Hvilke tilbud har Aalborg Kommune til hjemløse og misbrugere? 
Hvor overnatter de hjemløse, når mørket sænker sig på og vinteren trænger sig på? 
Hvor kan de hjemløse få mad – og hvem betaler regningen, når den hjemløses tænder skal skiftes eller den hjemløses hund skal til dyrlæge?
Hvordan betaler en fattig hjemløs en gæld til en pusher?

Disse og mange andre spørgsmål kunne medlemmer af HK Nordjylland få svar på, da afdelingen tirsdag den 20. september inviterede medlemmerne på en såkaldt ”Poverty walk” (”Fattigdoms vandring”), hvor deltagerne kunne opleve Aalborg set fra hjemløses og misbrugeres perspektiv). 

Guiden på turen, den 50-årige Tinus, har selv levet som hjemløs i Aalborg i mange år. I dag er han ude af misbruget og lever med kone og børn i Aalborg Øst. En del af tiden bruger han i dag på at hjælpe misbrugere og hjemløse – og på at fortælle interesserede om, hvordan livet som hjemløs leves i Aalborg.

Guiden fortæller på Poverty walk gennem Aalborg
Guiden fortæller mens deltagerne vandrer gennem gågaden i Aalborg

”Se mennesket før problemet!”

- Jeg plejer at sige, at det handler om at se mennesket før problemet. Mange misbrugere køber selvværd på flaske eller som narkotika. En hjemløs og en misbruger har brug for menneskelig kontakt. Derfor kan et anerkendende blik, en lille samtale og helt basale menneskelige behov som at udvise interesse og åbne et lille fællesskab for den hjemløse være afgørende. Jeg har selv været misbruger i flere årtier og har levet som hjemløs i Aalborg fra 1980’erne og ca. 20 år frem. Så jeg kender byen – både som den ser ud, når man lever som hjemløs misbruger, og når man - som jeg - er kommet ud af misbruget, fortalte Tinus, mens han stod foran de socialt udsattes værested Café Parasollen, hvor han i dag er frivillig medhjælper. 

Den guidende tur førte deltagerne omkring tre af de forskellige sociale tilbud, som Aalborg Kommune har til byens hjemløse. Café Parasollen på Boulevarden, Møllepladscentret og Kirkens Korshærs Natvarmestue i Søndergade. 

På vandringen førte Tinus med sin levende personlige fortælling også deltagerne gennem sit personlige liv som barn af forældre med misbrug i København, opvækst hos en plejefamilie i Aalborg og en lang vej ind og ud af misbrug og hjemløshed.

Kolde og varme livskapitler

Livsfortællingen indeholdt både kolde kapitler om en ungdom med sociale udfordringer og et voksenliv med perioder med misbrug, kriminalitet, fængselsophold og hjemløshed. 

Tinus berettede imidlertid også om de mange varme og livsbekræftende oplevelser, som han også havde oplevet gennem livet: Om hans kontakt til forældre og plejeforældre, venskaber med andre udsatte i byen og sidst men ikke mindst hans kærlighed til kvinden han mødte mens livet så svært ud - og de stærke forældrefølelser for deres tre børn. 

Vis menneskelig varme

Guiden fortæller på Poverty walk gennem Aalborg
Foran Møllepladscentret fortalte guiden om blandt andet de frivillige organisationers hjælp til hjemløse. 

- Aalborg Kommune og foreninger som for eksempel Kirkens Korshær yder en stor indsats for socialt udsatte og hjemløse. Men vi kan alle gøre noget – også som medborgere i byen. I dag betaler jeg personligt tilbage ved at være frivillig på værestedet Parasollen. Men man kan hjælpe på mange måder: Send et anerkendende blik til mennesket bag den hjemløse facade, vis en menneskelig varme og støt eventuelt både de hjemløse og den sociale indsats ved at købe ”Hus forbi” (avis om hjemløses liv). Ved at købe avisen støtter man også hjælpen til hjemløse i form af medicin, tandlæge- og dyrlægehjælp m.v., lød opfordringen fra Tinus, da arrangementet sluttede lettere forsinket, fordi Tinus med sin autentiske og ærlige fortælling havde tændt godt op under spørgelysten hos deltagerne. 

I alt 30 medlemmer af HK Nordjylland havde tilmeldt sig til ”Poverty walk” henholdsvis den 20. og 22. september 2022. 

 

Fakta: HK Nordjylland sætter fattigdom på dagsordenen

Afdelingsformand Kirsten Estrup Madsen deltog på turen den 20. september og hun fortalte, at HK Nordjylland engagerer sig i fattigdomsdagsordenen blandt andet fordi fattigdommen generelt er stigende. Endvidere frygter afdelingsformanden, at hvis EU-mindsteløn gennemføres, så kan vi risikere endnu mere fattigdom og hjemløshed i Danmark. Erfaringer fra bl.a. Tyskland viser nemlig, at en EU-mindsteløn kan presse lønmodtagere i middelklassen ud i så stor fattigdom, at deres liv kan komme til at minde om hjemløses livsvilkår. Endvidere kan en lovbestemt mindsteløn underminere finansieringen af velfærdssamfundet og dermed forringe den sociale hjælp til mennesker, der bliver ramt af sociale udfordringer.
HK Nordjylland har i august haft foredrag og debat om fattigdom i Europa og den 27. februar 2023 kommer Marianne Vind, Europarlamentariker, på besøg hos HK Nordjylland i Aalborg for at fortælle om kampen mod EU-mindsteløn. Alle medlemmer er velkomne. 

Guiden fortæller på Poverty walk gennem Aalborg
Guiden Tinus fortæller om livet som hjemløs i Aalborg

 

Mangfoldige arrangementer i HK Nordjylland

Har du lyst til at høre om og følge med i HK Nordjyllands mange tilbud til medlemmerne? Så klik ind på www.hk.dk, følg med i de nyhedsbreve, som du kan få og følg os på Facebook 

Har du forslag og idéer til, hvad din fagforening skal arrangere? Så tøv ikke med at kontakte os, så vi kan drøfte din idé.