Stockfoto af en elev og en elevansvarlig

De unge stiller krav til deres uddannelse – og det samme gør de elevansvarlige – men der findes ikke nogen drejebog for, hvordan man egentlig er en god elevansvarlig.

Derfor kan det være en svær rolle at påtage sig, hvis arbejdspladsen ikke har haft en elev før. Det var netop det, der var anledningen, da en tillidsrepræsentant foreslog, at elevansvarlige skulle have et netværk.

- En af vores tillidsrepræsentanter efterspurgte, om vi havde et netværk for elevansvarlige, da de stod overfor at skulle have en elev for første gang. Det var endelig lykkedes for dem at få en elev, men der findes ikke nogen drejebog for, hvordan man udfylder rollen som elevansvarlig, fortæller Heidi Juhl Pedersen, afdelingssektorformand for HK Stat Sjælland.

Idéen, som kom fra tillidsrepræsentanten, er nu gjort til virkelighed, og i starten af oktober mødtes 25 elevansvarlige til det første netværksmøde.

- Når så mange mennesker er samlet, så føler man et ansvar for, at de ikke skal spilde deres tid. Men humlen ved netværket er jo, at man selv skal bidrage, og der var det bare fedt at se, at snakken gik på kryds og tværs, og folk fik hurtigt byttet kontaktoplysninger, så de kan udveksle erfaringer og lade sig inspirere af hinanden, siger Heidi Juhl Pedersen.

Udveksling af idéer

Nicole Sewerin Espensen arbejder som studiesekretær ved Køge Handelsskole og er elevansvarlig for 3 elever. Hun deltog i netværksmødet, hvor hun fik mange nye idéer til arbejdet.

- Det var rigtig, rigtig godt. Jeg fik en masse gode input, men jeg kunne også give noget til andre, som er nyere i rollen end mig. Det var rart at høre, hvordan andre går til det, og jeg fik nogle gode idéer til, hvad jeg kunne gøre bedre, siger Nicole Sewerin Espensen.

Hun er både blevet inspireret til at opsætte møder for eleverne, hvor de indbyrdes kan sparre med hinanden, samt nye måder at gå til evaluerings- og elevsamtaler på.

- Vi har for eksempel også haft en forældet elevhåndbog, så her fik jeg inspiration til, hvad jeg kunne gøre anderledes, og nu arbejder jeg med at opdatere den, siger Nicole Sewerin Espensen.

Eleverne skal også med

Det første møde i netværket handlede om at lære hinanden at kende og fastlægge rammer, og så blev der også holdt et oplæg af Christine Bruun, ungdomskonsulent i HK Sjælland.

- Mit oplæg handlede om, hvordan man kan blive en god elevansvarlig. Jeg gav dem nogle håndgribelige værktøjer, som de kunne gå hjem og bruge. Jeg tog også udgangspunkt i mine egne erfaringer, da jeg var klinikassistentelev, siger Christine Bruun.

Til næste netværksmøde i februar er det planlagt, at eleverne skal med. På den måde kan de også lære hinanden at kende og finde ud af, hvad fagforeningen kan tilbyde.

- Vi kan give de unge en god oplevelse ved at være medlem, så det bliver en del af arbejdslivet fra starten, siger Heidi Juhl Pedersen.

Derudover vil der på hvert netværksmøde blive holdt et relevant oplæg, som deltagerne selv er med til at bestemme, hvad skal handle om.

Er du elevansvarlig og medlem af HK Stat Sjælland? Kontakt Heidi Juhl Pedersen på mail heidi.juhl.pedersen@hk.dk, hvis du gerne vil være en del af netværket.