Formand for HK Kommunal Lene Roed

Formand for HK Kommunal, Lene Roed. Foto: Louise Munksgaard.

- Tal med medarbejderne og lederne i kommuner og regioner. De rigtige svar på udfordringerne kommer næsten altid fra dem, der ved, hvor skoen trykker. 

Sådan lyder et opråb nu til Folketingets politikere fra formand for HK Kommunal, Lene Roed, i bl.a. Avisen Danmark. Opfordringen kommer under en valgkamp, hvor politikere fra begge sider af folketingssalen har ønsket at skære ned på "bureaukrati og administration" i kommuner og regioner. Men det er virkelighedsfjernt og en helt forfejlet opfattelse af HK'ernes opgaver, siger Lene Roed: 

- HK'erne sidder ikke i et elfenbenstår og flytter papirer. Nej, vi hjælper borgerne og patienter og sørger for, der er styr på tingene, siger hun og peger på en lang række områder, hvor HK'ernes faglighed er afgørende for borgerne, bl.a. medarbejdere, der hjælper med MitID, pas, tilladelser, hjælp til handicappede, daginstitutionstilbud, byggetilladelser, ældrehjælp, jobkonsulenter, lægesekretærer, tandklinikassistenter og en lang række andre områder, hvor HK'erne arbejder med den borgernære administration. 

Et pip fra virkeligheden

Selvom politikerne har travlt med at pege på administrationen som et område, der er vokset de senere år, er det forkert, når de samtidig peger på, at HK'erne, siger Lene Roed. 

- Jeg kan melde her fra virkeligheden, at det i hvert fald ikke kan være HK'erne, de taler om. For de seneste ti år er der blevet ca. 4.000 færre HK'ere i kommuner og regioner. 4.000 færre af os, der står for den borgernære administration. Kommuner og regioner har digitaliseret og omprioriteret og haft stort fokus på at skabe effektive indsatser i den administration, som HK'erne står for, siger hun. 

3 forslag til politikerne

HK Kommunals formand er enig med politikerne i, at det er fornuftigt at sørge for at optimere driften. Hun har derfor flere forslag til politikerne, hvis de gerne vil frigøre flere ressourcer: 

  1. Sørg for at det er de rette hænder, der løser opgaverne. Det er ikke holdbart, at det er pædagoger, læger eller sygeplejersker, der bruger store dele af deres arbejdstid med administrativt arbejde. Her er HK’erne langt mere effektive.
  2. Man bør udnytte medarbejdernes kompetencer bedre ved at bruge de mest relevante faggrupper til opgaverne. Kommuner og regioner skal simpelthen ansætte klogere, end det er tilfældet i dag. Og have fokus på at opgaverne udføres på det rigtige specialiseringsniveau. Her har HK’erne de seneste ti år oplevet en skævvridning.
  3. Det tredje forslag her fra virkeligheden er at luge ud i de unødige krav, der stilles til kommuner og regioner om dokumentation, registrering m.v., så tiden kan bruges på at hjælpe børn, unge, ældre, ledige og alle de andre, der har brug for hjælp.

Læs hele Lene Roeds debatindlæg på AvisenDanmark.dk
Læs mere om emnet her: Besparelser på administrationen rammer borgerne