Næstformand i HK Kommunal, Pia Lund Jeppesen

Pia Lund Jeppesen, næstformand i HK Kommunal. Foto: Tom Ingvardsen

Dokumentarudsendelsen ”Håbløst Arbejde” på TV2 har sat gang i en fornyet debat om beskæftigelsesindsatsen. Det er der i høj grad brug for, og ansvaret er politisk.
HK kommunal opfordrer politikerne på Christiansborg til at sanere ud i den skov af regler og love, der præger området. Og vi opfordrer også de politiske ledelser i kommunerne til tydeligt at tilkendegive, at hensynet til den enkelte borger altid går forud for hensynet til økonomien.

Næstformand i HK kommunal Pia Lund Jeppesen peger på, at der er behov for handling nu.

- Vi ved, at der er rigtig mange kommuner, hvor syge og udsatte borgerne får en fantastisk hjælp på jobcentret til at komme videre i deres liv, hvad enten løsningen er førtidspension, flexjob, uddannelsesrevalidering, arbejde eller noget helt andet. Dem hører man desværre sjældent om. I TV2-dokumentaren fulgte vi tre borgere, og her blev det antydet, at ledelser og politikere i nogle kommuner ser stort på lovgivningen og spekulerer i, at det er billigere at holde svage og syge borgere under udredning frem for at tildele dem en førtidspension. Derudover fremgik det, at nogle kommuner raskmelder borgere, selv om de er syge. Hvis det er rigtigt, at nogle kommuner spekulerer i den slags, er det helt uacceptabelt. Både over for borgerne og over for medarbejderne i jobcentrene, siger Pia Lund Jeppesen.

Hun fremhæver, at den mistillid og bashing af jobcentrene, der præger debatten, i høj grad går ud over de ansatte.

- Medarbejderne går på arbejde hver dag for at gøre en positiv forskel for borgerne, og hver gang der rejses tvivl om beskæftigelsesindsatsen, rammer det medarbejderne lige i hjertet. Det er simpelthen ikke rimeligt. Her har vi brug for, at de politiske ledelser i kommunerne hanker op i sig selv og tager ansvaret. Det er vigtigt, at politikerne klart får tilkendegivet, at det er deres ansvar, og at hensynet til borgerne altid kommer i første række, siger Pia Lund Jeppesen.

HK Kommunals næstformand håber på, at der snart kommer til at ske noget.

- Nogle politikere på Christiansborg har travlt med at bidrage til at skabe mistillid til jobcentrene og foreslå nye organisatoriske ændringer af beskæftigelsesindsatsen. Det er meget lidt konstruktivt og skaber ikke bedre løsninger. Det primære problem er indholdet og mængden af love og regler. Mange af medarbejderne oplever, at centralt fastsatte love og regler forhindrer, at de bruger deres faglighed og sunde fornuft til at udøve et kvalificeret skøn og hjælpe borgeren bedst muligt. Så lyt nu til de dygtige jobcentermedarbejdere, der ved hvor skoen trykker. Og lad dem i langt højere grad bruge deres faglighed, siger Pia Lund Jeppesen.