Sektorbestyrelsesmøde med udtagelse af OK-krav

Ivrig debat om den lokale løndannelse på HK Privats sektorbestyrelsesmøde.

Selv om medlemmerne i HK Privat har haft en positiv udvikling i reallønnen gennem flere år, så har stigningerne ikke stået mål med virksomhedernes indtjening i den samme periode.

- Det er selvfølgelig ikke rimeligt, når vi ved, at produktiviteten er steget, og virksomhederne har haft en god indtjening gennem de senere år, siger Simon Tøgern.

- Måske er man mange steder blevet lullet ind i, at det jo går meget godt. Medlemmerne har fået lønstigninger – bevares – men lønstigningerne har ikke afspejlet de reelle økonomiske forhold i virksomhederne, tilføjer han.

For at sætte skub i og sikre medlemmernes lønudvikling besluttede sektorbestyrelsen derfor at stille krav om, at overenskomsternes lønbestemmelser får et eftersyn, så man sikrer, at medlemmerne har en reel mulighed for at forhandle sig til lønstigninger lokalt.

- Og så skal vi have større fokus på lønarbejdet. Afdelingerne skal udbyde flere lønforhandlingskurser. Vi skal have klædt tillidsrepræsentanterne bedre på til at hjælpe deres kolleger. Man kan sige, at vi skal have trænet medlemmernes forhandlingsmuskler, så de får modet til at forhandle, siger Simon Tøgern.

Eftersynet af overenskomsternes lønbestemmelser sammen med krav om højere indbetaling til fritvalgskonto og pension er et af HK Privats hovedkrav til OK23.

Mere fleksibilitet i arbejdslivet

Et andet stort medlemsønske og hovedkrav til OK23 er bedre og større indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden.

- Arbejdslivet har forandret sig væsentligt bare de senere år. Flere arbejder på skæve og ubekvemme tider. Mange arbejder hjemmefra. Det kan give udfordringer med at få arbejde og fritid til at hænge sammen - og holde dem adskilt. Derfor har vi brug for fleksibilitet og nogle håndtag til at gøre det lettere for den enkelte at indrette sit arbejdsliv, forklarer Simon Tøgern.

Tredje og sidste hovedkrav er at sikre overenskomster til alle medlemmer.

En af forhindringerne er den forhadte 50 %-regel, som siger, at flere end halvdelen af medarbejderne inden for HK’s område i en virksomhed skal være medlem af HK, for at de har ret til en overenskomst. Derfor er afskaffelse og afvikling af 50 %-reglen også en del af HK Privats tredje hovedkrav.

En anden problematik i forhold til overenskomstdækningen er medlemmer, som ikke bliver omfattet eller skrevet ud af overenskomsterne. Typisk i forbindelse med, at de har fået en ny titel eller nyt arbejdsområde.

- I vores optik er det ikke altid indlysende, hvorfor en medarbejder ikke er omfattet af overenskomsten. I dag løser HK’erne ganske komplekse opgaver, som stadig kan rummes inden for overenskomsten, forklarer Simon Tøgern.

- Man skal også huske på, at man er mere udsat, hvis ens rettigheder kun er reguleret af en ansættelseskontrakt, fordi arbejdsgiveren ensidigt kan ændre ansættelseskontrakten med medarbejderens almindelige varsel.

Andre ok-krav

Udover HK Privats 3 hovedkrav, har sektorbestyrelsen udtaget en lang række andre overenskomstkrav, som blandt andet handler om uddannelse, rettigheder for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, bedre barselsbestemmelser, elever, vikarer og atypiske ansatte. Sammen med hovedkravene bliver de afleveret til CO-industri den 16. september.

Næste skridt bliver CO-industris regionalmøder, hvor tillidsrepræsentanter inden for CO-industri er inviteret til at debattere overenskomstkrav fra alle de fagforbund, der er medlemmer af forhandlingsfællesskabet.

Er du tillidsrepræsentant på Industrien Funktionæroverenskomst eller Industriens Overenskomst, vil du modtage en invitation til regionalmødet i dit område fra din lokale afdeling.

Mød op og brug din stemme, for jo flere tillidsrepræsentanter fra HK Privat, der møder op, jo større indflydelse får vi på de krav, der kommer på bordet, når CO-industri og DI skal forhandle.

Se liste over regionalmøder