Genrebillede: Mostphotos

I over et år har STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked & rekruttering) og Folketingets Ombudsmand forlangt at blive orienteret om, hvordan status er på KSD (Kommunernes Sygedagpenge-system).

Baggrunden var, at fejlmængden fortsat var for høj – selv efter næsten to års drift.

Men nu er den seneste status fra Kombit afleveret til Ombudsmanden og STAR har vurderet den positivt.

Konklusionen er, at der ikke længere er behov for at følge KSD.

I brevet fremhæves følgende positive udvikling:

  • Sygedagpengeområdet er igen præget af et normalt sagsantal, efter den voldsomme stigning af sygefraværsforløb pga corona.
  • Antallet af fejl, der berører sagsbehandlerne, er reduceret til 37 mod 102 i februar 2022. Der er 0 fejl af den alvorlige kategori - A-fejl.
  • Antallet af supportsager ligger på ca. 100, hvor tallet tidligere har ligget på op til 1.500.
  • Samtidig idriftsættes en række ændringer af KSD, sådan at brugervenligheden for sagsbehandlerne generelt forbedres.
  • Der er iværksat efteruddannelse af superbrugere og kurser for nye brugere i efteråret 2022, som hjælper brugerne med at udnytte alle funktioner i løsningen.
  • I november måned idriftsættes en ny kontrolfunktion, som skal afløse VAS-løsningen. Kontrolopgaven overtages af Det er Den fælles Dataenhed (DFD) i Udbetaling Danmark.