De administrative medarbejdere er blevet skydeskive for folketingspolitikerne

Kronik af Lene Roed, formand HK Kommunal. S og V har regnet ud, at der kan spares 2,5 milliarder kroner på administration i kommuner og regioner. Jeg gerne lige komme med et pip fra virkeligheden. Det er nemlig os, der står derude i kommuner og regioner og hjælper borgerne hver eneste dag. HK'erne sidder ikke i et elfenbenstårn og flytter papirer. Nej, vi hjælper borgerne og patienter og sørger for, at der er styr på tingene. Politikerne siger, administrationen i kommuner og regioner er vokset de seneste år. Men de seneste ti år er der blevet ca. 4.000 færre HK'ere i kommuner og regioner. Men vi kunne frigøre ressourcer, hvis vi kigger i andre retninger: 1) Sørg for at det er de rette hænder, der løser opgaverne. 2) Man bør udnytte medarbejdernes kompetencer bedre ved at bruge de mest relevante faggrupper til opgaverne. Have fokus på at opgaverne udføres på det rigtige specialiseringsniveau. 3) Vi bør luge ud i i de unødige statslige krav om dokumentation, registrering m. v. Min opfordring til politikerne skal være: Tal med medarbejderne, tal med lederne, tal med kommuner og regioner. De rigtige svar på udfordringerne kommer næsten altid fra dem, der ved, hvor skoen trykker. Vi vil jo gerne have nogen løsninger, der virker.

Avisen Danmark, Fyns Amts Avis, Århus Stiftstidende m.fl.
24-10-22

Nedskæringer på jobcentrene er blevet en politisk folkesport under valgkampen

Debatindlæg af Gitte Redder, faglig kommentator. Det er beskæmmende som nedskæringer på jobcentrene er blevet en politisk folkesport under valgkampen. Men skærer man tre milliarder kroner væk eller drejer nøglen om på jobcentrene, risikerer man at save benene væk under titusindvis af udsatte og sårbare borgere. Sat på spidsen kan milliardbesparelserne betyde, at flere hænger fast i arbejdsløshed og bliver langtidsledige. HK Kommunal og DS har ført an i protesterne over besparelser på jobcentrene. Det handler helt forståeligt også om at varetage deres medlemmers arbejdspladser. Men fagbevægelsens top bringer også debatten videre ved at påpege, at nedskæringerne i den grad risikerer at få social slagside. Næstformand i HK Kommunal Pia Lund Jeppesen pointerer, at politikerne bør tænke sig ekstra om, før de underminerer jobcentrene. Hun advarer om, at det kan trække tæppet væk under de svageste ledige. Og besparelserne virker endnu mere meningsløse i en usikker tid, hvor vismændene spår, at ledigheden vil stige med 100.000 personer, lyder det. Hvor er det befriende, at de gør et ihærdigt forsøg på at få en mere fremsynet og saglig debat om jobcentre.

A4 Medier
24-10-22

Vi er ikke overflødige papirnussere

Debatindlæg af Ditte Gottlieb Bredahl, formand HK Kommunal Hovedstaden. Jeg er vred over at høre, hvordan skiftende politikere taler nedsættende om administrativt arbejde. Det er i bedste fald udtryk for, at landets fremmeste politikere ikke aner, hvad der foregår i den offentlige sektor. Siden 2010 er andelen af offentligt ansatte af den samlede beskæftigelse faldet fra 33,5 pct. til 29,8 pct. i 2022. Først vil jeg oplyse jer om, at kommunerne faktisk ikke nusser med papir. Danmarks kommuner er de mest digitale i hele verden. Dernæst vil jeg oplyse jer om, at jeres populære skelnen mellem varme og kolde hænder ikke findes i virkeligheden. Man kan faktisk ikke uden videre kan hverken nedlægge eller spare 3 mia. kr. på landets jobcentre, uden det vil have meget alvorlige konsekvenser for beskæftigelsesindsatsen. Mediestormen mod jobcentrene burde være en lærestreg til politikerne om, at beskæftigelsesområdet ikke egner sig som værdipolitisk kampplads, hvor man ikke lytter til, hvad folk med forstand på tingene siger og mener. Hvis I vil sikre mere eller bedre velfærd, burde I i stedet ansætte flere administrative, så f.eks. læger, sygeplejersker, lærere og pædagoger ikke skal bruge deres tid på administration. Det er der faktisk andre, der er langt bedre til.

Jyllands-Posten
23-10-22

Tillidsmand: Det har bestemt gjort en stor forskel

Fællestillidsrepræsentant for HK-ansatte i Odsherred Kommune Eva Haupt-Jørgensen glæder sig over, at en super spændende forsøgsordning nu bliver en permanent arbejdstidsaftale for kommunens administrativt ansatte. - Det har været tre gode, og super spændende år. Vi er jo den første kommune, der gør det her, og vi har fundet nogle rigtigt gode ting, som vi tager med i den permanente aftale, fortæller fællestillidsrepræsentanten. Hun fortæller, at kommunen under forsøgsordningen er blevet bestormet med henvendelser fra andre kommuner og studerende, der vil vide mere og skrive opgave om den kommunale tilgang til et fleksibelt arbejdsliv. Der er også sket en ændring i tiltrækningskraften i forhold til ansættelse og fastholdelse af nye kolleger på kommunekontorerne. - Vi kan også se, at antallet af ansøgere til stillinger i kommunen er større, og at de kommer længere væk fra, så den firedages arbejdsuge har bestemt gjort en forskel, fastslår Eva Haupt-Jørgensen. Den nye permanente aftale om fleksibel arbejdstid for de administrativt ansatte træder i kraft ved årsskiftet.

