Mand skriver på computer

Hvis du kan afkode et jobopslag, kan du bedre ramme det, som arbejdsgiveren efterspørger.

Man kunne måske være fristet til at tro, at der er forskel på de kompetencer, en arbejdsgiver søger efter i en ny medarbejder, alt efter om der er tale om en stilling som grafiker, administrativ medarbejder eller lægesekretær.


Men sådan forholder det sig faktisk langtfra. ”Engageret” og ”ansvarlig” topper nemlig listen over de mest hyppige ord til alle tre stillinger. Det samme gælder i øvrigt i jobopslag som økonomiansat, it-supporter og laborant.

På erhvervsakademiet Cphbusiness har medarbejdere ved hjælp af IBM’s kunstige intelligens Watson gennemgået 650.000 jobopslag fra perioden september 2019 og frem til og med april 2022. Formålet har været at afdække efterspørgslen efter personlige og faglige kompetencer.

HK Privatbladet har bedt en af ophavsmændene til undersøgelsen, Per Gunnar Bergfors, om at trække resultatet for 11 jobtitler, en stor del af HK Privats medlemmer har. Det er blevet til en gennemgang af ikke færre end 71.073 jobopslag, som er blevet set igennem for typiske ord, begreber og sætninger.

Og resultatet er altså temmelig entydigt, hvad engagement og ansvarlighed angår. I de resterende fem jobtitler, der ikke har de to kompetencer på en første eller andenplads, er begge ord at finde i top 5. Faktisk topper de to kompetencer også listen på tværs af alle de mere end 650.000 jobopslag.

- ”Ansvarlig” handler om, at arbejdsgiverne er på jagt efter menneskelig ansvarlighed - at du tager jobbet til dig og vil gøre en indsats. Det ligger indlejret i begrebet. Noget er rigtigt - ansvarlighed, og noget er forkert - uansvarlighed. Hvis du ikke besidder ansvarlighed, så er der heller ikke noget at spille bold op imod. Derfor ser vi også, at det går generelt på tværs af mere eller mindre alle jobs, siger Per Gunnar Bergfors.

Når du så skal omsætte den ansvarlighed til konkret handling, så er det vigtigt at besidde en vis grad af selvstændighed, og det er ifølge Per Gunnar Bergfors netop det, det andet ord, der topper listen, ”engageret”, handler om. Og også derfor, det netop er de to ord i forening, der scorer allerflest hits.

- Arbejdsgiverne vil have medarbejdere, der selv skal kunne se de problemer, der opstår, og løse dem. Du skal ikke vente på, at der kommer nogen og fortæller dig, at nu skal du løse det her. Det er ret ligegyldigt, om du er sekretær, a-kassemedarbejder eller laborant - egenskaben er værdifuld for en arbejdsgiver. Og det er netop det, ”engageret” er et udtryk for, siger han.

”Energisk” er et andet ord, der ligger højt på stort set samtlige lister. Ordet energisk skal i denne her sammenhæng ikke ses som en isoleret egenskab, men mere som en særlig måde at udvise energi på.

- Ud fra vores analyser kan vi se, at energien helst skal repræsentere en balance mellem at være innovativ og produktiv. Som medarbejder kan man tænke på, hvordan ens entusiasme kan omsættes til inspiration for en selv, men også for andre. Det energiske kommer også til udtryk igennem proaktivitet. Arbejdsgiverne har et ønske om, at man kan vise initiativ i de situationer, man nu kommer i, fortæller Per Gunnar Bergfors. 

