HK’erne på de statslige arbejdspladser løser en lang række vigtige opgaver: De rådgiver borgerne og de sikrer, at love og regler overholdes i sagsbehandlingen. De håndterer data og betaler regninger. De holder styr på pengene så budgetter holder. HK’erne udvikler digitale løsninger og drifter it-systemer. HK’erne har en kernefaglighed i at administrere, sagsbehandle, yde service og håndtere data sikkert. 
Samfundet risikerer, at opgaver løses ineffektivt og med større risiko for fejl, hvis staten sætter medarbejdere til at løse opgaver, som de ikke er uddannet til. 
-Jonna Vestergaard, formand for HK Stat Nordjylland.

HK’erne bidrager hermed til, at vi i Danmark har en effektiv, retfærdig og digital offentlig sektor, som mange andre lande misunder os. 
Jonna Vestergaard, formand for HK Stat Nordjylland.
Jonna Vestergaard, formand for HK Stat Nordjylland. 

I de senere år oplever vi imidlertid som fagforening, at ledelser på nogle statslige arbejdspladser skærer ned på HK-stillinger. I stedet overlades de administrative opgaver til andre faggrupper. For eksempel er alt lige fra professorer til politibetjente blevet pålagt administrative opgaver. Nogle ledere tænker nemlig, at professoren godt lige selv kan håndtere rejsebilagene i forskningsprojektet. Men kan hun nu det? Måske er det bedre at overlade de rent administrative opgaver til HK’eren, som spiller på faglig hjemmebane, når opgaverne handler om at håndtere økonomi effektivt og korrekt. 
Også politibetjenten har fået pålagt administrative opgaver. Flere politifolk skal planlægge vagter og håndtere personalesager – selv om de er uddannet til at bekæmpe kriminalitet og skabe tryghed i samfundet. 

Hverken professorer eller politibetjente er faglærte administrative medarbejdere. De har til gengæld andre nyttige kompetencer.
Samtidig kan udgiften for staten vokse. For alt andet lige, så får de fleste HK’ere ikke så høj en løn. Det gælder uanset om vi sammenligner HK’erne med politifolk - eller professorer. 

For mig er det helt logisk at lade administrative opgaver løse af faglærte i administration. Det handler dybest set om at bruge de rette kompetencer til de rette opgaver. Men måske er det kun logisk for os som HK’ere?