Sjællandske, Nordvestnyt m.fl.
21-10-22

HK: Administration er fundamentet for den borgernære velfærd

Debatindlæg af Lene Roed, formand HK Kommunal. Toneangivende politiske partiers fortælling er, at administration og velfærd er to forskellige ting, og at man bogstaveligt talt omkostningsfrit kan flytte penge fra ’administration og bureaukrati til - forstås det - mere værdifulde områder. Men den fortælling er en myte. For det, vi kalder administration, udgør nemlig en helt uadskillelig del af vores velfærd. Det gør den af mindst tre grunde. For det første er vi HK’ere i langt de fleste tilfælde i direkte kontakt med borgere og virksomheder, når de har behov for hjælp for at få hverdagen til at hænge sammen på fornuftig vis. Men også de HK’ere, der ikke har direkte borgerkontakt, udgør en væsentlig del af velfærdens fundament. For det andet forsvinder de helt nødvendige administrative opgaver jo ikke, hvis man fyrer de medarbejdere, der er uddannede til at løse opgaverne. Og så skal opgaverne løses af fx sosu’er, lærere og pædagoger. Det duer naturligvis ikke. Endelig er de administrative medarbejdere helt afgørende for, at vi har et velfærdssamfund, der er kendetegnet ved gennemsigtighed, effektivitet og retfærdighed, hvor hver eneste faggruppe er hinandens forudsætning. Lad os sammen kigge på hvilke opgaver, der kan undværes – fremfor at gå efter en hel faggruppe.

Altinget
20-10-22

Formand for Dataetisk Råd om Kiærsagen: - En ulykke, der ventede på at ske

Det er vidt forskelligt, hvordan den kommunale whistleblowerordning er organiseret fra kommune til kommune. Ifølge formanden for Dataetisk Råd, Johan Busse, er der behov for at stramme op på lovgivningen. Det viser en aktuel og opsigtsvækkende sag fra Helsingør, hvor medarbejderne i den kommunale whistleblowerenhed angiveligt er blevet udsat for trusler og grænseoverskridende adfærd fra borgmester Benedikte Kiær (K). - Der er en risiko for, at der kan opstå problemer, hvis man er organiseret således, at medarbejderne i whistleblowerenheden skal behandle sager vedrørende personer, som de ikke er tilstrækkeligt uafhængige af. Jeg har slet ikke været i tvivl om, at det her ville ske på et tidspunkt -det var en ulykke, der ventede på at ske, og hvis ikke der sker ændringer, bliver det heller ikke den sidste, Johan Busse. De alvorlige anklager mod borgmesteren er fremsat af fagforeningerne HK og Djøf på vegne af de tre ansatte i whistleblowerenheden. De tre medarbejdere er nu sygemeldte som en konsekvens af sagen.

Frederiksborg Amts Avis, Sjællandske m.fl.
15-10-22

Firedages-uge fortsætter i Odsherred

I snart 3 år har de administrative medarbejdere i Odsherred Kommune kun gået på arbejde 4 dage om ugen. Et treårigt forsøg med en 4 dages arbejdsuge for de administrative medarbejdere i Odsherred Kommune bliver nu gjort permanent. Det har byrådet i Odsherred Kommune besluttet, og det er godt, lyder det fra Eva Haupt-Jørgensen fællestillidsrepræsentant for HK i Odsherred Kommune: - Ordningen har været god for både borgere og for de ansatte, siger hun.

DR P4 Sjælland Nyheder m.fl.
13-10-22

HK ønsker at nuancere debat: 1000 gode historier fra landets jobcentre

Som modvægt til den igangværende retorik mod landets jobcentre og for at nuancere debatten indsamler HK Kommunal i kampagne mange gode historier, som fagforbundet mener, vi sjældent hører om. - Hver dag gør de en positiv forskel i utallige menneskers liv, præcis som de er sat i verden til, lyder det fra HK Kommunal. Næstformand i HK Kommunal Pia Lund Jeppesen siger, at der er behov for de gode historier. - Der vil desværre nok altid være nogle få dårlige historier på et område, hvor man arbejder med komplekse problemstillinger. Det her handler om at vise, at der heldigvis er langt flere gode historier, end der er dårlige, siger hun. - Vi vil gerne bidrage til at nuancere billedet af beskæftigelsesområdet lidt. Pia Lund Jeppesen understreger, at hun på ingen måde forsøger at forsvare jobcentrenes problemer. – Men vi har jo set, hvordan politikerne har lovgivet styringen detaljeret med den ene hånd, mens man med den anden hånd kritisere jobcentrenes for at følge reglerne med den anden. Det er en svær situation at arbejde under, mener Pia Lund Jeppesen. - Men langt de fleste borgere, der kommer i jobcentrene, er heldigvis tilfredse, de fleste virksomheder er også tilfredse, siger hun.

