Hans-Henrik Hansen

Af formand for HK Kommunal Østjylland, Hans-Henrik Hansen

Ved valget i november forsikrede både den afgående og den nye borgmester, at det gik godt og økonomien var sund. Der ville være 100 mio. kr. til nødvendige velfærdsforbedringer. Men ak. Pengene er væk.

Der bliver lavet forslag til besparelser på 2%. Dette bliver pludselig fordoblet, og den helt store grønthøster kørt frem og som et lyn fra en klar himmel skal alle nu beskæres med 4%.

Valget i november betød en stor udskiftning af byrådet. Hele 14 nye ud af 31 byrådsmedlemmer. Man fristes til at spørge, om der blandt byrådsmedlemmerne er et godt nok indblik i og forståelse for kommunal økonomi?

Nej. Når nogle byrådsmedlemmer alvorligt mener, at besparelser på Rådhuset og i stabene er en gratis omgang. Usynlige besparelser uden konsekvens. Disse byrådsmedlemmer glemmer – ud over at lave deres hjemmearbejde – at stille det åbenlyse spørgsmål: Hvad er det, der skal administreres? Hvilke politisk besluttede opgaver løses af de centrale administrative funktioner?

Populistisk tale, dumsmarte bemærkninger og respektløse udtalelser skaber hverken løsninger eller forbedringer. Tværtimod skader det mine medlemmers arbejdsglæde og faglige stolthed konstant at blive omtalt som dem, vi kan undvære, uden at det får konsekvenser.

Silkeborg Kommune bryster sig af at have Danmarks 5. billigste administration.  Det er nok her kilden til mange af problemerne ligger. At der gennem mange år med konstante administrative besparelser ikke længere er den nødvendige administration. Når økonomien hænger i laser, hvor fornuftigt er det så at afskedige de medarbejdere, der netop arbejder med økonomi?

Gang på gang fremstilles administrationen som den evige mulighed for nye besparelser. Erfaringerne viser dog, at hver gang man sparer på administrationen, bliver det nogle andre, der administrerer. Der bliver ikke mindre administration.

I HK bryder vi os ikke om begreber som varme og kolde hænder. Vi vil hellere tale om nødvendige hænder. Alle tandhjul griber ind i hinanden og får dagligdagen til at fungere, og alle faggrupper er gensidigt afhængige af hinanden.

Bruger vi alligevel terminologien, kan man sige, at hvis man fjerner administrativt personale, bliver der flere kolde opgaver til de varme hænder. Det går ud over borgerne, når øvrige faggrupper skal bruge tid på at administrere. Det er dårligt købmandskab, og det svækker de øvrige faggruppers kerneydelser.

Resultatet bliver mindre og dårligere velfærd til borgere og virksomheder i Silkeborg Kommune.