Gældsstyrelsens logo på facade

Gældsstyrelsen er en af de 5 statslige styrelser, som deltager i HK JobBørs' event 28. september med henblik på at rekruttere nye medarbejdere. 

Op mod 3.000 nye medarbejdere regner skattevæsenet med at ansætte frem til udgangen af 2023. Nogle af dem møder måske deres nye arbejdsgiver gennem HK. Muligheden er der i hvert fald, når HK JobBørs inviterer til karriereevent 28. september 2022 i HK Hovedstadens lokaler.

Eventet er en ny type arrangement, hvor HK JobBørs inviterer større arbejdsgivere eller organisationer til at præsentere sig for jobinteresserede medlemmer, fortæller Camilla Orbert Boel, der er chefkonsulent og koordinator af HK Jobbørs.

- HK JobBørs har til formål at matche HK’ere med virksomheder, der mangler arbejdskraft. Vi har allerede et stort netværk af virksomheder, som anvender os i forbindelse med rekruttering, men vi sigter efter at indlede endnu flere strategiske virksomheds- og organisationssamarbejder, siger hun.

HK repræsenterer mange uddannelser, og HK JobBørs vil gerne bidrage til at sætte HK’ernes kompetencer mere i spil overfor arbejdsgiverne. Derfor er det vigtigt at indgå samarbejde med organisationer og virksomheder, der favner mange forskellige jobfunktioner, forklarer Camilla Orbert Boel.

Event

Her er de 5 styrelser med appetit på nye folk 

5 af skatteforvaltningens i alt 7 styrelser stiller sig frem på HK Jobbørs’ jobevent i København 28. september for at fortælle om sig selv og måske kommer i kontakt med interesserede kandidater til deres ledige stillinger. 

Skattestyrelsen

”Skat er ikke enkelt. Men det er vigtigt”
Sådan skiver styrelsen på sin hjemmeside. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter til tiden. Den opgave løser styrelsen ved at gøre det nemt og trygt at betale sin skat, og ved at have effektive kontrolmekanismer integreret i alle dele af opgaveløsningen, fremgår det af samme hjemmesiden.            

Toldstyrelsen

Styrelsen har for tiden 950 medarbejdere, arbejder fra 30 lokationer i Danmark – og råder over 40 toldhunde. ’Vi understøtter smidig handel på tværs af de ydre grænser og sikrer en effektiv toldkontrol, forklarer Toldstyrelsen selv om sin funktion i samfundet.

Administrations og Servicestyrelsen

Administrations- og Servicestyrelsen er en styrelse under Skatteministeriet. Den ’understøtter en velfungerende skatteforvaltning med service af høj kvalitet og effektiv administration,’ fremgår det af hjemmesiden. Blandt opgaverne er rekruttering, personalejuridisk rådgivning, personaleadministration, regnskabsservice, økonomisystemer, arkivering og indkøb af varer og ydelser. Se video

Gældsstyrelsen

Gældsstyrelsen består af ca. 1.500 medarbejdere fordelt på 5 driftscentre og 2 stabsafdelinger. Styrelsen ’hjælper borgere og virksomheder med at betale deres gæld til det offentlige’, skriver den selv.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Har til opgave at sikrer velfungerende it-løsninger, så den samlede Skatteforvaltning kan løse sin opgave. Styrelsen udvikler, drifter og vedligeholder nye og eksisterende it-systemer, så de er stabile, sikre og omkostningseffektive. Vi lægger stor vægt på at skabe løsninger, der er data- og analysedrevne, som er værdiskabende for Skatteforvaltningen, og som understøtter, at skatter og afgifter bliver betalt korrekt og til tiden.

 

 

Vis mere

Øget fokus på strategiske virksomhedssamarbejder

Samarbejdet om karriereeventet med Skatteforvaltningen er de første af sin art for HK Jobbørs. Børsen er et medlemsrettet tilbud til både fagforenings- og a-kasse medlemmer, som har flere formål.

