silhuetter af TR'er til konference

14. september mødtes tillidsrepræsentanter fra hele landet på Messe C i Fredericia til konferencen 'Få næring til din hjerne, og lær at flytte mennesker'. Medarbejdere fra Kompetencesekretariatet var værter for 1 ud af 5 værksteder, som deltagerne kunne vælge i mellem. Foto: Jonas Ahlstrøm.

Hvordan arbejder I strategisk og systematisk med kompetenceudvikling i jeres samarbejdsudvalg? Hvad er samarbejdsudvalgets rolle og mandat i forhold til kompetenceudvikling?

To åbningsspørgsmål åbnede snakken, da omkring 15 tillidsrepræsentanter fra vidt forskellige dele af staten onsdag formiddag gik i arbejde på Kompetencesekretariatets værksted på HK Stats TR-konference i Fredericia.

Hos nogle var problemet chefen, mens den største udfordring et andet sted var, at kollegernes motivation for at lære nyt ikke altid følger med tidens krav.

En deltager fortalte om en arbejdsplads i politiet, hvor samarbejdsudvalget er domineret af repræsentanter fra Politiforbundet, som ikke bakker op om HK’ernes kompetenceudvikling. En anden TR fra retsområdet oplever, at chefen ikke vil bruge penge på uddannelse af HK’erne, mens en tredje deltager havde lidt mere positive erfaringer.

- Vi har fået kompetenceudvikling ind i vores MUS, og det har gjort en kæmpe forskel. Nu er man forpligtet til at tale om det og det bliver skrevet ind i den skriftlige udviklingsplan, som man også får præsenteret næste gang, man har MUS, lød den gode erfaring.

Mine kolleger ønsker det ikke!

En anden tillidsrepræsentant oplever, at kollegerne slet ikke har fokus på at udvikle deres kompetencer.

- Mine kolleger ønsker det ikke! De vil gerne blive der, hvor de er. Hvad gør man så? Hvordan får man gang i kompetenceudvikling også for dem, der ikke selv har fokus på det?

Fra en anden lød det:

- Laver et fedt projekt. Starter i det små fx med et relevant dagskursus, som kollegerne kan se værdien af. Eller får dem til at tage et af HK’s mange online kurser. Hvis de starter med en enkelt time og opdager, at det er relevant, så kan de tage et kursus mere og så er vi i gang.

Kompetenceudvikling er et fælles anliggende

Kompetencesekretariatet understreger, at der er indgået en aftale mellem parterne i staten. Kompetenceudvikling er et fælles anliggende for medarbejdere og ledelse, som skal sikre såvel institutionens behov som medarbejdernes individuelle og faglige behov, lød det.

En anden deltager havde et klart budskab til de arbejdsgivere, som ikke vil betale for at udvikle medarbejderne, eller som er bange for, at for meget kompetenceudvikling af medarbejderne får folk til at søge væk og få nye job.

- Forestil dig det modsatte. At de aldrig tager uddannelse og bliver. Hvad vil du helst have som arbejdsgiver?

God opgaveløsning og velkvalificerede medarbejdere kræver, at arbejdspladsen griber kompetenceudviklingen an strategisk og systematisk. Det kan man – både som medarbejdere og som arbejdsgiver – få hjælp til fra Kompetencesekretariatet, som også kommer ud til de statslige arbejdspladser og rådgiver. Og fordi det er en del af overenskomsten, er hjælpen allerede betalt.

Du kan læse mere om Kompetencesekretariatets værktøjer herunder og på deres hjemmeside

Hvad er Kompetencesekretariatet?

Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling.
Kompetencesekretariatet administrerer Den Statslige Kompetencefond og rådgiver statens arbejdspladser om kompetenceudvikling. Sekretariatet og dets arbejde er en del af din overenskomst.  Kompetencesekretariatet rådgiver om:
  • Den statslige kompetencefond, hvor du kan søge økonomisk støtte til individuel, supplerende kompetenceudvikling
  • Arbejdspladsens samlede strategiske kompetenceudviklingsindsats
  • Medarbejder- og gruppeudviklingssamtaler
  • Effektfuld tilrettelæggelse af kompetenceudvikling med værdi
  • Brug af det offentlige voksen- og efteruddannelsessystem

 

Brug kompetence-værktøjskassen!

Kompetencesekretariatets hjemmeside er fyldt med redskaber til at sætte kompetenceudvikling i system. Her er nogle af dem:
  • Kompetenceløftet er et e-læringsmodul, som på en hurtig, nem og sjov måde, guider dig igennem Kompetenceaftalen. Og det er første skridt mod at arbejde strategisk med jeres kompetenceudvikling.
  • Kompetencetjekket er et online dialogværktøj, som guider jer til en styrket dialog i samarbejdsudvalget om jeres arbejdsplads’ kompetenceudviklingsindsats.
  • Kompetencedialogen er et dialogværktøj, der fører jer igennem vigtige samtaler og frem til en kompetencestrategi eller gruppeudviklingsplan. Kompetencedialogen er skræddersyet til samarbejdsudvalg, afdelinger og teams.
  • Dialogkort om strategisk kompetenceudvikling hjælper til en konstruktiv dialog om jeres kompetenceudvikling på jeres arbejdsplads.
  • GRUS-O er et ”orienteringsløb” til en god gruppeudviklingsproces, som ender ud med en fælles udviklingsplan for gruppen. Planlæg jeres strategiske kompetenceudvikling – læs mere på kompetenceudvikling.dk