Giv friheden tilbage til jobcentermedarbejderne

Debatindlæg af Birte Merrild, arbejdsmarkedskonsulent ved Guldborgsund Kommune og bestyrelsesmedlem i HK Kommunal Sjælland, og Ulla Bendorff, specialist ved Odsherred Kommune og næstformand i HK Kommunal Sjælland. Det er ikke en holdbar løsning at nedlægge jobcentrene. Jobcentret er blevet til en bureaukratisk og kontrolfikseret instans med 0 % frihed for medarbejderne. Det utroværdigt, at de selvsamme politikere, der har skabt dette bureaukrati, nu fører valgkamp på at nedlægge dem. Det er ikke jobcentrene, som er problemet. Det er lovgivningen. Vi har mange eksempler på gode historier, hvor borgerne er blevet hjulpet af de dygtige medarbejdere i jobcentrene på trods af bureaukratiet. I stedet for at nedlægge jobcentrene vil vi foreslå, at medarbejderne gives fri til det, de er bedst til - nemlig at hjælpe borgerne videre i livet. Lad os få mere tillid ind i systemet. Lad os vægte tillid fremfor mistillid, trusler og restriktioner. Jobcentrene varetager en alt for vigtig funktion i samfundet til at blive brugt som syndebuk i en valgkamp. Vi er sikre på, at vi både vil få gladere borgere og medarbejdere uden mistillid og trusler om restriktioner - og så er tillid ovenikøbet helt gratis.

Sjællandske, Lolland-Falsters Folketidende
16-09-22

Skal de tynde slanke sig igen?

Debatindlæg af Hans-Henrik Hansen, formand HK Kommunal Østjylland. I Silkeborg Kommune skal alle nu beskæres med 4 procent. Nogle byrådsmedlemmer mener, at besparelser på Rådhuset og i stabene er en gratis omgang. Disse byrådsmedlemmer glemmer at spørge om, hvad der skal administreres. Populistisk tale, dumsmarte bemærkninger og respektløse udtalelser skaber hverken løsninger eller forbedringer. Tværtimod skader det mine medlemmers arbejdsglæde og faglige stolthed konstant at blive omtalt som dem, vi kan undvære, uden at det får konsekvenser. Erfaringerne viser, at hver gang man sparer på administrationen, bliver det nogle andre, der administrerer. Der bliver ikke mindre administration. I HK bryder vi os ikke om begreber som varme og kolde hænder. Vi vil hellere tale om nødvendige hænder. Alle tandhjul griber ind i hinanden og får dagligdagen til at fungere, og alle faggrupper er gensidigt afhængige af hinanden. Det går ud over borgerne, når øvrige faggrupper skal bruge tid på at administrere. Det er dårligt købmandskab, og det svækker de øvrige faggruppers kerneydelser. Resultatet bliver mindre og dårligere velfærd til borgere og virksomheder i Silkeborg Kommune.

Midtjyllands Avis m.fl.
15-09-22

Mindre velfærd i Silkeborg når der spares på administrationen

Debatindlæg af Carsten Hjort Sørensen, HK's fællestillidsmand i Silkeborg Kommune. HK vurderer, at når kommunen vil spare 21 mio.kr. på de administrative opgaver, opstår der en dominoeffekt, fordi opgaverne ikke bare forsvinder. Det vil give skolelæreren mindre tid til at undervise og pædagogen mindre tid sammen med børnene. Opgaverne i kommunen løses mest effektivt med de rette kompetencer til opgaverne. Desuden udfører mange af de ca. 800 fuldtidsansatte på den administrative bevilling opgaver med direkte borger -og virksomhedskontakt; for eksempel i Borgerservice, det meste af beskæftigelsesindsatsen og ydelsescentret. Er byrådet mon klar over dette? Flere besparelser giver de ansatte i Silkeborg Kommune ringere mulighed for at levere en tilfredsstillende service til borgere og virksomheder. Desuden er HK bekymret for arbejdsmiljøet for de tilbageværende medarbejdere, fordi mange ambitiøse og kompetente medarbejdere vil finde jobs andre steder, hvor der er tid til kerneopgaven. Vi er hinandens forudsætning - uden effektiv administration ingen effektive velfærdsydelser.