- Det handler altså ikke kun om at have fart på - det skal også være i en relevant retning, siger han.

top 5

De vigtigste personlige kompetencer

ADMINISTRATIV MEDARBEJDER: 1. engageret 2. ansvarlig 3. respektfuld 4. effektiv 5. initiativrig

ØKONOMIANSAT: 1. ansvarlig 2. engageret 3. effektiv 4. omhyggelig 5. energisk

A-KASSEMEDARBEJDER: 1. engageret 2. motiveret 3. ansvarlig 4. energisk 5. initiativrig

PROJEKTMEDARBEJDER: 1. ansvarlig 2. energisk 3. engageret 4. effektiv 5. motiveret

RECEPTIONIST: 1. energisk 2. ansvarlig 3. innovativ 4. initiativrig 5. engageret

ADVOKATSEKRETÆR: 1. engageret 2. initiativrig 3. omhyggelig 4. ansvarlig 5. effektiv

LÆGESEKRETÆR: 1. engageret 2. ansvarlig 3. respektfuld 4. motiveret 5. initiativrig

GRAFIKER: 1. ansvarlig 2. engageret 3. initiativrig 4. energisk 5. motiveret

IT-SUPPORTER: 1. engageret 2. ansvarlig 3. initiativrig 4. energisk 5. effektiv

LABORANT: 1. engageret 2. ansvarlig 3. effektiv 4. omhyggelig 5. initiativrig

TANDKLINIKASSISTENT: 1. respektfuld 2. engageret 3. inspirerende 4. ansvarlig 5. energisk

Note: Ordet ”ansvarlig” ligger på top-5 for alle jobkategorier. Der kan dog både være tale om en personlig egenskab og betyde et eller flere områder, man skal have ansvaret for.
Vis mere

 

BLØDE KOMPETENCER ER I HØJ KURS

Andelen af jobopslag, der efterspørger bløde kompetencer, har ifølge Per Gunnar Bergfors været stigende gennem de tre år, han har foretaget analysen. Det gælder ikke kun herhjemme, men er en generel global tendens. Man må dog ikke tolke listen som udtryk for, at det faglige bliver mere og mere ligegyldigt, understreger han.

- De hårde kompetencer gælder afgjort stadigvæk. Men tendensen går mod, at det er fint nok, at du har uddannelse, men hvis du ikke kan omsætte din viden ved hjælp af de bløde kompetencer, så er det ligegyldigt, siger han.

- I takt med at der kommer mere teknologiindhold ind i de forskellige jobs, jo mere bliver arbejdstiden fyldt ud med opgaver, der kræver, at man ”forstår”, før man kan agere. Fra arbejdsgivernes side handler det helt kort om at undersøge, hvilke personlige kompetencer virksomheden skal fremelske hos medarbejderne for at nå de resultater, de gerne vil.

Hos HK stemmer resultaterne fra Cphbusiness’ analyse rigtig godt overens med de erfaringer, de gør sig hos HK’s Karrieretelefon. Det fastslår Louise Theil Bock, der er leder af HK’s Karrieretelefon, som hver dag rådgiver medlemmer i forbindelse med jobsøgning og jobudvikling.

Også her oplever man mere fokus på de kvalifikationer, der så at sige handler om, hvordan man agerer som menneske rundt om de mere faglige kompetencer.

- Og mens vi for 5 år siden så en stigning i brugen af ord som omstillingsparat, fleksibel og effektiv, så er der en tendens til ord, der i højere grad appellerer til den mere etiske adfærd, som fx ansvarlighed og selvledelse. Vi ser også en tendens til mindre topstyring, og hvor lederen i højere grad agerer som sparringspartner, der coacher medarbejdere til selv at tage ansvar, fortæller Louise Theil Bock.

4 råd til ansøgningen

sådan får du bragt ordene i spil

Nu ved du, hvilke kompetencer arbejdsgiverne søger, men hvordan får du dem bragt i spil uden at lyde som en papegøje, der bare gentager, hvad din måske kommende arbejdsgiver vil høre?

Her giver Louise Theil Bock, leder af Karrieretelefonen i HK, sine 4 bedste råd til, hvordan du får inkorporeret dem på en god måde.

