Justitsministeriet har udarbejdet foreløbige retningslinjer for statslige myndigheders opbevaring af SMS-beskeder. Illu: Mostphotos

Minkskandalen har i den grad sat fokus på, hvordan myndigheder skal håndtere kommunikation, der foregår via især SMS.

Som udløber heraf har Justitsministeriet udsendt retningslinjer for, hvordan statslige myndigheder skal opbevare sms o.l. – herunder sms’er der ikke umiddelbart er skønnet nødvendige at journalisere.

Disse retningslinjer lyder:

  • Myndigheder bør instruere nuværende medarbejdere og ministre i ikke at slette arbejdsrelaterede SMS-beskeder på deres tjenestetelefon.
  • Ministerierne bør sikre, at der løbende tages en lokal kopi af ministres, særlige rådgiveres og departementschefers arbejdsrelaterede SMS-beskeder.
  • Statslige myndigheder bør sørge for, at ministres, særlige rådgiveres, departementschefers og andre ansatte i chefstillingers arbejdsrelaterede SMS-beskeder fortsat opbevares efter telefonskift eller fratrædelse.

Kommune skal udlevere sms’er fra borgmester

Det store og gode spørgsmål er derfor, om det samme gælder i de kommunale og regionale forvaltninger.

Spørgsmålet er aktualiseret i en sag, hvor Ankestyrelsen netop har afgjort, at en kommune skal udlevere sms’er fra borgmestre og kommunaldirektører til lokale medier/redaktører – selv om disse sms’er IKKE er journaliseret.

Det får ekspert i offentlighedsloven Oluf Jørgensen til at udtale til DKNyt, at hanopfordrer kommunerne til at gemme borgmestres og kommunaldirektørers sms’er, selv om de ikke kan journaliseres under en bestemt sag i ESDH-systemet.

KL: Det gælder vist ikke for os

KL vil dog have hele problemstillingen afklaret med Justitsministeriet.

-   KL vil tage initiativ til at drøfte spørgsmålet med Justitsministeriet, forklarer juridisk chef Pernille Christensen til Kommunalbladet.

Hun og KL mener nemlig ikke, at reglerne på det statslige område umiddelbart kan overføres til den kommunale forvaltning.

-   KL har noteret sig Justitsministeriets vurdering af, at der på det statslige område er behov for retningslinjer om opbevaring af sms-beskeder, som ikke skal journaliseres. Statslige myndigheder kan dog ikke én til én sammenlignes med den måde, som kommunernes administration er indrettet på, og retningslinjerne gælder eksplicit ikke for kommunerne.

Du har måske også lyst til at læse: Kommunalbladets artikel om journalisering af sms'er i den kommunale forvaltning