Jeanette

Jeanette Jakobsen, Personalekonsulent og tillidsrepræsentant hos Carelink

Nogle havde 12 % i pension, andre måske 8 %, og andre igen slet ikke noget. Tilsvarende med feriefridage: Det var vidt forskelligt, hvad den enkelte havde forhandlet sig frem til i sin ansættelseskontrakt; fra 0 til 5 styk. Og ingen havde fritvalgskonto oven i deres løn.

Sådan så det indtil september i år ud for de ansatte hos Carelink i Randers. Et vikarbureau, som rekrutterer og udsender vikarer til sundhedssektoren. For på grund af 50 %-reglen var der ingen overenskomst med HK Privat. Det er den regel, der siger, at mindst halvdelen af de medarbejdere, som arbejder inden for HK’s område, skal være medlem af HK, for at de har ret til en overenskomst.

FAKTA

Hvad er 50 %-reglen?

[50 %-reglen forhindrer nogle HK’ere inden for det private område i at få overenskomst på deres arbejdsplads. Reglen betyder, at hvis ikke mindst halvdelen af de ansatte i HK-jobfunktioner er medlem af HK, så har de ikke ret til en overenskomst. Er der således fx 11 ansatte på HK-området, men kun 5 som er medlem af HK Privat, så gælder overenskomsten ikke. Melder bare én mere sig ind, så kan der rejses krav om en overenskomst.

Reglen er kun gældende på den del af funktionærområdet, som dækkes af HK og går imod det almindelige princip om, at hvis en virksomhed melder sig ind i en arbejdsgiverorganisation, så bliver de med det samme omfattet af den gældende overenskomst.   
Reglen stammer helt tilbage fra 1940’erne, hvor HK gik med til den som erstatning for en regel om, at der skulle være mindst 5 ansatte i en virksomhed, før de havde ret til en overenskomst. Det gav god mening for 80 år siden, da de fleste virksomheder kun havde meget få HK’ere ansat.

HK Privat vil (stadig) af med 50 %-reglen
HK Privat skal forhandle fornyelse af overenskomster i foråret 2023. Og som ved de mange foregående overenskomstforhandlinger kommer det til at ske med et krav om, at der skal kigges på den forhadte, gammeldags 50 %-regel.

- Flest mulige HK Privat-medlemmer skal være omfattet af vores overenskomster. Det har været et fokusområde for os i mange år. Det handler blandt andet om, at 50 %-reglen bør afvikles og afskaffes. Det er lykkedes os at få bidt små hjørner af reglen med opstramninger på procedurer og mulighed for at vælge talsrepræsentanter, siger Simon Tøgern, der er formand for HK Privat.  

- Men det handler også om dækningsområdet af vores overenskomster - at arbejdsgiverne ikke kan skrive vores medlemmer ud af overenskomsterne ved fx at give dem en ny titel eller udelukke dem fra goderne, fordi de har taget lidt mere uddannelse. 

HK Privats landsoverenskomster med 50 %-reglen

 • Dansk Erhverv - Fitnessoverenskomsten
 • Dansk Erhverv - Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service
 • Danske Mediers Arbejdsgiverforening Funktionæroverenskomst
 • De mindre Byggeorganisationer
 • DIO-I - Industriens Funktionæroverenskomst
 • DIO-II - Funktionæroverenskomst for Handel, Transport & Service
 • DIO-II - Mejeribrugets overenskomst
 • DIO-III - Tidligere Dansk Byggeri
 • Færgerederierne DAS
 • Horesta, HK-overenskomst
 • Horesta, kasinooverenskomst
 • TEKNIQ Arbejdsgivere - HK-installationsoverenskomst
Vis mere

- Men vi ville have ens regler. Vi ville have det sidste med, siger Jeanette Jakobsen.

Hun er personalekonsulent hos Carelink. Og tillige spritny tillidsrepræsentant for HK’erne på virksomheden. For sådan én har de nu. Det har de fået ret til med den overenskomst, vi allerede nu godt kan afsløre, at de har fået.

