NSK Bestyrelse
National enhed for Særlig Kriminalitet - bestyrelse

nyoprettet bestyrelse


HK Stat Hovedstaden tilbyder at hjælpe klubber godt i gang, og vi sagde ja tak til at deltage i 2 dages seminar på Klinten d. 2-3 juni 2022 v/Kirsten Fletgaard.

Som ny klub i NSK havde vi brug for at blive klædt ordentlig på til vores arbejde som TR og TRS samt som bestyrelsesmedlemmer.


Da vi ankom blev vi tjekket ind og Kirsten bød os alle velkommen, og fortalte om det at arbejde med/som en bestyrelse.

Flere at medlemmerne var nye og havde ikke prøvet det før, men alle følte sig trygge og godt tilpas. 
Nu gik det store arbejde i gang, og vi blev alle bedt om at præsentere os, samt fortælle hvad vores forventninger var.
Der blev stillet flere forskellige spørgsmål, som vi arbejdede med i grupper og herefter fremlagde. Alle synes at denne arbejdsmetode var super, da vi blev delt i flere grupper.

Lege blev leget for at slippe kontrollen og lære hinanden at kende. 

Vi blev opfordret til at få lavet et årshjul, da det er meget vigtigt for synligheden og det gode samarbejde i bestyrelsen.

Vi gik i gang med at få lavet årshjulet, som vi skulle lægge ind i vores kalender, det er gjort, og vi er allerede godt i gang med at leve op til vores egne forventninger.
Kirsten fortalte os vigtigheden af at arbejde med en klub, og vi fik en masse redskaber til at kunne arbejde videre.

Vi fik arbejdet med de gode tiltag så alle medlemmer kunne føle sig set og hørt, og alle medlemmer ville vide hvad vi i bestyrelsen laver.

Aftaler vi indgik i bestyrelsen:
 - Få lavet referat fra bestyrelsesmøderne
 - Få gang i et fælles nyhedsbrev
 - Få lavet årshjul
 - Beskriv jeres mål og aktiviteter
 - Få defineret…. Hvad er klubbens fremtid
 - Få Polintra op at køre, få lavet hjemmeside
 - Få taget billede af bestyrelsen, så medlemmerne ved hvem vi er
 - Få lavet en ny folder med oplysninger og velkomst
 - Synlighed. Gå rundt og sig goddag til dine medlemmer
 - Få evt. AMR med til et bestyrelsesmøde, for at få det gode samarbejde i gang

Forslag til hvad et årshjul kan indeholde:
 - Bestyrelsesmøder
 - SU møder
 - Dialogudvalg
 - Frokostmøder med medlemmerne
 - TR/TRS møde hver måned
 - Lønforhandling
 - Uddannelses workshop
 - Foredrag af egne medlemmer, der fortæller om deres job og uddannelse

Efterfølgende sad vi og talte om :
 - Hvordan er det at have elever, og har I det?
 - Overenskomsten
 - Ny løn

Du er til lønforhandling hver eneste dag, gør dit 
- Kirsten Fletgaard

Alt i alt kan vi kun anbefale at deltage i sådanne et arrangement. Vi var så godt klædet på efter disse 2 dage.

Stor tak til HK og især til Kirsten Fletgaard, for at gøre det muligt og at få os godt i gang.


/Tina Toftemann 
TRS i NSK Klubben