Pia Hagedorn

Pia Hagedorn

Pia var ikke blot afdelingsbestyrelsesmedlem i HK Østjylland, men også næstformand i HK Handel Østjylland, medlem i HK Handel Danmarks bestyrelse, tillidsrepræsentant i Salling Stormagasin og næstformand i landsklubben for HK’erne i Salling Group.

Vi har mistet et kompetent, vidende og empatisk menneske, som brændte for opgaverne i HK og ikke mindst for fællesskabet. Hun var altid nysgerrig på at forstå andre menneskers bevæggrunde, og den egenskab var rigtig god i arbejdet som tillidsrepræsentant, hvor hun også var meget engageret og ansvarsfuld. Hun tog opgaverne på sig og tog også på sig at gøre noget for at gøre hverdagen bedre for alle omkring sig. I det daglige var hun et lyspunkt og bidrog med godt humør i de sammenhænge, hun var i.

Pia vil i særdeleshed blive husket for sit store hjerte. Hun var enormt positiv, hjælpsom og omsorgsfuld over for de mennesker, der var omkring hende. Særligt de unge, der var i deres første job, havde hun en rigtig god relation til. Hun var en ekstra mor for eleverne og de unge på arbejdspladsen, tog sig af dem, og var der altid for dem. Som tillidsrepræsentant var hun omsorgsfuld og hjertevarm og gjorde alt, hvad hun kunne for at sikre kollegaerne det bedst mulige arbejdsliv.

Pia blev 52 år og efterlader sig sin højtelskede familie bestående af sin mand, Jes, og deres søn og datter. Vi sender dem vores varmeste tanker og dybeste medfølelse.

Æret være Pias minde.

HK Østjyllands hovedkontor

Flaget var på halv ved HK Østjyllands hovedkontor i Brabrand