Med den nye sundhedsadministrative koordinatoruddannelse har det hele tiden været aftalen at lægesekretæruddannelsen skulle lukke. Nu er dagen ved at oprinde, de allersidste lægesekretærer er optaget og d. 31. august lukker lægesekretæruddannelsen officielt. Heldigvis er det bestemt ikke et farvel til faget tværtimod. Der er brug for lægesekretærer og sundhedsadministrative koordinatorer som aldrig før.

Den nye uddannelse for sundhedsadministrative koordinatorer er allerede en stor succes, og der bliver brug for begge grupper, lyder det fra formand for Danske Sundhedsadministratorers Landsforening, Nathali Schaap Degn.

Brug for alle kræfter

- Det sundhedsadministrative område er under voldsom udvikling, så der er brug for alle kræfter, når vi skal underbygge og løfte sundhedsområdet. Og ikke mindst er der efteruddannelsesmuligheder for begge grupper, forklarer Nathali Schaap Degn.

Både lægesekretærer og sundhedsadministrative koordinatorer skal være med til at sikre et sammenhængende sundhedsvæsen, så patienterne ikke falder mellem to stole.

- Vi skal sikre, at de rette hænder løser de rette opgaver – så vi kan frigøre kostbar tid til patienterne. Og med det mål for øje er der rigeligt med opgaver til både lægesekretærer og sundhedsadministrative koordinatorer, garanterer Nathali Schaap Degn.