Midtjyllands Avis m.fl.
13-09-22

Jobcenter-ansat: Hvis dit barn skiftede klasselærer så tit, som udsatte borgere skifter sagsbehandler, ville du kræve, at der blev gjort noget

Debatindlæg af Karina Sørensen, TR for HK'erne i Viborg Jobcenter. Der er flere gode tiltag i aftalen fra 14. juni, men den hjælper ikke på afgørende vis de borgere, hvor det er overblikket over egen økonomi, der er røget. Hvis man ser på, hvad der kendetegner de langvarige forløb, springer hyppige sagsbehandlerskift i øjnene som en klart tungtvejende årsag. Mens alt taler for at gøre en virkelig intensiv indsats for at fastholde medarbejdere på dette centrale velfærdsområde, gør man fra Christiansborg sit bedste for at opnå det modsatte: Man fremsætter uunderbyggede og falske påstande om mine kolleger og om vores arbejde. Man iværksætter den ene reform efter den anden uden at give noget som helst en reel mulighed for at komme til at virke. Man skærer igen og igen på de økonomiske rammer. Det går i sidste ende ud over de borgere, der oplever at måtte skifte sagsbehandler igen og igen. Selvfølgelig skal der ikke være stavnsbånd for sagsbehandlere, men hvis man fra Christiansborg interesserer sig for langvarigheden af sagsforløbene, så er det bedste råd, jeg kan give dem, at det skal gøres bedre at være sagsbehandler.

A4 Medier
12-09-22

HK: Frikommuner er første skridt på vejen til en effektiv og tillidsbaseret jobindsats

Regeringen har udvalgt Hillerød, Greve, Silkeborg og Aabenraa kommuner som velfærdskommuner på beskæftigelsesområdet. I HK Kommunal ser næstformand, Pia Lund Jeppesen, frem til, at de fire kommuner kan bane vejen for et fremtidigt beskæftigelsessystem, der er bygget på tillid og faglighed. - Jeg håber meget, at erfaringerne fra de fire kommuner kommer til at fungere som afsæt til en samlet nytænkning af hele beskæftigelsesområdet. For der er i den grad grund til at starte forfra. Tankevækkende er det, at mere end halvdelen af landets kommuner har udtrykt ønske om at blive sat mere fri. Det er et vink med en vognstang om, at noget bør ændres, siger Pia Lund Jeppesen. Medarbejderne i beskæftigelsesindsatsen oplever ifølge HK Kommunals næstformand dagligt, at systemkrav prioriteres på bekostning af den tid og de indsatser, der kunne gøre en yderligere forskel for de ledige. - Helt afgørende er det, at både borgere og ansatte i beskæftigelsessystemet fremover bliver mødt med en langt højere grad af tillid. Frikommuneforsøget kan danne fundamentet for et mere effektivt og tillidsbaseret beskæftigelsessystem, siger Pia Lund Jeppesen.

Ritzau, A4 Medier, DKNyt m.fl.
09-09-22

Mine hænder har nøjagtig den samme temperatur som alle andres

Debatindlæg af Karina Sørensen, tillidsrepræsentant for HK'erne i Viborg. Man vil skulle spare på de kolde hænder for at have penge til de varme hænder. Men mine hænder har nøjagtigt den samme temperatur som alle andres. Jeg er med på, at hvis politikerne vil spare eller nedlægge noget, så har de retten til det. De skal kun stå til ansvar over for vælgerne. Jeg vil dog gerne gøre dig som kommende vælger i Viborg Kommune opmærksom på, at der ikke findes en gratis omgang. For når der sidder en medarbejder ved telefonvagten i familieafdelingen og til hver en tid skal reagere, hvis der kommer en henvendelse omkring et barn, der er truet, så er det også kernevelfærd for mig. Den jobkonsulent, som skal have fundet arbejde til den ukrainske flygtningekvinde, har absolut den samme håndtemperatur som den pædagog, der passer kvindens barn. Pædagogen og social-og sundhedshjælperen arbejder nok ikke ret meget, hvis ingen sørger for, at de får løn. Administration er lig med retssikkerhed. Administration er lig med koordination. Administration er lig med velfærd.

Viborg Stifts Folkeblad
07-09-22

Husk nu at gøre plads til nye administrationselever

Debatindlæg af Dorthe V. Willumsen, formand HK Kommunal Sydjylland m.fl. I disse dage, hvor der træffes beslutninger for næste budgetår, har vi i HK Sydjylland en stor opfordring, som gælder både kommunale, regionale og statslige arbejdspladser: Husk nu at gøre plads til nye administrationselever! Antallet af elever i det offentlige er styrtdykket gennem de seneste år. Det er allerede et problem nu og bliver det i endnu højere grad i de kommende år, når mange HK-ansatte står til at gå på pension, og der ikke vil være nye kræfter til at erstatte dem. HK'erne er kittet, der binder de offentlige arbejdspladser sammen. De står i forreste række i Borgerservice, de får styr på alle aftalerne i sundhedssystemet, og de er en uundværlig hjælp på belastede områder som f.eks. Skat. Vi lover jer, at I ikke har lyst til at undvære HK'erne, for så vil kaos først tage over. Antallet af elever, der uddanner sig i offentlig administration, er faldet med hele 30 pct. over de sidste 10 år. Enhver kan høre, at det er helt uholdbart. Vi må have alle de offentlige arbejdspladser ind i kampen for at sikre uddannelsespladser til fremtidens medarbejdere. Sæt i gang.