NB Medier
13-10-22

Jobcenteransatte advarer mod S-udspil: ’De går til valg på syge menneskers bekostning’

Ansatte på landets jobcentre advarer kraftigt mod Socialdemokratiets nye plan om at spare tre milliarder på beskæftigelsesindsatsen. Karina Sørensen, der er TR for HK’erne og beskæftigelsesfaglig medarbejder i Viborg Jobcenter, blev ’virkelig gal’, da hun hørte om udspillet: - Men jeg bliver mest af alt dybt bekymret, når Socialdemokratiet går til valg på syge menneskers bekostning, siger hun. Karina Sørensen henviser til, at regeringspartiet i udspillet skriver, at de eksempelvis ikke mener, at jobcentrene skal bruge tid og ressourcer på at kontakte syge borgere, der har en arbejdsgiver. - Det må være forfærdeligt for den sygemeldte, at den første kontakt med en jobcentermedarbejder sker, når deres sag skal revurderes efter 22 uger. Det vil komme som et chok for mange, at de kan risikere at skulle i jobafklaring eller på anden forsørgelsesydelse, siger Karina Sørensen og fortsætter: - Jagtsæson på jobcentrene er virkeligt skudt i gang. Vi vil gerne hjælpe med til at fjerne regler for reglernes skyld. Men det kræver, at der bliver lyttet bare fem minutter til os, der arbejder med borgerne, lyder opfordringen fra Karina Sørensen.

A4 Medier
13-10-22

Fagforeninger i brev: Helsingør-borgmester har truet ansatte

Ifølge fagforeningerne HK og Djøf har Helsingørs borgmester, Benedikte Kiær (K), udvist grænseoverskridende adfærd over for tre ledende medarbejdere. Hun har desuden via tredjepart ’udtalt trusler’ over for de tre ansatte. De er nu sygemeldte. Det skriver de to foreninger i et brev til politikerne i økonomi- og erhvervsudvalget i Helsingør Kommune. De tre medarbejdere udgør kommunens whistleblowerenhed. Enheden modtog i september en anonym henvendelse. I den rettes en række anklager mod blandt andet Benedikte Kiær. På den baggrund besluttede et politisk flertal at iværksætte en advokatundersøgelse af anklagerne. I brevet skriver fagforeningerne, at de tre medarbejdere har givet interview til brug for advokatundersøgelsen. Det skulle have fået Benedikte Kiær til at opføre sig grænseoverskridende over for dem, lyder det. HK og Djøf foreslår at udvide advokatundersøgelsen til at omfatte Kiærs opførsel over for de tre ansatte. Over for Politiken afviser Benedikte Kiær selv anklagerne. Hun mener, at der er tale om medarbejdere, som hun har haft ’et tillidsfuldt forhold til i rigtig mange år’.

Ritzau, Politiken, Ekstra Bladet, Berlingske m.m.fl.
12-10-22

Skærer man på jobcentrene, er det samfundets svageste, det går ud over

Debatindlæg af Peter Rahbæk Juel, formand for KL's Arbejdsmarkedsudvalg. ’Fra indlagt på psykiatrisk hospital til fleksjob på hotel.’ ’Langvarig angst og depression blev til ansættelse i et supermarked.’ ’Fra ung mor over voldeligt parforhold til hjemløshed - men nu i job.’ Sådan lyder nogle af titlerne på fortællinger fra landets jobcentre, som HK har samlet under overskriften ’1000 gode historier fra landets jobcentre’. Folketingets politikere truer med at lukke jobcentrene og spare milliarder på indsatserne. Men historierne fra HK viser jo, at de godt 12.000 ansatte i landets jobcentre hver dag gør en positiv forskel i utallige menneskers liv. At man kan spare 3 mia. kr. på indsatsen oven i de 1,1 mia. kr., man allerede har sparet ifm. Arne-pensionen. Det vil vi gerne advare imod. 3 ud af 4 af borgere i jobcentrene har andre udfordringer end ledighed at tumle med. Jobcentrene hjælper dem i tæt samarbejde med de lokale virksomheder, som gang på gang udtrykker stor tilfredshed med samarbejdet med jobcentrene. Så længe det er en ren og skær spareøvelse, man har gang i, er det vores evne til at lave indsatser for de udsatte borgere, der forringes.

Århus Stiftstidende, Avisen Danmark m.fl.
12-10-22

HK-formænd: Stem på en kandidat, der forstår arbejdsmarkedet

Debatindlæg af Dorthe V. Willumsen, formand for HK Kommunal Sydjylland, Ole Kjær, formand HK Sydjylland m.fl. Som formænd i en af landsdelens største faglige organisationer vil vi gerne give vores bud på, hvad vi mener, du som vælger bør fokusere på, når du møder kandidaterne. Først og fremmest: Har kandidaten en forståelse for arbejdsmarkedet? Lige nu står politikerne i kø med pengeposer, de vil uddele til bestemte faggrupper, mens andre overses. Men her til lands er det faktisk arbejdsmarkedets parter, der aftaler lønstigninger og arbejdsforhold. Vi ved nemlig langt bedre end politikerne, hvor skoen trykker. Stem på én, der respekterer det. Dernæst: Ved kandidaten, hvad grøn omstilling kræver? Og sidst, men ikke mindst: Taler kandidaten politik, eller peger han/hun fingre? I en krisetid har vi brug for politikere, der holder blikket skarpt rettet mod bolden og stiller op med et gennemarbejdet og gennemsigtigt politisk program. Stem på én, hvor du ved, hvad du får. God valgkamp.

