Frank Møller i sin yndlingsstol i haven

Da Frank Brian Møller fik Parkinsons syge, blev han fyret to uger før sit 25. års jubilæum på et større, østjysk trykkeri. Han er rutineret trykker, men sygdommen handicappede ham, så han efterhånden ikke kunne følge med fysisk. Og selv om virksomheden i første omgang sagde alle de rigtige ting om at finde andre arbejdsopgaver til ham, endte det i stedet med en fyreseddel. Kommunens tilbud om tilskud og hjælp til at fastholde ham i en anden rolle blev ignoreret.

- Det er tankevækkende, at de opfører sig sådan overfor en medarbejder, som har været der i næsten 25 år. De tøver ikke, hvis de synes, de ikke kan bruge en, men jeg synes, at man skal opføre sig ordentligt overfor andre mennesker og ikke sparke dem, der ligger ned, siger Frank Møller, som er 55 år. 


Tillidsmand Kurt Reiche

 

 

Det tog på Franks humør og mentale overskud at få en parkinsondiagnose og at opleve langsomt at blive dårligere til det arbejde, han altid har været glad for og god til. Derfor magtede han i første omgang ikke at gøre noget, da fyringen kom oveni de øvrige ulykker. 

- Jeg ville sikkert have fundet mig i det, hvis ikke HK og min tillidsrepræsentant havde skubbet til mig. Jeg havde ikke megen kampgejst, var bekymret for, hvad der kunne ske, og var ikke interesseret i at gå i retten, siger Frank Møller. 

Under hele forløbet var det en stor fordel for Frank Møller, at han havde en tillidsrepræsentant på virksomheden. En person, som kendte ham, chefen og forholdene, og som kunne tage den første dialog. Og det var stormfuldt, da tillidsrepræsentant Kurt Reiche af chefen blev orienteret om fyringen. 

- Jeg brokkede mig helt vildt. Vi har altid haft princip med sidst ind, først ud, med ganske få undtagelser. Frank har altid været en af de bedste trykkere, og virksomheden er stor nok til at finde en anden plads til ham, som han ville kunne klare, fortæller tillidsrepræsentanten. Samtalen blev central i retssagen, så den vender vi tilbage til. 

Faglig konsulent Dan Kirkel fra HK Sydjylland siger:

- Det er fra starten tydeligt, at der er tale om diskrimination udløst af, at Frank Møller har fået Parkinsons. Ikke alle sager er lige åbenlyse, men her kan tillidsrepræsentanten klart bevidne, hvad lederen siger. Hans udsagn øger muligheden for at vinde, siger Dan Kirkel, som også selv var til stede i retten. 

Umuligt at finde nyt job

Parkinsons syge er en uhelbredelig sygdom, som langsomt giver den syge større og større bevægelseshandicap. Forløbet er forskelligt fra person til person, men alle oplever, at det er anstrengende at røre sig, og det går langsommere, end da man var rask. Derfor forsøgte tillidsrepræsentanten at få Frank Møller genansat under en aftale med Pension Danmark om, at når hans motorik blev for dårlig til et job, kunne han gå på førtidspension på fuld løn. Men det ville virksomheden ikke være med til. 

- Officielt var fyringen på grund af nedskæringer, og da jeg blev fyret, sagde jeg til chefen, at jeg var den eneste af alle trykkerne, som ikke kunne få nyt arbejde, altså på grund af min sygdom. Det vidste han godt, men jeg blev fyret alligevel, siger Frank Møller. 

Her vender vi tilbage til tillidsrepræsentantens tidligere samtale med chefen lige efter fyringen. 

- Chefen og jeg talte i en time til halvanden dengang, og han sagde blandt andet ”Det er jo fordi, han er syg, og det går for langsomt med hans arbejde, men det må du ikke sige videre”. Men det kunne han ikke huske i retten, at han havde sagt, siger tillidsrepræsentant Kurt Reiche. 

Den dårlige hukommelse hjalp ikke i erstatningssagen, hvor retten lagde vægt på tillidsrepræsentantens vidneudsagn. Dommeren mente ikke, at virksomheden havde bevist, at Frank Møller blev fyret på grund af nedskæringer. Og hvis han blev fyret, fordi han var syg og derfor ikke effektiv nok, er det ulovligt. 

Træls måde at slutte

Resultatet blev en erstatning til Frank på 527.914 kroner for uberettiget fyring. Han er selvfølgelig glad for det økonomiske plaster på såret, men det ærgrer ham, at hans sygdom skulle udløse hele den proces. 

- Jeg syntes, det var en træls og tarvelig måde at slutte af i retten efter 25 år. Det bedste ved det er at få ret, at få bekræftet, at jeg blev behandlet dårligt, altså forkert og ulovligt, siger Frank Møller. 

Faglig konsulent Dan Kirkel

HK Sydjyllands faglige konsulent Dan Kirkel fremhæver, hvor vigtigt det var, at Frank Møller havde sin egen repræsentation på arbejdspladsen.

- Tillidsrepræsentanten er et rigtig godt vidne, fordi han ikke selv har noget at vinde. Han er ikke part, men han har været tæt på og har hørt det hele. Det havde været sværere at bevise, hvis chefen og Frank bare havde sagt modstridende ting i retten uden det neutrale vidneudsagn, slutter han.

Dommen faldt i sommerferien, og nu er Frank Møller i arbejdsprøvning fire timer om dagen, hvor han blander trykfarver. Han er glad for, at han har fastholdt tilknytningen til den grafiske industri. Kurt Reiches arbejdsmiljø blev mere og mere giftigt, efter Frank Møllers sag blev anlagt, og han har sagt sit job op og er blevet løsarbejder på Aarhus Havn. De glæder sig begge hver dag til at gå på arbejde.

 


Julie Bæk Krogh
Formanden er vred 

- Hvad er der sket her med ordentligheden og det sociale ansvar, som mange virksomheder siger, de tager alvorligt? Sagen understreger, hvor vigtigt det er, at man har en lokal støtte i form af en tillidsrepræsentant, når den slags situationer opstår. Ellers bliver man kørt over af arbejdsgiveren, især hvis man som her er i en svær situation og ikke rigtig har kræfter til at kæmpe imod. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor mange der gennem tiden er blevet udsat for en lignende behandling, hvor der ikke var nogen i nærheden til at hjælpe, siger Julie Bæk Krogh, formand for HK Privat Sydjylland og tilføjer: 

 - Det er også vigtigt, at vi bakker op om vores tillidsfolk, både her fra HK Sydjylland og fra medarbejderne ude på arbejdspladserne. Det er en nogle gange hård post, som medarbejderne frivilligt stiller op til for at skabe bedre forhold på arbejdspladsen, og det tager jeg hatten af for. De gør en kæmpe indsats, slutter formanden.