- Jeg tænkte ærlig talt ikke så meget over, at der ikke var en overenskomst, da jeg blev ansat. Jeg var sådan set meget godt tilfreds, så jeg var fra start af ikke klar til at melde mig ind i HK for at få en overenskomst. Jeg synes virkelig, at Carelink var og er et fantastisk sted at arbejde. Men da først snakken begyndte at gå, kunne jeg jo godt mærke, at nej; jeg er jo ikke tilfreds, siger Jeanette Jakobsen.

Beregnet på hendes nuværende løn betyder overenskomsten for Jeanette Jakobsen, at hun - når overenskomsten er fuldt gældende - får en økonomisk gevinst på knap 4.300 kroner om måneden i fritvalgskonto og arbejdsgiverbetalt pension.

NOK MEDLEMMER PÅ 72 TIMER

Sådan så det ellers ikke ud til en start, da HK Østjylland igennem 2021 prøvede at aktivere medlemmerne til at kæmpe for en overenskomst. Dengang var der blot 3 medlemmer af HK Privat. Ud af omtrent 40 mulige. Så er der altså langt op til 50 %.

Så det døde hen, og flere af de få medlemmer forlod virksomheden.

- Her, som andre steder, oplevede vi desværre, at mange opfatter det som noget illoyalt og sådan en lidt forbudt aktivitet at tale sammen om at få en overenskomst. Men det er selvfølgelig helt legitimt at organisere sig, siger Patrick Kruse, der er organiseringskonsulent i HK Østjylland og stod for de indledende snakke med medlemmerne.

- Men hvis vi ikke kan aktivere medarbejderne, så er der ikke så meget, vi som fagforening kan gøre. Vi kan støtte op og rådgive, men det er medarbejderne selv, som i sidste ende skal løfte det.

Nye henvendelser til HK med spørgsmål til deres rettigheder i starten af 2022 åbnede dog døren på klem igen. Der manglede fortsat rigtig mange medlemmer for at komme i nærheden af at kunne opfylde 50 %-reglen. Men så gik det stærkt. Meget stærkt.

- Da vi kunne mærke, at der var aktivitet igen, gav vi dem et vindue; hvis I står sammen nu og melder jer ind, så kan vi skaffe jer en overenskomst. Og det skal jeg love for, at de gjorde. Inden for 72 timer havde vi medlemmer nok til, at vi kunne kræve en overenskomst, fordi over halvdelen af dem på HK-området nu var medlemmer, fortæller Patrick Kruse.

For Jeanette Jakobsen og hendes kolleger var det en periode med mange spørgsmål, en særdeles levende messenger-tråd og ikke mindst et stærkt sammenhold.

- Vi snakkede ikke åbent om det undervejs på virksomheden, men det var jo internt et kæmpe samtaleemne mellem os. Vi blev mere og mere overbevist om, at vi ville have fælles regler nu. Det var helt vildt at opleve at stå sammen og kæmpe for vores rettigheder, siger Jeanette Jakobsen.

 

Det får alle HK’erne i Carelink på overenskomsten Dansk Erhverv Handel, Viden & Service

 • Fritvalgslønkonto på 7 % af ens ferieberettigede løn
 • 12 % i pension (heraf 8 % arbejdsgiverbetalt)
 • Regler om overarbejde
 • Regler om arbejdstid og rådighedsvagt
 • 5 feriefridage
 • Fuld løn under graviditets-, barsels- og dele af forældreorloven
 • Regler om eget barns sygdom, lægebesøg og indlæggelse
 • Betalt efteruddannelse
 • Valg af tillidsrepræsentant.

 

Overgangsperiode på 2 år

I løbet af en måned meldte i alt 24 medarbejdere hos Carelink sig ind i HK Privat. Og i marts i år blev der sendt et krav om en overenskomst af sted - med henvisning til, at nu var mere end halvdelen af HK’erne meldt ind i fagforeningen.

Og så var Carelink forpligtet til at tiltræde overenskomsten mellem HK Privat og arbejdsgiverforeningen Dansk Erhverv i sin fulde form. Men i stedet fulgte fem måneders forhandlinger om, hvordan det skulle foregå.