1. Virksomhederne har skrevet de her ord af en grund, så det kommer til at virke mærkeligt, hvis du slet ikke forholder dig til dem. Men har de skrevet energisk, kan du fx godt bruge et andet ord, der relaterer sig til det, som fx sprudlende, hvis du synes, at det beskriver dig bedre.

2. Undgå for alt i verden opremsninger af samtlige gode tillægsord. Skriver du, at du både er ansvarsfuld, udadvendt, smilende, fleksibel og initiativrig - og lader det blive ved det - så giver du altså et meget sparsomt indtryk af, hvad du er for én.

3. Udvælg i stedet 2-3 af ordene og gør dem personlige og konkrete; vis din personlige forståelse af ordet ved at beskrive i hvilke situationer, du fx er initiativrig og ikke mindst, hvilke resultater du forventer, at der kommer ud af, at du er initiativrig i situationen.

4. Og så skal du få dem til at matche det job, du søger. Her kan du måske trække på erfaringer, men ellers må du give dit mest kvalificererede bud på, hvordan fx initiativrig ser ud i netop det job. Det er bedre at komme med et bud, der ikke er spot on, end slet ikke at komme med et bud. 
Vis mindre

 

SMÅ FORSKELLE BLANDT JOBTITLER

Selv om rigtig mange af ordene går igen, så er der også forskelle på tværs af de jobtitler, HK Privatbladet har bedt Per Gunnar Bergfors om at trække data på. ”Innovativ” har for eksempel sneget sig ind på top 5 for receptionister. Og det er der en god grund til.

- Receptionisten er en frontfigur, hvis møde med kunderne ofte er meget uforudsigeligt. Derfor er det også vigtigt, at medarbejderen kan tilpasse sig hver enkelt situation. Innovativ i denne her sammenhæng dækker altså ikke over teknologisk innovation, men dækker over, at man skal kunne konstruere et svar eller en løsning i situationen, siger Per Gunnar Bergfors.

Hos laboranter er det de etiske aspekter, der er ret gennemgående. Det ses ved, at de skal være omhyggelige, hjælpsomme og respektfulde (de sidste to er placeret lige umiddelbart ude af laboranternes top 5).

- Det gælder både i forhold til det, de laver, og måden de gør det på. Samtidig er det værd at bemærke, at når vi ser på de kompetencer, der gør sig gældende inden for ledelse for laboranter, så handler det udelukkende om selvledelse - at de skal kunne lede sig selv. Det ses ved kravene til at være engagerede og ansvarlige, men især også ved kravet om, at de skal være effektive. I mange af de andre stillinger handler ledelse om, at det er andre, man skal hjælpe med at lede, siger Per Gunnar Bergfors.

For tandklinikassistenter topper respektfuld listen. Faktisk er tandklinikassistenterne de eneste, hvor det ord optræder i top 5.

- ”Empatisk” er også højt på listen (dog uden for top 5, red.). Det er begge kompetencer, der relaterer sig til, at tandklinikassistenten skal kunne hjælpe den i det her tilfælde temmelig magtesløse patient i stolen godt igennem, siger han.

om undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget af Cphbusiness, der har lavet et særtræk for HK Privat, der omfatter ordvalget i 71.073 jobannoncer, opslået i perioden september 2019 frem til og med april 2022.
 
 • 7.815 stillinger som laborant
 • 5.228 stillinger som økonomimedarbejder, lønmedarbejder, regnskabsmedarbejder og bogholder
 • 27.890 stillinger som kontorassistent, sekretær og personlig assistent
 • 838 stillinger som a-kassemedarbejder
 • 1.743 stillinger som grafiker og multimediedesigner
 • 2.041 stillinger som it-supporter
 • 15.205 stillinger som projektleder og projektkoordinator
 • 3.157 stillinger som receptionist
 • 480 stillinger som tandklinikassistent
 • 6.262 stillinger som lægesekretær
 • 424 stillinger som advokatsekretær