Mere end 200 HK-medlemmer på beskæftigelsesområdet var samlet i Bella Center til konferencen, og snakken gik lystigt i pauserne mellem oplæg og workshops.

Bella Sky Conference Center i København har netop dannet ramme om HK Kommunals allerførste beskæftigelseskonference.

Under kyndig ledelse af den forhenværende TV-vært, Nynne Bjerre Christensen, fik de 200 deltagende beskæftigelsesmedarbejdere lejlighed til at stifte yderligere bekendtskab med en række vinkler på den beskæftigelsesfaglighed, der netop i disse uger er genstand for stor mediefokus.


Karina Sørensen, HK Kommunals nye talsperson på beskæftigelsesområdet, og HK Kommunals næstformand Pia Lund Jeppesen.

Jobcentre og medarbejdere under pres

Særlig interesse samlede der sig forståeligt nok om de aktuelle, politiske udmeldinger, hvor toneangivende politiske partier har lanceret forslag om massive nedskæringer på beskæftigelsesindsatsen.

HK Kommunals næstformand, Pia Lund Jeppesen, satte fokus på jobcentermedarbejdernes pressede arbejdsmiljø under indtryk af den aktuelle mediedagsorden. Og hun redegjorde for, hvordan beskæftigelsesindsatsen skaber værdi for både borgere og samfund, og hvordan voldsomme besparelser vil ramme især de svageste ledige.

De 200 konferencedeltagere blev efterfølgende præsenteret for en vaskeægte nyskabelse i form af en talsperson, der på HK Kommunals vegne kan tegne de mere specifikke beskæftigelsespolitiske vinkler overfor offentligheden.


Karina Sørensen, der til dagligt arbejder som beskæftigelsesfaglig medarbejder og TR på Viborg Jobcenter.

Ny talsperson er Karina Sørensen, Viborg

Talspersonen er udpeget af HK Kommunals bestyrelse, og valget er faldet på den 48-årige beskæftigelsesfaglige medarbejder ved Jobcenter Viborg, Karina Sørensen. Den nye talsperson er uddannet cand.mag. og har efter en kort årrække som sagsbehandler i Jobcenter Mors siden 2009 virket i sin nuværende stilling.

Fra 2010 har Karina Sørensen desuden været valgt som tillidsrepræsentant på Jobcenter Viborg. Hun sidder derudover i HK Kommunal Midtvests bestyrelse og er netop nomineret som årets tillidsrepræsentant af sine medlemskolleger.

Samtidig har HK Kommunals bestyrelse besluttet at udpege én ressourceperson fra hver af HK’s syv afdelinger. Meningen er, at ressourcepersonerne kan kontaktes og agere sparringspartnere i tilfælde, der giver anledning til særlig beskæftigelsesfaglig opmærksomhed i den enkelte afdeling.


Eftermiddagen bestod primært af oplæg og workshops. Her er det Thomas Bredgaard fra Aalborg Universitet, der fortæller om nyeste viden ift. det rummelige arbejdsmarked med fokus på fleksjobbere.

Borgerinddragelse, frikommuneforsøg og rummelighed

Konferencens hovedoplægsholder var Dorte Caswell, professor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet. Hun fortalte om CUBB-projektet, der har erfaringer fra en række kommuner om inddragelse af borgerne på andre og nye måder, og som mener, at beskæftigelsesindsatsen er udsat for tredobbelt mistillid fra Christiansborgs side: Til borgerne, til kommunerne og til medarbejderne. Derfor er det ifølge Caswell kontrol, der gennemsyrer styringen af indsatsen fremfor det, vi kan se, virker: Tillid og individuelt tilpassede indsatser.

Konferencedeltagerne fik også lejlighed til at stifte bekendtskab med KL’s syn på den beskæftigelsespolitiske dagsorden, hvor KL-kontorchef, Claus Ørum Mogensen, fortalte om sine forventninger til frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet.

En række oplæg og workshops gav derefter mulighed for at gå mere i dybden med en række emner. Thomas Bredgaard fra Aalborg Universitet kunne eksempelvis fortælle om forskningserfaringer om det rummelige arbejdsmarked.

Steffen Rasmussen fra Center for Social Nytænkning kom med et bud på en helt anderledes beskæftigelsesindsats, og Lærke Jensen fortalte om sine studier af, hvad der egentlig sker på landets bodegaer, og om det egentlig er en form for ikke-formelt socialt arbejde.

Peter Lund Madsen, kendt som ’Hjerne-Madsen’, rundede dagen af med en forrygende fortælling om, hvorfor især mange unge mennesker slet ikke er klar til at reagere på alle de krav, der stilles til dem i beskæftigelsesindsatsen. Det skete med lige dele viden og humor og gav på en sjov måde tid til eftertanke.