Kenneth Jensen til plenumdebat om CAS

Kenneth Jensen til plenumdebat med 'holdet' fra Genèveskolen om arbejdet i CAS (Committee on the Application of Standards).

Kenneth Jensen har i mange år været engageret i fagligt arbejde. Til daglig arbejder han hos Erhvervsstyrelsen i Nykøbing Falster, hvor han også er næstformand i HK-klubben. Derudover er han medlem af HK Stat Sjællands bestyrelse og lokaludvalget i FH Guldborgsund.

Hans fagpolitiske fokus har altid været lokalt og nationalt, men da han blev prikket på skulderen og opfordret til at søge det årlige kursusforløb på Genèveskolen om fagligt internationalt samarbejde, fik han sig, hvad han selv kalder en 'aha-oplevelse'.

- Jeg er aktiv i HK, og der har jeg haft meget fokus på vores lokale vilkår og overenskomstforhandlinger. Så det har i høj grad været med et lokalt og nationalt perspektiv, at jeg har tænkt fagforening. Det blev der lavet voldsomt om på, da jeg deltog i Genèveskolen, siger Kenneth Jensen.

Hvad er Genèveskolen, ILO, ILC og CAS? 

Genèveskolen er en folkehøjskole, som er dannet af de nordiske hovedforbund i 1931 for at fremme viden og kendskab til internationalt fagligt samarbejde. Hvert år afholdes der kurser for aktive fagforeningsmedlemmer om internationalt fagligt samarbejde. Kurset består også i en tur til Bruxelles og leder til sidst op til Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) konference ILC i Genève. Genèveskolen har årligt 27 pladser, som deles mellem Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland. I år var der tre medlemmer afsted fra HK.

Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) er FN's faglige organ for arbejdsmarkedsspørgsmål. ILO har som grundlæggende mål at bekæmpe fattigdom og fremme social retfærdighed. Danmark har været medlem af ILO siden oprettelsen i 1919 og har ratificeret samtlige otte kernekonventioner om grundlæggende arbejdstagerrettigheder.

På konferencen ILC (International Labour Conference) mødes repræsentanter for regeringer, arbejdsgivere og arbejdstagere fra de 187 medlemslande for at udvikle lovgivning, som skal fremme et fair arbejdsmarked i hele verden.

CAS (Committee on the Application of Standards) er komitéen af delegerede, der deltager i konferencen ILC og observerer, om medlemslandene tilslutter sig de vedtagne politikker.

Ligestilling i Zimbabwe

Når man deltager i Genèveskolen skal man igennem forskellige forløb, som både omhandler oplæg, gruppearbejde og en tur til Bruxelles.

Der er igennem deltagelsen rig mulighed for at møde aktive fagforeningsmedlemmer fra hele verden. Kenneth Jensen mødte for eksempel en aktiv kvinde fra Zimbabwe, som var meget interesseret i at udveksle idéer og viden om ligestilling på arbejdsmarkedet, som hun kunne tage med hjem og bruge i sit arbejde.

Til sidst i forløbet deltager man i den årlige konference om arbejdsforhold i Genève – også kaldet ILC. Den bliver afholdt hvert år i juni. Her skal delegerede fra 187 medlemslande blive enige, før nye tiltag kan vedtages – og det kan tage flere år at nå til enighed.

Læs mere om ILO her

Svendelære på dagsordenen

- I år er man startet med at lave et dokument, der omhandler svendelære. Fra et dansk perspektiv kan det lyde lidt sjovt, at man arbejder med det, for i Danmark har vi gode og ordnede forhold for elever. Men at skrive et dokument, hvor der står, at en elev har en arbejdstagers rettigheder – det vil sige, at man skal behandle en elev lige så godt, som man behandler en ansat – det forpligter jo arbejdsgiverne. Og det er ikke sikkert, at en arbejdsgiver fra et land, hvor der ikke er aftaler om dette, mener, at det er en god idé, forklarer Kenneth Jensen.

På dette års konference blev der udarbejdet et forberedende dokument. Til næste år kan medlemslandene forhåbentlig blive enige om, hvad arbejdsgiverne skal leve op til, hvis de vil tage elever, og så få vedtaget konventionen.

Delegerede på Genèveskolen

Det samlede hold og undervisere i ILO-bygningen, hvor en del af komitéarbejdet foregik. Kenneth Jensen står på bagerste række - nr. 4 fra venstre.

Personlig udvikling gavner det faglige arbejde

For Kenneth Jensen har det været en politisk dannelsesrejse at være afsted med Genèveskolen.

- Udover at du som HK-tillidsvalgt har nogle forhandlingsredskaber, så får man nogle øjenåbnere på sådan en rejse, som jeg allerede kan mærke har indflydelse på, hvordan jeg vælger at håndtere dialog og forhandling med ledelsen lokalt på arbejdspladsen. Det gør bare, at man får en anden ballast. Jeg tror også, at jo bedre funderet du føler dig i dit hverv, jo mere ballast føler du, der ligger bag dine ord, siger Kenneth Jensen.

Fremadrettet vil han også bruge oplevelsen på at fremme kendskab og viden om det internationale samarbejde i fagbevægelsen.

- Hvis vi ikke snakker om vigtigheden af det internationale samarbejde mellem fagforeninger, så ryger det jo også ud af vores bevidsthed – og så tænker man ikke lige, at det også berører mig. Det er noget, som jeg har taget med mig. Vigtigheden af at kommunikere om det her, siger Kenneth Jensen.

Find ud af mere om Genèveskolen her