Vejle Amts Folkeblad, Jydske Vestkysten, Fredericia Dagblad m.fl.
06-09-22

Energistyrelsen ønsker at sænke temperaturen på arbejdspladsen

På grund af de tårnhøje priser på gas og el foreslår Energistyrelsen blandt andet, at alt fra børnehaver til kommunekontor skal sænke temperaturerne til 19 grader. Det er fint at spare, så længe besparelserne ikke tager overhånd. Det siger Pia Lund Jeppesen, der er næstformand i HK Kommunal, der repræsenterer 46.000 offentligt ansatte. – Man skal ikke sidde og fryse på sit arbejde. Der går grænsen. Altså man skal overholde arbejdsmiljøloven. Vi kan alle tage en varm trøje på, men vi skal ikke ud i en situation, hvor man skal sidde med hue og handsker for at kunne udføre sit arbejde, siger Pia Lund Jeppesen.

TV Avisen, DR P1 Radioavisen m.fl.
02-09-22

HK: Lug ud i reglerne, og lad medarbejderne bruge deres faglighed

Dokumentarudsendelsen "Håbløst Arbejde" på TV2 har sat gang i en fornyet debat om beskæftigelsesindsatsen. Det er der i høj grad brug for, og ansvaret er politisk. HK kommunal opfordrer politikerne på Christiansborg til at sanere ud i den skov af regler og love, der præger området. Næstformand i HK Kommunal Pia Lund Jeppesen: - Vi ved, at der er rigtig mange kommuner, hvor syge og udsatte borgerne får en fantastisk hjælp på jobcentret til at komme videre i deres liv. Men hvis det er rigtigt, at nogle kommuner spekulerer i, at det er billigere at holde svage og syge borgere under udredning frem for at tildele dem en førtidspension, så er det helt uacceptabelt. Både over for borgerne og over for medarbejderne i jobcentrene, siger Pia Lund Jeppesen. Hun fremhæver, at den mistillid og bashing af jobcentrene, der præger debatten, i høj grad går ud over de ansatte. - Mange af medarbejderne oplever, at centralt fastsatte love og regler forhindrer, at de bruger deres faglighed og sunde fornuft til at udøve et kvalificeret skøn og hjælpe borgeren bedst muligt. Så lyt nu til de dygtige jobcentermedarbejdere, der ved hvor skoen trykker. Og lad dem i langt højere grad bruge deres faglighed, siger hun.

Ritzau, A4 Medier
02-09-22

HK Kommunal: Et bedre kontanthjælpssystem kan ikke stå alene. Vi har brug for et rummeligt arbejdsmarked

Debatindlæg af Lene Roed, formand HK Kommunal. Vi har fået en politisk aftale om et nyt kontanthjælpssystem, der retter op på urimelige skævheder. Men selv et forbedret kontanthjælpssystem ikke kan stå alene. Der er behov for større ambitioner om, at arbejdspladserne i langt højere grad end i dag forpligter sig til at være inkluderende over for borgere med udfordringer. Mange af dagens kontanthjælpsmodtagere har andre problemer end ledighed. En stor del kunne have glæde af en eller anden form for tilknytning til en arbejdsplads, hvor der bliver taget hånd om dem med rummelighed, forståelse og fleksibilitet. Det kræver, at arbejdspladserne bør åbne op med en større fleksibilitet, end vi kender i dag. At arbejdspladserne bliver bedre til at invitere indenfor. At de giver plads til mangfoldighed og plads til at kunne bidrage. Rummelighed og mangfoldighed er slet ikke indarbejdet som et generelt og bærende princip på vores arbejdsmarked. Det burde vi gøre noget ved. Og gerne nu. Politikerne på Christiansborg bør for en stund vende blikket fra kun at diskutere ydelser til at sætte fokus på, hvordan vi i Danmark får skabt et rummeligt arbejdsmarked, hvor vi i langt højere grad inkluderer vores udsatte borgere.

