Heidi Steen Larsen (venstre) oplever, at hendes nye kompetencer øger arbejdsglæden. Trine Jensen (højre) og Anitta Østergaard (midt) er blevet mere bevidste om, hvordan forskellige mennesketyper lærer, og det hjælper dem i vejledning af elever og studerende. Foto: Michael Drost-Hansen

I en travl hverdag kan det være svært at finde tid og overskud til videreuddannelse. Og måske ønsker man heller ikke at besvære sine kolleger med ekstra arbejde, når man selv tager i skole. Men videreuddannelse er en gevinst for både én selv og for arbejdspladsen, fortæller tre lægesekretærer.

To af dem er Anita Østergaard og Trine Jensen. De arbejder begge på Øjenafdelingen på Aalborg Universitetshospital og er i gang med sundhedskommunom.

– Det er dejligt at lære en masse nyt. Vi reflekterer og bliver klogere på vores fagområde. Det synes kollegerne i afdelingen også, siger Trine Jensen.

– Det kan jo godt give dem noget ekstra arbejde, når vi er af sted på skole. Men til gengæld er de nysgerrige på den nye viden, som vi bringer med hjem til afdelingen og deler med dem, siger Anita Østergaard.

Bedre til at vejlede

De to fortæller, at deres videreuddannelse også gavner i deres vejledning af lægesekretærelever og af studerende på sundhedsadministrativ koordinator.

– Vi bruger vores lærdom rigtig meget i vores arbejde. Vi har også taget et modul om praktikvejledning, så vi kan instruere vores elever og studerende bedre. Vi er blevet mere bevidste om, hvordan forskellige mennesketyper lærer, og det er en stor fordel, fordi vi kan tilpasse vejledningen til den enkelte elev og studerende, fortæller Trine Jensen.

– Vi oplever, at tidligere elever søger tilbage til Øjenafdelingen, fordi deres praktikophold har været givende. Det gør os da stolte. Større forståelse De to nordjyske lægesekretærer oplever også, at de gennem uddannelsen forstår sundhedsvæsnet bedre: – Uddannelsen har givet os redskaber og kompetencer til, hvordan vi kan være med til at forbedre og kvalitetssikre arbejdsgange.

Det er med til, at vi kan mindske risikoen for utilsigtede hændelser og give patienterne et bedre forløb.

– Det giver os en større selvsikkerhed på den måde at kunne omsætte teori til praksis.

Større arbejdsglæde

En af dem, der på samme måde har fået en større indsigt i sundhedsområdet, er Heidi Steen Larsen. Hun er lægesekretær i Center for Planlagt Kirurgi på Regionshospitalet Silkeborg og er også i gang med sundhedskommunom-uddannelsen.

– Jeg oplever, at jeg får et bredere fundament at stå på. En større forståelse for sammenhængen mellem det daglige arbejde og den bagvedliggende forskning og politik. Jeg har fået mere viden om juridiske aspekter, som jeg kan bruge i arbejdet med erstatningssager og i min daglige kontakt til patienter og andre samarbejdspartnere, fortæller Heidi Steen Larsen.

– Derudover er jeg også blevet klædt på til at kunne deltage i forbedringsprojekter på mit arbejde. Alt sammen noget, der øger arbejdsglæden, fortæller Heidi Steen Larsen.

Opdatere

Hun har været lægesekretær i 30 år og følte, at det var på tide at blive opdateret og få nye kompetencer. Dermed kan hun bedre matche de nye sundhedsadministrative koordinatorer.

– Uddannelsen giver mig meget både personligt og fagligt. Og så er det dejligt at møde lægesekretærer fra andre sygehuse. Vi udveksler både erfaringer og ideer, fortæller Heidi Steen Larsen.

Penge fra Kompetencefonden

For alle tre lægesekretærer har det stor betydning, at de kan få penge fra kompetencefonden til deres videreuddannelse.

– Min chef gjorde mig opmærksom på kompetencefonden, og hvordan man kunne søge midler derfra. Afdelingen har ikke mulighed for at betale for uddannelsen. Der har været rigtig god opbakning fra min chef og kolleger, når jeg har været af sted på skole. Det gør også, at man har lyst og overskud til uddannelse, siger Heidi Steen Larsen.

Anita Østergaard og Trine Jensen fortæller, at deres leder var en god hjælp, da de skulle søge penge i kompetencefonden:

– Vores leder er meget positiv over for, at vi videreuddanner os. Hun kan se fordelen i, at lægesekretærer har mange kompetencer.

– Det tog kun ganske få minutter at ansøge hos kompetencefonden. Hjemmesiden er nemlig meget brugervenlig.

 

Få hele sundhedskommunomen betalt

  • Som ansat på overenskomsten med regionerne kan du søge op til 30.000 kroner årligt til både kompetencegivende videreuddannelse og it-certificeringer.
  • Du kan også søge om 50.000 kroner til en masteruddannelse.
  • Sundhedskommunom er del af en særlig indsats, så her betaler fonden hele uddannelsen på én gang. Der er derfor ingen begrænsning på de 30.000 kr. om året.
  • Mere videreuddannelse til HK’erne i kommuner og regioner er en mærkesag for HK Kommunal. Gennem overenskomsterne har fagforeningen sikret, at der er penge til din videreuddannelse i en regional kompetencefond.
  • I fonden er der penge til alle relevante ansøgninger. Så bare søg!
  • Hvis du har spørgsmål om uddannelse, kan du ringe til HK’s karrieretelefon på 33 30 44 60 – alle hverdage kl. 13-16.
  • Du kan finde ansøgningsskemaerne til Kompetencefonden her: www.hk.dk/kompetencefonde