- Vi kunne jo godt bare tromle afsted med fanerne og sige, at fra nu af gælder hele overenskomsten. Men vi er også interesseret i at have et godt samarbejde med ledelsen i Carelink fremadrettet - især nu, hvor vi immervæk har rigtig mange medlemmer på virksomheden, siger Ayse Gültekin, der er faglig konsulent i HK Østjylland.

- Men vi snakker om en stor økonomisk ekstrabyrde, som virksomheden ikke har regnet med i deres budget. Det er omkring 50 medarbejdere, som alle skal have en fritvalgskonto på 7 %, fem feriefridage og en arbejdsgiverbetalt pension på 8 %. Så vi har aftalt en optrapningsordning, så overenskomsten først er fuldt gældende fra 2025.

Og den aftale er den nye tillidsrepræsentant hos Carelink, Jeanette Jakobsen, rigtig fint tilfreds med.

- Det er meget fair, synes jeg. Vi er mange medarbejdere, så det er ret mange penge. For os handler det også om, at vi gerne vil have, at Carelink skal være et attraktivt sted at arbejde. I de 2½ år, jeg har været ansat, er vi vokset helt vildt, og en overenskomst skal være med til at tiltrække de mest kompetente kolleger.

Fra HK Privats side har faglig sekretær Claus Olsen været med i processen og forhandlingerne med Carelink. Han ser sagen som et mønstereksempel på, hvordan sammenhold blandt HK’ere ude på arbejdspladsen og et efterfølgende samarbejde mellem de HK’ere, den lokale HK-afdeling og HK Privat centralt kan føre rigtig meget med sig.

- Ofte starter det jo, som i det her tilfælde, med en konkret henvendelse om nogle meget specifikke arbejdsforhold - og er så endt ud i en overenskomst, som betyder rigtig meget i kroner og øre for medarbejderne. Bag det ligger selvfølgelig rigtig meget arbejde med informationer, afklaringer og forsikringer om, at det er helt okay at organisere sig, siger faglig sekretær Claus Olsen.

- Det er også vigtigt at huske, at en overenskomst handler om andet end økonomi. Medlemmerne får også ret til fx en tillidsrepræsentant, samarbejdsudvalg og ret til lokalaftale om blandt andet arbejdstid.

- Og så hilser vi bestemt velkommen, at det er lykkedes at lande en overenskomst på et område, vikarbranchen, hvor vi lidt for ofte oplever udfordringer med arbejdsforholdene.

 

Sådan får I en overenskomst

Har I ikke overenskomst på din arbejdsplads?
Så skyldes det måske 50 %-reglen; den regel, der siger, at mindst halvdelen af de medarbejdere, som arbejder inden for HK-området på en virksomhed, skal være medlem af HK, for at overenskomsten gælder.
 • 50 %-reglen er på mange, men ikke alle, HK Privats landsoverenskomster  
 • Arbejder du på et område uden reglen, vil du straks være omfattet af en overenskomst, hvis din arbejdsgiver melder sig ind i en arbejdsgiverforening.
 • Arbejder du på et område med 50 %-regel, og melder din arbejdsgiver sig ind i (eller er allerede medlem af) en arbejdsgiverforening, så kan I få overenskomst, hvis du og dine kolleger tæller nok til at opfylde reglen om, at mindst halvdelen er medlemmer.
 • Ved du ikke selv hvor mange HK'ere, I er på virksomheden, så tag fat i din lokale HK-afdeling, som vil hjælpe dig, så I sammen kan sikre, at I eventuelt får en overenskomst.
 • Hvis en arbejdsgiver slet ikke er medlem af en arbejdsgiverforening, kan I også få en overenskomst direkte med virksomheden. Her vil det også være din lokale HK-afdeling, som kan hjælpe dig.
 • Så hold dig ikke tilbage, hvis du ikke har overenskomst, men tænker, at I kan få det.

  Kontakt din lokale afdeling på telefon 70114545.