Selvom energikrisen skaber en særlig situation i Danmark og hele Europa, kan den altså ikke sammenlignes med corona-nedlukningen. Derfor kan arbejdsgivere ikke tvinge medarbejdere til at arbejde hjemme med den begrundelse, at arbejdspladsen skal spare på udgifterne til strøm og opvarmning.

Mange af HK Kommunals medlemmer ønsker selv fleksibiliteten ved hjemmearbejde, og det bør være frivilligt – energikrise eller ej. HK Kommunal opfordrer til, at man lokalt finder gode pragmatiske løsninger.

HK Kommunals pointer i forhold til hjemmearbejde:

1. Hjemmearbejde kan aldrig foregå ved tvang. Det er en forudsætning for rammeaftalerne om tele- og hjemmearbejde, at det sker på frivillig basis.

2. MED-systemet skal inddrages ved ledelsens overvejelser om hjemmearbejde.

3. Overenskomsterne, arbejdstidsreglerne og arbejdsmiljølovgivning gælder også ved hjemmearbejde.

4. Lokale aftaler indgås mellem de forhandlingsberettigede organisationer og arbejdsgiver.

5. Hvis medarbejderen ikke selv har udstyr hjemme, er det arbejdsgivers forpligtelse af stille det nødvendige arbejdsudstyr til rådighed.

6. Der kan lokalt findes pragmatiske og balancerede løsninger, hvor der tages hensyn til parternes interesser. Der kan både tages hensyn til medarbejdernes fleksibilitet og til arbejdsgivers behov for at planlægge hjemmearbejdet fx på bestemte dage.

7. Kompensation for medarbejderens strømforbrug kan indgå i de drøftelser, der er lokalt, men det er ikke et krav. På den ene side vil der være merudgifter for medarbejderen for strøm/vand m.v., og på den anden side vil der ofte være en mindre udgift til transport til arbejdspladsen.

Er du nervøs for omkostningerne ved hjemmearbejde? Videnscentret Bolius har lavet en udregning, der skønner, at strøm og vand til én dags arbejde koster lidt over 7 kroner per dag. I det beløb er dog ikke medregnet omkostninger til kontorplads, kaffe og frugt.