Kurset er en brush-up på MED-systemet, hvor målet er, at tillidsrepræsentanterne kommer til at kende - og kan bruge de handlemuligheder, man som medarbejderrepræsentant har i MED. 

Når du har gennemgået kurset, skulle du gerne have mod på at bruge MED mere aktivt i det daglige arbejde som tillidsrepræsentant. 

På dagen kommer vi blandt andet igennem 

  • Ledelsesretten
  • Hvordan fordeles pladserne i MED? 
  • Hvem repræsenterer jeg i MED?
  • Tegn din MED-organisation
  • Hvem er mit bagland?
  • Information og drøftelse – Hvad for noget?
  • Hvordan er det lige med de der retningslinjer? 

Tid og sted

Kurset finder sted fra september til december 2022, og ligger i de forskellige afdelinger:

Har du spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Peter Kilden Kirchhoff på mail peter.kilden.kirchhoff@hk.dk eller Annie Due Jensen på mail: annie.due.jensen@hk.dk eller tlf. 3330 4421.