Sektorbestyrelsesmøde med udtagelse af OK-krav

Løn, løn og løn.

Uanset hvornår HK Privat har spurgt medlemmerne om deres ønsker til OK23, har topscoreren blandt besvarelserne været ”mere i lønningsposen”.

Løn var da også det første af tre hovedkrav til overenskomstforhandlingerne i 2023, som HK Privats sektorbestyrelse debatterede på et møde den 13. september.

- Overenskomsterne er indrettet sådan, at vi forhandler nogle elementer centralt, fx barselsbestemmelser, fritvalgskonto, pension og uddannelse, mens at lønningerne forhandles lokalt i virksomhederne. Desværre har vi set, at medlemmerne ikke har kunnet hente tilstrækkeligt meget hjem ved de lokale lønforhandlinger, forklarer Simon Tøgern.

- Det er selvfølgelig ikke rimeligt, når vi ved, at produktiviteten er steget, og virksomhederne har haft en god indtjening gennem de senere år. De gode år burde have afspejlet sig i medlemmernes lønudvikling, tilføjer han.

For at sætte skub i og sikre medlemmernes lønudvikling besluttede sektorbestyrelsen derfor at stille krav om, at fritvalgskontoen stiger, og at indbetalingen på pensionsordningerne får et nøk opad. Og lige så vigtigt: at overenskomsternes lønbestemmelser får et eftersyn, så man sikrer, at medlemmerne har en reel mulighed for at forhandle sig til lønstigninger lokalt.

- Jeg erkender, at vi står i en svær situation lige nu med den stigende inflation, udsigt til en kommende energikrise og krigen i Ukraine, men vi mener stadig, der er plads til, at medlemmerne kan se forbedringer på deres lønsedler, siger Simon Tøgern.

Mere fleksibilitet i arbejdslivet

Et andet stort medlemsønske og hovedkrav til OK23 er bedre og større indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden.

- Arbejdslivet har forandret sig væsentligt bare de senere år. Flere arbejder på skæve og ubekvemme tider. Mange arbejder hjemmefra. Det kan give udfordringer med at få arbejde og fritid til at hænge sammen - og holde dem adskilt. Derfor har vi brug for fleksibilitet og nogle håndtag til at gøre det lettere for den enkelte at indrette sit arbejdsliv, forklarer Simon Tøgern.

Tredje og sidste hovedkrav er at sikre overenskomster til alle medlemmer.

En af forhindringerne er den forhadte 50 %-regel, som siger, at flere end halvdelen af medarbejderne inden for HK’s område i en virksomhed skal være medlem af HK, for at de har ret til en overenskomst. Derfor er afskaffelse og afvikling af 50 %-reglen også en del af HK Privats tredje hovedkrav.

Reglen, som HK i øvrigt er den eneste fagforening, der bokser med, betyder, at få - eller i yderste konsekvens at én medarbejder - kan blokere for, at kollegerne får ret til fx fritvalgskonto, fuld løn under barsels- og forældreorlov og til den 6. ferieuge.

En anden problematik i forhold til overenskomstdækningen er medlemmer, som ikke bliver omfattet eller skrevet ud af overenskomsterne. Typisk i forbindelse med, at de har fået en ny titel eller nyt arbejdsområde.

- I vores optik er det ikke altid indlysende, hvorfor en medarbejder ikke er omfattet af overenskomsten. I dag løser HK’erne ganske komplekse opgaver, som stadig kan rummes inden for overenskomsten, forklarer Simon Tøgern.

- Man skal også huske på, at man er mere udsat, hvis ens rettigheder kun er reguleret af en ansættelseskontrakt, fordi arbejdsgiveren ensidigt kan ændre ansættelseskontrakten med medarbejderens almindelige varsel.

Andre OK-krav

Udover HK Privats 3 hovedkrav, har sektorbestyrelsen udtaget en lang række andre overenskomstkrav, som blandt andet handler om uddannelse, rettigheder for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, bedre barselsbestemmelser, elever, vikarer og atypiske ansatte. Sammen med hovedkravene bliver de afleveret til CO-industri den 16. september.

CO-industri er et forhandlingsfællesskab for 9 fagforeninger og forhandler som de første de store industrioverenskomster: Industriens Funktionæroverenskomst og Industriens Overenskomst. Resultatet her lægger niveauet for de 20 andre landsoverenskomster, som HK Privat skal forhandle og forny i foråret 2023.