A4 Medier
31-08-22

Som jobcentermedarbejder kan jeg ikke kende blå bloks syn på mit arbejde

Debatindlæg af Ilse Asmussen, fleksjobkonsulent. Gør man sig mon hos borgerlige partier den ulejlighed at tænke over, hvordan det er at være medarbejder i beskæftigelsessystemet lige nu? Endsige være borger, der får hjælp i et jobcenter? Venstre var hovedarkitekten bag den nuværende konstruktion, der er blevet mere og mere styret af rigide proceskrav. De konservative, vil spare på kontanthjælpen og jobcentrene for at favorisere dem, der i forvejen har nok. Mon man her har en indsigt i, hvordan det er at være kontanthjælpsmodtager? Pernille Vermund insinuerer, at jeg som medarbejder per definition piner og plager de borgere, der har brug for hjælp i jobcentret. Den virkelighed kan jeg ikke genkende. Som jobcentermedarbejder har jeg ofte en oplevelse af, at politikere mangler indsigt i de mennesker, vi arbejder med i det daglige. Enkelthistorier, oftest de dårlige, bliver sandheden om systemet, men virkeligheden er mere nuanceret. Problemet er, at jeg som medarbejder ikke bliver målt på evindelige proceskrav. Der er ikke tvivl om, at systemet trænger til en grundig oprydning, men det arbejde, vi gør i jobcentrene, er hverken spild af ressourcer eller overflødigt.

Politiken
30-08-22

Er jeg inhabil og inkompetent eller bare en medarbejder med et input?

Debatindlæg af Karina Sørensen, TR for HK’erne jobcenteret i Viborg. Luk jobcentrene, er Venstres ønske. Ikke hvis man ønsker at spare penge, siger jeg. Omstruktureringer er rasende dyre. Men heller ikke, hvis man vil det bedste for de borgere, jobcenteret er i berøring med. Jobcentrene er ude i kommunerne blevet velfærdsstatens hovedbanegård. Alle tog passerer igennem her, og jeg er stærkt bekymret for, hvad en totalrenovering ville gøre i forhold til de borgere, der behøver samfundets hjælp. Men når jeg og alle mine kolleger i landets jobcentre sidder med en grundlæggende oplevelse af, at man i Folketinget simpelthen mangler selv den mest basale forståelse for, hvad vores arbejde går ud på, så bliver det svært med tilliden til en ny, lysende fremtid. Politikerne på beskæftigelsesområdet træffer ofte deres beslutninger på baggrund af enkelthistorie i medierne. Og selvfølgelig skal man være opmærksom på, når borgere ikke føler sig godt hjulpet. Jeg har aldrig hørt nogen mene, at hvis en læge begik en fejl, så skulle alle sygehuse lukkes, eller hvis en lærer havde sagt noget dumt, så skulle folkeskolen nedlægges. Det er ærgerligt, at folketingspolitikerne, som er vores øverste arbejdsgiver, ikke forstår vores rolle.

Jyllands-Posten
29-08-22

Hvorfor lytter Venstre ikke til de ansatte i jobcentrene?

Debatindlæg af Karina Sørensen, TR for HK’erne jobcenteret i Viborg. Venstre har præsenteret et debatoplæg om jobcentrenes fremtid. Det handler om at spare en masse penge, og om ’Frit valg til alle.’ Jeg vil gerne spørge Venstre, om det er vigtigst med privatisering eller den økonomiske besparelse? Al erfaringer viser nemlig, at beskæftigelsesområdet ligger bedst i offentligt regi. Overskrift nummer to er: Frihed til dem, der kan selv. Mit korte spørgsmål er: Hvis man er utilfreds med loven, hvorfor laver man den så ikke om? Overskrift nummer tre er: Støtte til dem, der har behov. Mit spørgsmål til Venstre er, om der kommer penge med til opgaven med at give bedre støtte dem, der har behov? Venstres princip nummer fire er, at det skal kunne betale sig at arbejde. Mit spørgsmål: Er der én eneste af jer, der vil bytte jeres nuværende indtægt med indtægten på offentlig forsørgelse? Nej, vel. Hvorfor denne mistillid til netop jobcentrene? Ingen mistænker lægen for at ville gøre patienten syg eller fængselsbetjenten for at ville hjælpe den indsatte med at stikke af. Vi har desværre et folketing, der ikke ved noget om jobcentrenes arbejde. Hvorfor lytter man ikke til de ansatte? Det vigtigste for os er faktisk at lykkes med vores opgave.

