Før udmeldingen fra ledelsen blev mere eller mindre alt printet. Fakturaer, kontrakter, opsigelser, lægeerklæringer, lønsedler, breve og så videre. Printet og arkiveret i de rette mapper med plasticlommer for hver enkelt kunde og medarbejder, så det var klar til skatteoverblik og revision, hvornår det skulle være.

Sådan husker Claudia Celta det. Hun er senior HR service specialist hos Nilfisk i Brøndby. Industrivirksomheden, der producerer en lang række rengøringsmaskiner, men nok er bedst kendt for deres støvsugere.

- Men samtidig lå det hele også i en personalefil på et datadrev. Så det var dobbeltarbejde. Men der blev ikke rigtig stillet spørgsmålstegn ved det. Sådan var det bare, siger Claudia Celta.
Men så kom en melding oppe fra øverste ledelseslag. For måske 8 år siden, lyder det bedste bud fra Claudia Celta.

Der skulle printes mindre. Betydeligt mindre. Alle printere blev udskiftet, så man fremover kun kunne printe via sit adgangskort. Samtidig holdt it-afdelingen nøje øje med, hvilke afdelinger der havde svært ved at slippe gamle printervaner. Og indimellem fik enkelte afdelinger - eller hele firmaet - en løftet pegefinger; det kunne de godt gøre endnu bedre.

- Jeg synes, at det var svært at ændre vanerne. Jeg er nok sådan en, der godt kan lide at have sikkerhed for, at der er helt styr på data og underskrifter og så videre. Så jeg kan huske, at jeg havde svært ved at slippe den kontrol, der lå i at printe dokumenterne, siger Claudia Celta.

- Men det handlede sikkert også om, at vi ikke stolede lige så meget på it-systemerne dengang, som vi gør i dag.

For mens der i it-politikken blev opfordret til ikke at printe, blev de digitale styresystemer løbende udvidet, så behovet for fysiske papirer i det store hele er forsvundet.

Det redder næppe planeten

Hos ledelsen i Nilfisk er indtrykket, at medarbejderne sætter pris på den mere digitale hverdag, hvor printerpapir er skåret væk. Som en global virksomhed med mere end 5.000 ansatte og med produktion og salgskontorer flere steder i verden, giver digitalisering af information også bare rigtig god mening.

Og så er der det bæredygtige ansvar. Et ansvar, virksomheden formelt har forpligtet sig til ved i mange år at have været tilsluttet FN’s Global Compact, et frivilligt netværk af virksomheder, som har underskrevet, at de arbejder for blandt andet at fremme miljømæssige tiltag.

Heri er papirbesparelse blot én lille ting blandt mange store og små tiltag.

- Der er da noget symbolsk i at sige, at nu printer vi betydeligt mindre, men det mener jeg bestemt heller ikke, at man skal undervurdere. Vi er godt klar over, at vi ikke redder planeten ved at spare på papiret, eller når vi nu har valgt at skrotte plasticflaskerne på arbejdspladsen, fordi man kan drikke vand fra hanen i Brøndby. Men når vi udadtil siger, at vi er en bæredygtig virksomhed og fx installerer solceller i Italien, så er det for os vigtigt, at der også er noget, den enkelte medarbejder kan mærke og rette ind efter. Vi skal operere på begge niveauer, siger Camilla Ramby, der er chief sustainability officer i Nilfisk.

- Samtidig er vi overbevist om, at når vi i stort og småt hele tiden italesætter agendaen, så er det også med til blandt vores medarbejdere i hele verden at skabe ideer til nye bæredygtige tiltag.
I dag savner Claudia Celta overhovedet ikke sine fysiske print. Hun vurderer, at hun har printet to sider i løbet af de to seneste uger. Enkelte steder i firmaet ser hun stadig stakke med papirer, men generelt er det blevet så indgroet en vane, at man ikke længere skriver noget ud.

- Jeg oplever, at det gør tingene meget nemmere. Jeg kan langt lettere tilgå de ting, jeg skal bruge, og skal ikke ud og lede og sikre mig at få papirerne tilbage. Så jeg har fået frigivet rigtig meget tid til at fordybe mig i HR-politikker og andet, som er vigtigt for, at vores medarbejdere har det godt.