Fredericia Dagblad, Vejle Amts Folkeblad m.fl.
11-10-22

HK: Nedskæringer på jobindsatsen vil ramme de svageste ledige

- Det er udtryk for ren ønsketænkning, hvis man forestiller sig, at der i beskæftigelsesindsatsen sidder en masse dygtige medarbejdere, der kan spares væk uden, at det får alvorlige konsekvenser for især de svageste ledige. Sådan siger HK Kommunals næstformand, Pia Lund Jeppesen, om regeringens nye skatteudspil, der vil skære tre milliarder kroner af beskæftigelsesindsatsen. En nedbarbering i den størrelsesorden kan ikke undgå at gå ud over de ledige, der har andre udfordringer end ledighed, mener hun. - Alle politikere bør tænke sig om en ekstra gang, før de rundbarberer en offentlig service, der kommer en masse borgere og samfundet til gode. Tænk bare på, hvordan det gik med SKAT, siger Pia Lund Jeppesen. Hun fremhæver, at besparelsen på de tre milliarder vil komme oven i allerede planlagte besparelser, der skal finansiere Arne-pensionen. Hun understreger, at HK Kommunal meget gerne vil bidrage til at skabe en beskæftigelsesindsats, hvor man luger ud i de mange politisk besluttede proceskrav og i højere grad lader medarbejderne bruge deres faglighed. - Men det er useriøst at sætte et milliardbeløb på, som er grebet ud af luften, og som ikke er realistisk i virkelighedens verden, siger Pia Lund Jeppesen.

DR Radioavisen, Ritzau, A4 Medier m.m.fl.
10-10-22

Susanne og kollegerne skal huske at lade computeren om torsdagen

I et forsøg på spare på energiregningen har Egedal Kommune valgt at lukke rådhuset om fredagen. Nogle medarbejdere har været frustrerede og bekymrede over, at man påfører medarbejderne en ekstra udgift - blandt andet i form at øget strømforbrug i hjemmet. Andre af rådhusets medarbejdere ser positivt på beslutningen om at holde fredagslukket. Formand for HK Kommunal Hovedstaden, Ditte Gottlieb Bredahl: - I det her tilfælde, hvor fredagen i forvejen er den korteste dag, og hvor man har mulighed for at oplade sine arbejdsredskaber dagen før, og hvor der er bred opbakning hos medarbejderne, så synes jeg, at det er en god beslutning, siger hun. Hun tilføjer dog, at det ikke nødvendigvis er alle arbejdspladser, der kan gøre som Egedal Kommune, der gennem længere tid har arbejdet med fleksibilitet på arbejdspladsen. Og så er det vigtigt at tage medarbejderne med på råd. - Det er vigtigt, at medarbejderne selv skal synes, at det er en god idé. Nogle synes jo, det er fedt, at man ikke har transport, men mere fleksibilitet og at man kan være mere produktiv. Men lige så snart det ikke går begge veje, så fungerer det jo ikke, siger Ditte Gottlieb Bredahl.

Berlingske.dk
08-10-22

Jobcentrene er blevet en ideologisk kampplads før valget: 'Medarbejdere risikerer at blive syge'

I den indledende valgkamp har beskæftigelsesindsatsen stået for skud. Det kan ikke undgå at påvirke de ansatte i jobcentrene. Og især da hvis man som ansat føler, at det politiske lag i sin iver efter kontrol reelt spænder ben for det daglige arbejde, mener chefpsykolog i den sundhedsfaglige klinik PPclinic, Helle Folden Dybdahl. Ifølge Ditte Gottlieb Bredahl, formand for HK Kommunal Hovedstaden, løser jobcentrene en afgørende samfundsopgave. - Forud for valget er den offentlige sektor blevet et kæmpe tema. Og ikke mindst jobcentrene er blevet en ideologisk kampplads. Det påvirker medarbejderne, som hver dag løfter en kæmpe velfærdsopgave. Ledigheden er rekordlav, og størstedelen af de ukrainske flygtninge er kommet i arbejde. Det til trods er der efterhånden en trykket stemning mange steder, fortæller hun. Bredahl bliver helt træt alene ved tanken om alle de gange, hun har hørt politikere tale om, at de på samme tid kan øge velfærden og formindske administrationen. - Når der er høj ledighed, står medarbejderne i jobcentrene på mål for det. Og når ledigheden er lav, skal de også stå på mål for det. For så er deres indsats pludselig overflødig, siger hun.

NB Medier
06-10-22

Under papirbunken gemmer der sig en masse varme hænder - eller gør der?