Avisen Danmark m.fl.
25-08-22

HK reagerer på forslag: De mennesker forsvinder ikke, fordi Venstre lukker jobcentrene

Debatindlæg af Dorthe V. Willumsen, formand HK Kommunal Sydjylland, og Ole Kjær, formand HK Sydjylland. Venstre vil nedlægge jobcentrene og spare flere milliarder. Spareforslaget bliver maskeret som et tilbud om mere frit valg til ledige. Men hvad har Venstre tænkt sig at gøre med de mennesker, som jobcentrene bruger langt størstedelen af deres tid på at hjælpe? Det er bl.a. kontanthjælpsmodtagerne, der ofte er de syge på krop eller sjæl. De mennesker forsvinder ikke, fordi Venstre lukker jobcentrene. Det ikke er flere valg, de har brug for. De har brug for at møde medarbejdere med ekspertise i netop den sociale samfundsopgave, der ligger i at bistå dem. De medarbejdere sidder på de jobcentre, som Venstre vil lukke. Her udfører de deres job professionelt og loyalt. Som repræsentanter for jobcentermedarbejdernes fagforening her i Sydjylland vil vi opfordre Venstre til at anerkende det. Beskæftigelsesindsatsen i dag er bundet op på love og regler, som er vedtaget på Christiansborg. Dem vil der kunne saneres meget i, så medarbejderne i jobcentrene i højere grad får mulighed for at bruge deres faglighed og ekspertise til at hjælpe de ledige videre i arbejdslivet. Vi foreslår, at Venstre starter der, fremfor at smide barnet ud med badevandet.

Jyske Vestkysten, Vejle Amts Folkeblad, Fredericia Dagblad m.fl.
25-08-22

Forlænger forsøg med 4-dages arbejdsuge

Den 31. august udløber det tre år lange forsøg med 4-dages arbejdsuge for ansatte i Odsherred Kommune. Selvom arbejdet med en ny - permanent - aftale om fleksibel arbejdstid er sat i gang, så når den ikke at blive klar inden forsøgsperioden udløber ved udgangen af august. I maj og juni måned været forhandlinger med HK, og der ligger nu et til en aftale om en ny permanent lokal arbejdstidsaftale om fleksibel 4-dages arbejdsuge. - Der er jo forhandlinger i gang, men de er ikke afsluttet, så hvis ikke vi forlængede aftalen, skulle de ansatte overgå til en femdagesuge fra 1. september, og det er jo ikke rimeligt. Så vi har naturligvis forlænget den gældende aftale, siger Karina Vincentz efter tirsdagens møde i økonomiudvalget. En samlet ny aftale vil kunne være klar til behandling i økonomiudvalget i september og efterfølgende i byrådet i oktober. Administrationen anbefalede samtidig, at den nuværende midlertidige aftale om 4-dages arbejdsuge forlænges til udgangen af 2022, hvorefter en godkendt ny aftale kan træde i kraft den 1. januar 2023.

Sjællandske, Nordvestnyt
24-08-22

Jobcentre. Venstre har selv været med til at skabe problemerne

Debatindlæg af Hans-Henrik Hansen, formand HK Kommunal Østjylland. Venstre vil nedlægge jobcentrene. Jeg har nu læst deres reformudspil flere gange, og jeg finder det både betænkeligt og bekymrende. Både i forhold til retssikkerhed, økonomi og effekt for borgerne. Der mangler substans, og det er nærmere ideologiske fugle på taget. Udspillet peger på en stribe af problemer, Venstre selv har været med til at skabe. I 2007 var Venstre arkitekterne bag jobcentrene, der skulle være en masse procesregler og meget stram styring, som skulle presse mennesker i job. Frit valg, lavere ydelser og hårdere sanktioner, som Venstre foreslår, er ikke vejen frem. Jobcentrene løser en afgørende og vigtig opgave på det lokale arbejdsmarked. Hårdere sanktioner vil indføre mere bureaukrati. Og vi har dårlige erfaringer med frit valg og øget privatisering. Det er ikke løsningen og gør kun ondt værre. Beskæftigelsesindsatsen trænger bestemt til at blive nytænkt, men hovedudfordringen ligger i rigide og alt for detaljerede lov-og dokumentationskrav. Det forekommer ret indlysende, at det ville være naturligt at give størst mulig handlefrihed til de lokale jobcentre og medarbejdernes store faglighed. Men det vil Venstre ikke. De vil bare nedlægge jobcentrene.

Århus Stiftstidende m.fl.
24-08-22

Artiklen er opdateret 19. september 2022