Bonnie Blirup holder oplæg

150 medlemmer af Sundhedsgruppen deltog i det faglige weekendarrangement.

Spørgsmålene var mange, da formand for Danske Sundhedsadministratorers Landsforening Nathali Schaap Degn mødte de privatansatte lægesekretærer en oktoberdag i Middelfart. Hun var inviteret til at tale om fagets fremtid.

Det blev samtidig til debat om den nye uddannelse, og om hvordan man nu kan være med til at uddanne de kommende sundhedsadministrative koordinatorer.

- Min anbefaling er, at man får en kompetenceafklaring, så det kan vurderes, om man har behov for yderligere uddannelse. Vi har jo som landsforening været med til at få udviklet nye moduler på akademiniveau, så lægesekretærerne kan efteruddannes, siger Nathali.

Hendes opfordring var til lægesekretærerne, at man lader sig kompetenceafklare og derefter søger midler fra omstillingsfonden til at komme på kursus. På den måde kan man blive klar til at uddanne de næste.

I 2026 bliver de sidste lægesekretærer uddannet, mens den nye uddannelse til sundhedsadministrativ koordinator (SAK) havde første optag i efteråret 2021. Den nye SAK-uddannelse er en bredere uddannelse på akademiniveau. Den varer to et halvt år og har to praktikperioder på tilsammen 30 uger. De studerende er på SU under hele uddannelsen.

Praktikken er en udfordring

Nathali Schaap Degn fortalte om fremtidens uddannelse og fremtidens arbejdsopgaver, som breder sig i omgang på hospitalerne i regionerne ud over kommuner, praktiserende læger og privathospitalerne.

- Vores udfordring har været, at kun regionerne har budt ind med uddannelsespladser, men nu er der begyndt at ske noget i kommunerne også. Vi skal have mange flere kommuner til at tage studerende i praktik, og vi skal også arbejde aktivt over for de praktiserende læger, så de tager studerende, siger hun.

Lægesekretærer må godt være mere ustyrlige

Nathali Schaap Degn lærte selv noget på Sundhedsgruppens weekend i Middelfart.

- Jeg lyttede til de to oplæg lørdag ”Når flokdyr fejler” med psykolog Henrik Tingleff og ”Ustyrlige kvinder har det sjovere” med sociolog Emilia Van Hauen, og jeg ser en sammenhæng mellem oplæggene og de snakke, vi havde.

- Det gik op for os, at vi er som folk er flest. Vi er flokdyr, der fejler, for vi undlader at sige vores mening, når flokken mener noget andet. Det er kendetegnende for os. Jeg tænkte: Ja, sådan er vi som lægesekretærer. Vi har som lægesekretærer svært ved at tale om arbejdsmiljø, og vi har svært ved at tale om løn. Det skal vi have gjort noget ved.

Nathali Schaap Degn kunne også godt tænke sig, at lægesekretærer lod sig inspirere af sociologens oplæg og blev lidt mere ustyrlige.

Læs også: Sundhedsgruppen diskuterede OK23 og netværkede