Debatindlæg af Michael Rosenberg, formand HK Kommunal Sjælland. Der hersker bred enighed om, at hvis vi blot får fjernet alle papirbunkerne, så finder vi penge til ’de varme hænder’. Senest vil regeringen med udspillet ’Danmark kan mere III’ spare 2,5 milliarder på administrationen i kommunerne. Jeg tror ikke på deres regnearksberegning. Danmark har et af de mest velfungerende samfund i verden. Dette skyldes i høj grad en effektiv administration og et bureaukrati. Mine 6700 erhvervsaktive medlemmer på de regionale og kommunale arbejdspladser på Sjælland og Lolland-Falster udfører hver dag borgernær velfærd. De udbetaler løn, sociale ydelser og tildeler hjemmehjælp. Og så er der alle de medlemmer, der hver dag går på arbejde for at understøtte andre faggrupper i at lave velfærd. Vi skal gøre op med flosklerne om kolde/-varme hænder og borgernær velfærd. Lad os i stedet tale om rette kompetencer til rette opgaver. Vi må og skal væk fra myten om, at der ligger en masse penge gemt til varme hænder i at afbureaukratisere og spare på administrationen. Først der kan vi få en kvalificeret diskussion af, hvordan vi reelt skal skaffe ressourcer til velfærden.

Sjællandske, Lolland-Falsters Folketidende m.fl.
05-10-22

En lyttende Lütken har skabt ro i Københavns beskæftigelsesforvaltning

Jens-Kristian Lütken, forholdsvis ny beskæftigelses- og integrationsborgmester i København, har ifølge flere tillidsfolk formået at få ryddet op i sin forvaltning efter flere års uro under forgængeren Cecilia Lonning-Skovgaard. Hun blev blandt andet beskyldt for at mangle forståelse for sin rolle og for mangel på tillid til medarbejderne. Kritikken tog fart i januar, da fagforeningerne Djøf og HK på vegne af de 2000 ansatte i forvaltningen skrev et åbent brev til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. - Mit indtryk er, at der er ved at være ryddet op. Jens-Kristian Lütken er en helt anden type. Han har formået at stikke en finger i jorden, og så er han god til at lytte til medarbejderne. Det tror jeg, de har haft brug for at mærke, fortæller Ditte Gottlieb Bredahl, formand for HK Kommunal Hovedstaden. I en tid hvor jobcentrene virkelig er i skudlinjen, er det afgørende med et godt samarbejde mellem tillidsrepræsentanterne og den politiske ledelse. Det påpeger Kim Sørensen og Rikke Troelsen, der er henholdsvis fællestillidsmand for HK'erne og fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne. Kim Sørensen konstaterer: - Stemningen er klart en anden. Vi har fået en ny start.

NB Medier
04-10-22

Kommuner hårdt presset af ukrainske flygtninge

For mere end et halvt år siden strømmede det med ukrainske flygtninge til Danmark, og det lagde et alt for stort pres på mange kommuner. Sådan lyder det fra mange kommuner i Hovedstadsområdet. For selvom arbejdet med ukrainske flygtninge føltes meningsfyldt, og medarbejderne fandt mange gode løsninger på udfordringen, så var der også stress på mange steder, lyder det fra HK Kommunal Hovedstaden. - Det har været og er stadig fuldstændig vildt. Man har skullet finde nogle ressourcer og arbejde mere end det, man plejer. Og derfor slider det jo også på folk, når man står og skal tage imod den store mængde af flygtninge, som det her har drejet sig om, siger Ditte Gottlieb Bredahl, formand for HK Kommunal Hovedstaden.

TV 2 Lorry
03-10-22

Husk trøjen: I dag møder mange ind til 19 grader på kontoret

Regeringens tiltag om at skrue temperaturen ned til 19 grader på offentlige arbejdspladser er trådt i kraft. - 19 grader er i underkanten af, hvad der føltes behageligt. Det er ikke uforsvarligt, og man kommer ikke nødvendigvis til at fryse. Jeg tror, at man langt hen ad vejen kan klare det med en trøje, siger Pia Lund Jeppesen, der er næstformand i HK Kommunal. - Hvis temperaturen kommer under 19 grader, kommer man i karambolage med Arbejdsmiljøloven, og det må man ikke. Ifølge Pia Lund Jeppesen er det helt centralt, at man taler med de ansatte om, hvordan man griber det her an. - Det betyder noget for de ansatte, at man bliver involveret i det. Og måske de ansatte har tænkt over noget, som ledelsen ikke har tænkt på. Samtidig påpeger hun, at mens den ene medarbejder kan have det fint med 19 grader, kan der sagtens være andre, der oplever det som ubehageligt. Og her er dialog igen vigtigt. - Det er vigtigt at tage individuelle hensyn. Ingen skal sidde med klaprende tænder, og det må ikke føles for ubehageligt at være på arbejde. Når man ser det her i forhold til, at vi er midt i en energikrise, så vil jeg mene, at alle kan yde lidt. Det er noget, der er større end os, siger Pia Lund Jeppesen.