- Dels vil vi gerne hjælpe nogle virksomheder med at finde medarbejdere. Dels vil vi gerne øge arbejdsgivernes viden om HK’ernes kompetencer, siger Camilla Orbert Boel. Eventet giver netop mulighed for at HK-medlemmer og virksomheder kan få en uformel snak om kompetencer og karrieremuligheder.

HK Stat: For både ansatte og samfundets skyld

At det netop er en række af Skatteforvaltningens styrelser, som bliver de første arbejdsgivere til at præsentere sig i JobBørsens nye tiltag, er Thomas Lynge Madsen, analysechef i HK Stat, glad for. Gennem mere end 10 år har HK Stat – som i dag organiserer en betydelig del af ansatte i Skatteforvaltningen – været stærkt engageret i at styrke skatteområdet.

Først ved at råbe op over for politikere og offentlighed om de katastrofale konsekvenser af de besparelser på det daværende Skat, som tidligere regeringer planlagde og gennemførte. Siden ved at argumentere for den nødvendige genopretning af Skatteforvaltningen. Over en årrække blev bemandingen i Skat tæt på halveret. Siden fulgte en voldsom vækst i danskernes restancer og flere skandaler, som fx den om udbytteskatten, udviklede sig. HK Stat argumenterede vedvarende for, at flere medarbejdere til området ville være en god investering.

- Nu skubber vi på for at hjælpe skatteforvaltningen med at finde de nødvendige nye medarbejdere. Fagforeningen har engageret sig i genopretningen af skatteområdet dels af hensyn til nuværende og kommende medarbejdere og deres arbejdsmiljø. Dels fordi genopretningen af skatteområdet er så vigtig en samfundsopgave, forklarer analysechefen.

Gang i hjulene – men der er stadig ledige HK’ere

Som nævnt oplyser Skatteforvaltningen selv, at den skal rekruttere op mod 3.000 medarbejdere frem til udgangen af 2023. Det er en velvoksen opgave, mener Thomas Lynge Madsen.

- Udfordringen for Skatteforvaltningen er at få tilstrækkelig mange kompetente medarbejdere til at sikre genopretningen. Det arbejde skal vi støtte. Der er godt gang i hjulene for øjeblikket. Og heldigvis er ledighedsprocenten blandt HK’ere lav, men der er dog stadig HK’ere uden job. Vi vil gerne bidrage til at sikre, at folk bliver bekendte med, at der er job i staten at søge, siger analysechefen.

I juli var 2,9 procent af HK’s a-kassemedlemmer uden job. Til sammenligning var ledigheden for 10 år siden 4,9 procent. Målt i mennesker var 6.815 HK’ere berørt af ledighed i juli 2022. I samme måned for 10 år siden var tallet 15.085.

HK Stat har i en del år samarbejdet med Skat (som det hed tidligere) og løbende holdt møder med skiftende skatteministre. På alle møder har rekruttering været på dagsordenen, fortæller Thomas Lynge Madsen.

- Hidtil er det lykkedes at rekruttere de nødvendige medarbejdere, både fra ledighed og fra et andet job, konstaterer Thomas Lynge Madsen.

- I HK Stat er vi optaget af, at HK’ernes kompetencer kommer til udfoldelse i Skatteforvaltningen. Erfaringerne viser, at HK’ere løser opgaver inden for blandt andet HR, det skattetekniske, it, administration og ledelse, fortæller han.

- Derfor har vi arrangeret møder mellem HK Stat, HK’s a-kasse (hvor JobBørs hører under, red.) og Skattestyrelsen om rekruttering og om alt det, HK’ere kan, siger Thomas Lynge Madsen.

Se invitation til HK JobBørs-eventet Lille pdf symbol

 

Se og hør funktionsleder Erik Barslund fortælle om de mange jobmuligheder i Skatteforvaltningen