Mads

Mads Krogsgaard Thomsen, adm. direktør i Novo Nordisk Fonden.

Grøn omstilling, automatiserede processer og kunstig intelligens. Det er bare nogle af de eksempler, Mads Krogsgaard Thomsen nævner om ”den rivende udvikling”, vi befinder os i. Og som særligt for laboratoriepersonale vil få betydning for deres arbejdsliv.

- Unge mennesker, der tager en laborantuddannelse, skal besidde egenskaber som fleksibilitet og agilitet. De skal have lyst til at lære nyt og lyst til omstilling. For arbejdet om ti år vil se anderledes ud, end det gør i dag, siger han.

Mads Krogsgaard Thomsen har siden start 90’erne bestridt lederstillinger i Novo Nordisk. Fra 2000 til 2021 bestred han den øverste post inden for forskning og udvikling som koncerndirektør i virksomheden. Herefter blev han hentet til Novo Nordisk Fonden, hvor han siden marts 2021 har været øverste direktør.

HK Privat er taget til Novo Nordisk Fondens hovedkontor i Tuborg Havn for at høre hans tanker om fremtidens laborant. Og det er tydeligt at mærke, at det er et emne, der ligger Mads Krogsgaard Thomsen på hjerte.

Allerede tidligt i sin karriere, da han Mads Krogsgaard var i slut 20’erne, fik han ansvar for laboratoriepersonale. Her lærte han, at det som leder er enormt vigtigt at arbejde med motiverende og engagerende ledelse, når man arbejder med laboranter.

- Man skal engagere og så give ansvar. Man skal ikke hele tiden gå og overvåge. Man skal selvfølgelig følge op, men du skal lade dit personale arbejde selvstændigt og give dem frihed til at designe deres egen arbejdsdag, siger han.

Mads Krogsgaard fortæller, at de bedste laboranter, han selv har arbejdet tæt sammen med, har været dem, der har turdet udfordre ham. Han mener, det er vigtigt at udnytte den frie opdragelse, og at vi i Danmark har skolegang, der tillader en kritisk tankegang. Og at man i vores arbejdsliv stiller spørgsmålstegn ved dogmerne.

- Det skal vi bevare, også når vi er færdiguddannede. En laborant skal være med til at udfordre og stille spørgsmålstegn ved, om det her virkelig er den smarteste måde at gøre tingene på; bruger vi egentlig den smarteste metode, chef? Eller er det muligt fx at simplificere nogle processer? Laboranter ved mere om metoden, end vi som chefer gør, siger han og fortsætter:

- Den form for selvstændighed og at turde udfordre sig selv, men også sin leder, synes jeg, er sundt. Jeg er oftest blevet udfordret af de bedste laboranter.

Morgendagens løsninger kræver tværfaglighed

Laboranter bør ifølge direktøren ikke kun have lyst til at udvikle sit eget fag, men bør også have en nysgerrighed og samarbejdsvillighed efter at lære af andre faglige discipliner.

- Tiden, hvor man tullede rundt i sit eget lille laboratorium og så kun mødte folk til frokost, er ovre. Stort set al forskning og udvikling foregår teambaseret og går på tværs af discipliner. Så man skal selvfølgelig opdatere sine egne kompetencer gennem efter- og videreuddannelse, men man skal også have lyst til at arbejde sammen med folk med andre kompetencer, siger Mads Krogsgaard Thomsen.

Og så kommer vi heller ikke udenom tale digitale kompetencer, når vi taler om fremtiden, understreger Mads Krogsgaard Thomsen.

- Vi er i gang med en digital revolution. Laboranter bør interesse sig for den digitale verden, for maskinlæring og kunstig intelligens, og hvordan det kan bruges til at optimere processer. Selvom du ikke er nogen haj til det, må du som laborant interessere dig nok for det til at blive bruger af det. Som laborant er man nødt til at være klar over, at teknologien udvikler sig så hurtigt, at det, du havde som spidskompetence for 5 år siden, kan være fuldstændig forældet om 5 år.