DR.dk
03-10-22

HK og kommunaldirektør i opråb: TR-mangel er også et stort problem for lederne

Debatindlæg af Ditte Gottlieb Bredahl, formand HK Kommunal Hovedstaden, og Eik Møller, kommunaldirektør Ballerup. HK Kommunal Hovedstaden oplever, at det på flere og flere kommunale arbejdspladser er vanskeligt at fastholde og tiltrække nye TR’ere blandt HK’erne, fordi opgaven er for slidsom og mange steder også for konfliktfyldt. Det er også et problem for ledelsen, fordi dygtige tillidsvalgte medarbejdere er helt centrale for, at arbejdspladserne fungerer rigtig godt. I Ballerup Kommune er TR’erne katalysatorer for, at medarbejderne får rum og mulighed for at spille ind med gode ideer til at forbedre den kommunale service. Vores anbefaling er at se i øjnene, at en veldrevet kommune ikke kan undvære medarbejdernes tillidsrepræsentanter. Udfordringer med corona, ukrainske flygtninge eller bøvl med MitId betyder, at man som leder er dybt afhængig af, at medarbejderne er mere fleksible i en periode og spiller ind med løsninger. Det gode samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i Ballerup Kommune har ikke kun givet en meget høj borgertilfredshed. Det er også bundsolid employer branding.

Altinget
03-10-22

Sådan har Aalborg fundet mange millioner

Et kludetæppe af nye indtægter og besparelser gav nye muligheder i budgetlægningen i Aalborg Kommune. En af dem er en garanti for et milliardprojekt, og ny nedskæring på en medarbejdergruppe. Ved forligsforhandlingerne blev der nemlig fundet fire millioner kroner årligt i de næste fire år ved at spare på administration og befordring. Fællestillidsmand for de HK-ansatte Susanne Thorsø peger på, at det svarer til cirka ti ansatte. - Jeg synes ikke, at det er nogen fest og slet ikke, at man bare laver det som en rammebesparelse, siger Susanne Thorsø. Hun så gerne, at politikerne anviste, hvilke opgaver, der skal spares væk, ligesom der i forvejen er sparet på både administration og befordring. - Det er jo ikke sådan, at vi har en konto med ubrugte penge, siger Susanne Thorsø. Kommunen vil også rykke sammen i bussen i de kommunale bygninger og udnytte de eksisterende kvadratmeter bedre, så man sparer på eksterne lejemål. Det ventes at give et provenu på 3 millioner kroner i 2023 stigende til 6 millioner i 2024 og 9 millioner fra 2025 og frem. Besparelsen i 2023 skal blandt andet udmøntes ved fuld udnyttelse af administrationsbygningen på Stigsborg Brygge.

Nordjyske Stiftstidende m.fl.
02-10-22

Borgmester hilser muligt spareforslag velkommen: - Det kan lade sig gøre

Ved at fjerne bureaukrati og spare på kommunernes administration kan der findes 2,5 milliarder kroner til ’borgernær velfærd’, mener regeringen. Forslaget har fået blandede modtagelser. I Køge Kommune er borgmester Marie Stærke (S) fortrøstningsfuld men med forbehold. – Det er helt afgørende, at man ikke kun tænker administration som ansatte på rådhuset. Det er også rigtig vigtigt, at vi tænker over administration i den enkelte institution, og hvad for eksempel den enkelte lærer, pædagog eller sygeplejerske har af administrative opgaver. Hvis vi kun kigger på rådhuset, vil det gå ud over velfærden, siger hun. HK Kommunal mener, at besparelser på kommunernes administration vil ramme borgerne og at hive tæppet væk under velfærdsdanmark. - En grønthøster risikerer at ødelægge den borgernære administration, der er fundamentet for store dele af den borgernære velfærd. Hvis man kører en sparekniv ind over, så er risikoen, at medarbejderne forsvinder, men opgaverne består. Og så skal opgaverne løses af andre personalegrupper som sosu'er, lærere og pædagoger, udtaler Lene Roed, formand for HK Kommunal.

Sjællandske, Dagbladet Køge m.fl.
01-10-22

Debat: Sekretæren, der forsvandt

Debatindlæg af Dennis Nørmark, antropolog og forfatter. Det dygtige kontorpersonale er mange steder erstattet af selvbetjening eller akademiske administrationsamatører. Den skandaløse sundhedsplatform hviler på det fatamorgana, at når blot lægerne selv indtaster i systemet, kan man spare penge på dyr administration. Fyringen af højt skattede lægesekretærer var den meget konkrete pris, man måtte betale for det dyre og fejlbehæftede it-system. I perioden 2010-20 er antallet af HK-ansatte i kommunerne faldet med 12 procent, mens akademikere i samme periode har oplevet en vækst. Regeringen har et spareforslag om afbureaukratisering for 2,5 milliarder, herunder en reduktion af administrativt ansatte. Det er et populært forslag. Men debatten er på mange måder blevet dum og unuanceret. For der er forskel på kvalifikationerne blandt dem, der løfter de administrative opgaver. Der er faktisk efterspørgsel efter dygtige bureaukrater blandt kernefaglige medarbejdere. HK mener selv, at de vil kunne skaffe 1.000 sygeplejersker til det offentlige, hvis bare administrationen blev overladt til dem, og sygeplejerskerne så i stedet kunne komme tilbage til patienterne.

