Ordførere

HK Handel sendte i starten af valgkampen en huskeliste ud til den kommende statsminister med nogle af de politiske ønsker, der er vigtigst for de handelsansatte. Vi har talt med ordførerne fra tre partier om, hvor de står.

 

Det vil partierne gøre ved stress

Stress koster hvert år over 1 mio. sygedage, og det går bl.a. hårdt ud over de handelsansatte. Vi har spurgt politikerne, hvad de vil gøre ved problemet.

Jakob Mark, SF:
- Vi vil have skrevet ind i funktionærloven, at man har ret til at koble af. Selvom man har mulighed for at gå online på mobilen, skal det ikke forventes af en. Vi skal udbrede succesen med stressklinikker til hele landet – enten på kommunalt er regionalt plan. Her skal personer, som er ramt af stress, kunne få hjælp. Ligesom ledere skal kunne få vejledning til, hvordan de bedst hjælper den ansatte. Og så skal vi af med kulturen i det offentlige, hvor vi hele tiden måler og vejer på de ansatte. Vi skal have tiltro til, at de ansatte gør det godt nok.

Hans Andersen, Venstre:
- Vi anerkender det som en alvorlig problemstilling for mange på arbejdsmarkedet, særligt på handelsområdet, der kan være præget af en hektisk hverdag. Stress er en stor samfundsmæssig udfordring, som det er vigtigt vi er dygtige til at håndtere og tage hånd om. Man kan sætte ind mange steder i forebyggelsen og selve behandlingen ude på de konkrete arbejdspladser.

- Et eksempel på en løsning, man kan fremhæve er, at Aalborg Kommune har åbnet Danmarks første Center for Mental Sundhed. Det center giver årligt næsten 1.000 borgere i Aalborg hjælp til at håndtere stress og få en bedre mental sundhed.

René Christensen, DF:
- Stress er et stort problem. Både for den enkelte og samfundet. Men vi skal passe på med altid at give arbejdet skylden. Det kan også være ting på hjemmefronten, som til sidst bliver den berømte dråbe, der får bægeret til at flyde over. I DF vil gerne sætte penge af, f.eks. på Finansloven, til et forskningsprojekt, så vi kan blive klogere på stress. Det kunne f.eks. munde ud i en certificering, hvor virksomheder kan certificeres som stressforebyggende arbejdsplads”.

Inflation: Sådan vil politikerne hjælpe

Inflationen har ramt mange hårdt. Ikke mindst de handelsansatte, hvoraf 9 ud af 10 i en rundspørge, vi har lavet, svarer, at deres økonomi er påvirket. Vi har spurgt politikerne, hvordan de vil hjælpe.

Jakob Mark, SF:
- Ligesom vi har sat elafgiften i bund, så skal afgiften på gas og træpiller også midlertidigt i bund. Vi skal oprette flere afdragsordninger, hvor private og virksomheder kan låne til at omstille deres energikilder til mere grøn energi. Vi vil gerne indkalde de små virksomheder til åbne forhandlinger, så virksomhederne selv kan sige, hvad der skal til, for at de kommer trygt igennem. Og så skal vi give målrettede tilskud gennem børnechecken til de børnefamilier, der har det allersværest, så vi ikke får børnefattigdom i Danmark.

Hans Andersen, Venstre;
- I Venstre har vi flere forslag til, at danskerne bedre kan stå imod inflationen. Vi er allerede lykkes med at banke elafgiften helt i bund. Nu er det så kommet til naturgasafgiften. Den skal også helt i bund. Vi vil sænke den afgift med 96 %, hvilket vil give en almindelig dansk husholdning ca. 3.000 kr. i gennemsnit”.

René Christensen, DF:
- Inflationshjælpen skal ramme bredt. Det går ikke at målrette det hele. Der er altid nogen, vi ikke rammer. Det kunne vi se med varmechecken. Så er det bedre at brede det ud. Vi vil halvere fødevaremomsen, sænke afgiften på benzin og diesel, forhøje kørselsfradraget, og lovmæssigt sikre, at elselskaberne ikke hæver deres tariffer.

Hårdere straffe for vold og trusler mod butiksansatte

Alt for mange butiksansatte oplever vold og trusler. HK Handel ønsker derfor hårdere straffe for vold og trusler mod butiksansatte, så det bliver straffet på niveau med vold og trusler mod embedsmænd i funktion. Vi har talt med politikerne om, hvad de synes om forslaget.

René Christensen, DF:
- Jeg er helt enig i forslaget. Som samfund bliver vi lovmæssigt nødt til at sige, at vi ikke finder os i, at man behandler folk, der sidder i et servicefag på den måde. Man skal ikke få ondt i maven af at gå på arbejde.

Morten Dahlin, Venstre:
- Generelt bliver vold og trusler straffet for mildt, så Venstre vil meget gerne være med til, at vi får kigget på det her område. Jeg skal lige gå i tænkeboks i forhold til, hvordan man gør det bedst, men der er brug for politisk handling.

Karina Lorentzen, SF (tidligere på året)
- I forhold til de helt almindelige borgere, der gør det her, kan det være en god idé at hæve straffen. Men vi er også nødt til at have et andet ben at stå på, for der er formentlig også en del med psykiske problemer eller misbrugsproblemer, og over for dem hjælper det ikke bare at hæve straffen.

Læs også: HK HANDEL: HÆV STRAFFEN FOR VOLD OG TRUSLER MOD BUTIKSANSATTE