Ubalance på arbejdsmarkedet

Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kommer Danmark til at mangle 99.000 faglærte i 2030, hvor der vil være et overskud af ufaglært arbejdskraft på 59.000 personer og et overskud af akademikere på 25.000 personer. Vi kommer desuden til at mangle 24.000 med en kort videregående uddannelse og ca. 13.000 med en mellemlang videregående uddannelse.

- Undersøgelsen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er et tydeligt signal om, at vi er nødt til at sikre gode uddannelsesforhold for alle dem, der ønsker de uddannelser, der er brug for, siger fællesformand for HK Østjylland, Jesper Thorup.

Lærlinge siger fra over for snobberi

Har du hørt om lærlingeoprøret? Det er en gruppe unge, der arbejder på at stoppe uddannelsessnobbe-riet og sikre flere midler til erhvervsuddannelserne, der altid bliver nedprioriteret økonomisk. De ønsker at få taget problemstillingen op i Folketinget og har derfor lavet et borgerforslag. Der er i skrivende stund ca. 12.000 underskrifter, men det kræver 50.000 underskrifter at få forslaget behandlet i Folketinget.

Jesper Thorup

Fællesformand Jesper Thoup

- Jeg støtter i den grad op om lærlingeoprøret, for det er foruroligende så mange penge, der går til de akademiske uddannelser i forhold til erhvervsuddannelserne. Det kan jo hænge sammen med, at over 100 af Folketingets medlemmer er akademikere. Men erhvervsuddannelser er på ingen måde andenrangs-uddannelser, og de skal have gode forhold. Jeg håber, at du også vil skrive under, siger fællesformand for HK Østjylland, Jesper Thorup.

HK’ere bidrager i den grad

I det politiske arbejde i HK støder vi tit på holdningen, at det er lidt finere at være akademiker. Det forarger fællesformanden.

- Jeg er så træt af uddannelsessnobberi. Det er bl.a. vores medlemmer, der bliver talt ned, og det er ikke i orden. HK’erne bidrager i den grad til samfundet og er med til at sikre dansk økonomi og vores velfærds-samfund, og de er afgørende i den grønne omstilling. Derudover er erhvervsuddannelserne de uddan-nelser, der sikrer flest unge social mobilitet. Det er altså her, hvor unge mennesker kan blive de første i deres familie til at få en uddannelse. Det skal vi støtte op om, siger fællesformand for HK Østjylland, Jesper Thorup.

 

104 ud af 179 er akademikere

Der har gennemgået de 179 folketingsmedlemmers uddannelsesbaggrund, og 104 medlemmer har minimum en akademisk uddannelse på bachelorniveau, men langt de fleste af disse har en kandidatgrad fra universitetet.

Skriv under på Lærlingeoprøret her