Politiken
01-10-22

TV 2 erfarer: Regeringen vil ansætte 5000 flere offentligt ansatte frem mod 2030

Beregninger viser, at der vil mangle 44.000 i den offentlige sektor, hvis serviceniveauet skal fastholdes. Regeringen vil tilføje 5000 flere ansatte til den offentlige sektor frem mod 2030. Det er ét af hovedpunkterne i den 2030-plan, finansministeren har fremlagt. De ekstra ansatte vil være et resultat af, at regeringen lægger op til en årlig vækst i det offentlige forbrug på 0,8 procent. Ifølge en analyse fra KL vil der i 2030 mangle 44.000 ekstra medarbejdere i den offentlige sektor, hvis niveauet af velfærden skal være på samme niveau, som den er i dag. Som en konsekvens af den dystre fremtidsudsigt lagde regeringen tidligere på ugen op til at skære 2,5 milliarder kroner i kommunernes administration og i stedet bruge pengene på ’borgernær velfærd’. Ifølge statsminister Mette Frederiksen (S) vil det i praksis betyde, at nogle medarbejdere skal gå fra at sidde bag et skrivebord til at ’vaske ældre. Et forslag, der efterfølgende er blevet mødt med hård kritik fra blandt andre HK Kommunal, der siger, at de har svært ved at se, hvilke administrative opgaver regeringen vil skære fra, uden det går ud over samfundet.

Tv2.dk
30-09-22

Skal kommunernes administrative medarbejdere bruges som ’varme hænder’?

Hvis regeringen får sin vilje, skal mange af de kommunalt ansatte, der i dag arbejder med administration, i fremtiden lave noget helt andet. Det sagde statsminister Mette Frederiksen, da hun præsenterede regeringens udspil ’Danmark kan mere 3. Der skal skæres 2,5 milliarder kroner i kommunernes administration, som i stedet skal bruges på ’borgernær velfærd. Men hvem kan undværes på rådhusene? Og er det en god idé at omskole administrationsmedarbejdere? I HK Kommunal peger næstformand, Pia Lund Jeppesen, på, at man ikke fjerner opgaven, hvis man fjerner HK’erne. - At gøre det mere attraktivt at arbejde som for eksempel sosu er en langt bedre vej at gå. Det skal for eksempel gøres attraktivt for de 45.000 unge under 25 år, der i dag hverken er i gang med et arbejde eller en uddannelse, siger Pia Lund Jeppesen. Hun understreger, at det, man kalder de administrative HK’ere, for 80 procents vedkommende beskæftiger sig med helt borgernær velfærd på eksempelvis tandklinikker, biblioteker, skoler eller jobcentre. – De er i høj grad en del af velfærdens fundament. De binder tingene sammen i den komplicerede, kommunale drift – og sørger for eksempel for, at skattekronerne bliver anvendt mest hensigtsmæssigt, siger Pia Lund Jeppesen.

Radio4
29-09-22

Lukker Rådhus for at spare energi

I Egedal Kommune vil de spare på energien ved, at alle ansatte skal arbejde hjemme hver fredag. Fællestillidsrepræsentant for cirka 200 HK-medarbejdere, Hanne Appelgreen, siger, at bekymringen er, at el-regningen nu bare flyttes hjem. Ifølge Ditte Bredahl, formand for HK Kommunal Hovedstaden, er det ikke en løsning, der kan bruges i alle kommuner. – Jeg tror på, at kommunerne er rigtig forskellige. Og jeg har tiltro til, at man kan finde nogle pragmatiske løsninger derude. Men det er selvfølgelig vigtigt, at det her ikke bliver en udgift for medarbejderne, siger Ditte Bredahl.

TV2 Lorry
28-09-22

Besparelser på administration. Vi vil gerne bede om mere respekt om HK'ernes faglighed, tak

Debatindlæg af Dorthe V. Willumsen, formand HK Kommunal Sydjylland m.fl. Regeringen vil spare 2,5 mia. kr. på offentlig administration. Der skal ikke være færre offentligt ansatte, de skal bare i højere grad arbejde ude hos borgerne, hvor de gør en reel forskel, siger indenrigsminister Christian Rabjerg Madsen (S). Men hvad tror I egentlig, vi laver? Flytter lidt rundt på papirer? Virkeligheden er, at administration også er borgernær velfærd, der gør en forskel. HK'erne hjælper borgerne i borgerservice, på skoler, tandklinikker, jobcentre, biblioteker og mange andre borgernære velfærdsinstitutioner. De er systemets rygrad. Kommunerne løbende med at effektivisere og forbedre administrationen. Men at tro, man kan komme med en grønthøster og snuppe 2,5 mia.kr., er helt urealistisk. Administrative medarbejdere vil blive afskediget, men deres opgaver vil bestå. Og så vil de administrative opgaver ende ude ved pædagogen eller sygeplejersken, hvor vi forhåbentlig alle kan blive enige om, at de ikke hører hjemme. Opgaver løses nu engang bedst af dem, der har den rette faglighed til at løse dem. Og vi vil gerne bede om mere respekt om HK'ernes faglighed, tak.

