Efteraar blade 320x340

et travlt efterår i HK Stat Hovedstaden

Vi har besluttet, at vi vil sætte fokus på at skabe fællesskab på arbejdspladserne og i det hele taget blive mere nærværende for det enkelte medlem.

Det er ikke noget, som man bare hurtigt kan gøre. Det er en kulturforandring. 
På nogle områder opleves det, at HK er kommet lidt for langt væk fra arbejdspladsen. Tillidsrepræsentanten og klubben har følt, at der kom mange gode initiativer fra HK, men at det var svært at få dem ”sat i søen” på arbejdspladsen, samtidigt med en travl hverdag, der skulle hænge sammen.
Sådan skal det ikke være og derfor har vi besluttet at sætte fokus på udfordringen.
For mig som formand, er det vigtigt at sikre ordentlige vilkår for vores tillidsvalgte. Vi oplever alle at der er tider, hvor man kan mere eller mindre og det gælder også for tillidsvalgte. De skal vide at det er ok at bede om hjælp og støtte fra afdelingen, hvis det ”spidser til”. 

Efteruddannelse

I efteråret starter vi op med efteruddannelse af vores tillidsrepræsentanter i at skabe fællesskab på arbejdspladsen i en travl hver dag.
Har vi ikke allerede det? Er det ikke det HK kan? Jo, mange steder, men der er nogle signaler som viser at det kan blive bedre.

Hvor mange forældre føler at det er forkert, hvis kontingentet til børnenes idrætsforening stiger 5 kr. om måneden? Ikke mange, for vi ved at det går til et godt formål og en masse frivillige gør en stor indsats og i mange mindre byer, er det med til at samle om et fællesskab.
Modsat, så er der flere reaktioner, hvis fagforeningskontingentet stiger. Det er et tegn på at fællesskabet ikke er lige så stærkt og den udfordring tager vi fat på nu.

Som kickoff til dette arbejde, så inviteres alle vores tillidsrepræsentanter og suppleanter til en endags konference i Oktober i HK Hovedstaden, hvor vi skal drøfte de mange små initiativer som er sat i gang, eller er på vej.

Arrangementer

Vi vil også lave arrangementer for medlemmerne, hvor vi mødes og hvor fokus er på vores fællesskab.
Vi har f.eks. lavet 2 rundvisninger på Christiansborg i efteråret, med mulighed for debat med en kendt politiker og efterfølgende spisning i det berømte snapseting.
Det har vist sig at være en overvældende succes og blev fuldt booket på få timer, så det vil vi lave mere af.

Venlig hilsen

Formand for HK Stat Hovedstaden

Dennis A. Jørgensen