Horsens Folkeblad, Fredericia Dagblad m.fl.
28-09-22

Formanden for den lokale fagforening er skuffet over regeringens planer om nedskæringer

Formanden for de kommunalt ansatte HK'ere i Nordjylland, Katerina Antonsen, er mildt sagt skuffet og forundret over regeringens ønske om at skære 2,5 milliarder kroner i kommunernes administration. I stedet skal pengene bruges på borgernær velfærd, lyder argumentet fra statsminister Mette Frederiksen. Men det argument giver Katharina Antonsen ikke meget for. – Det her udspil, det får Socialdemokratiet altså kamp til stregen på, siger Katharina Antonsen. Vi HK’ere løser jo også borgernære opgaver, siger hun. Vi er mange gange, de første borgerne møder, når de søger om hjælp og vejledning hos kommunerne, siger Katharina Antonsen. – Bare lige for at tage en ting, som vi havde før sommerferien, nemlig ukrainske flygtninge. Det er jo oftest HK’ere, der står i front og får guidet dem videre ind i vores ret komplekse system, siger hun.

DR P4 Nordjylland
27-09-22

Regeringen vil spare 2,5 milliarder kroner på bureaukrati

Mindre Bureaukrati. Mindre administration og færre regler. Sådan lyder regeringens udspil, der vil giver besparelser på 2,5 milliarder kroner. Men Karina Skovgaard Jørgensen, der er formand for HK Kommunal Midt, anerkender ikke finansministerens præmis om, at HK’erne ikke udfører borgernært arbejde. – HK’erne har jo faktisk rigtigt meget kommunikation med borgerne. Det er jo dem, der møder borgerne, når de kommer ind på kommunen og har brug for vores hjælp, siger Karina Skovgaard Jørgensen. Hun tror og håber dog på, at regeringens udspil mest er udtryk for, at vi står overfor et valg.

DR P4 Fyn Nyheder
26-09-22

Udspil: Færre kontorfolk skal give bedre velfærd

- De administrative opgaver forsvinder jo ikke, lyder det fra HK Kommunal til regeringens forslag om færre ansatte på kommunekontorerne. Der findes ikke et tykt fedtlag i kommunernes administration, som kan skæres væk, uden at det får konsekvenser for borgerne, lyder det. - Vi har ikke HK'ere ude i kommunerne, som bare sidder og laver ingenting, siger Lene Roed, formand for HK Kommunal. - Hovedparten af vores medlemmer har jo borgerrettede funktioner i eksempelvis Borgerservice eller pladsanvisningen eller som skolesekretærer og tandklinikassistenter, siger hun. Udspillet er en del af det samlede udspil ’Danmark kan mere III’. Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) vil ikke sige, hvilke ansatte som kan undværes i kommunerne. Lene Roed anerkender, at der med fordel kan ses på, hvordan arbejdet organiseres. - Der kan sagtens findes omlægning af arbejdsopgaver. Men der bliver ikke brug for færre HK'ere. Tværtimod, siger hun. - I mange år har man decentraliseret administrative opgaver ud til andre faggrupper. Mange kommuner ser på, hvordan kan man frigøre tid til kerneopgaven. Men det indbefatter jo ikke, at man afskediger en administrativ medarbejder. De administrative opgaver forsvinder jo ikke, siger Lene Roed. Formanden for KL, Martin Damm (V), mener heller ikke, at der er hurtige løsninger til at få mere borgernær velfærd.

TV2 News, Ritzau, DR P1 Orientering, Jyllands-Posten, Berlingske, Fyns Amts Avis m.m.fl.
26-09-22

Havnedirektør sagde op: Nu hiver fagforening havnens bestyrelse i retten

HK Kommunal bekræfter, at fagforeningen har stævnet Kolding Havn i forlængelse af den afgåede direktør Anders Vangsbjerg Sørensens konflikt med primært bestyrelsesformand Birgitte Munk Grunnet (S). Formanden for HK Kommunal i Sydjylland, Dorthe Vestergaard Willumsen, skriver til JydskeVestkysten, at ’Jeg kan bekræfte, at HK Kommunal har stævnet Kolding Havn’. Derudover vil HK-formanden ikke udtale sig i sagen. Anders Vangsbjerg er også fåmælt. Konflikten mellem havnedirektøren og især havnebestyrelsens nyvalgte formand brød ud, efter at Anders Vangsbjerg Sørensen ifølge flere kilder havde fortalt sin nyvalgte bestyrelse, at han havde ladet en af havnens private virksomheder lægge ud for et ophold for den kommunalt ejede havns bestyrelse på luksushotellet Ruths Hotel i Skagen sidste sommer. Hvad HK Kommunals stævning konkret handler om, er det ikke muligt at få oplyst fra sagens parter. Men ifølge JydskeVestkystens kilder er målet at sikre den tidligere havnedirektør en større portion penge end den ene måneds løn, han fik med sig, fordi han selv sagde sit job op.

JydskeVestkysten, Vejle Amts Folkeblad m.fl.
25-09-22

Artiklen er opdateret 24. oktober 2022