Nyuddannet valgt som TR
Louisa Broch Nymann, 29 år, tillidsrepræsentant for 16 kolleger i Skadestuen/Akutafdelingen på Kolding Sygehus. Fotograf: Nils Rosenvold.

- Siden HF har jeg stilet efter et job i sundhedsvæsnet. Men først i tredje forsøg lykkedes det. Jeg begyndte med at læse en halv bachelor i ernæring og sundhed, men sprang så til sygeplejestudiet. Her gennemførte jeg to semestre, men vilkårene i uddannelsen var for dårlige. Der var ikke tid til os på arbejdspladserne, når vi var i praktik. Så landede jeg på lægesekretær, og her kan jeg kombinere min fascination af sundhedsvæsen og det administrative.

- Min sidste praktikperiode var i akutafdelingen i Kolding. De slog en fast stilling op tre måneder før, jeg var færdigudlært, og den søgte jeg og var så heldig at få. Jeg var færdigudlært 31. august og gik direkte til jobbet 1. september. Kort efter sagde den daværende tillidsrepræsentant hvervet fra sig, og hun har fået nyt arbejde på et andet sygehus. Kolleger spurgte, om det kunne være noget for mig? Jeg stillede op, og det gjorde også en anden kollega. Jeg er glad og taknemmelig for at blive valgt. Jeg begyndte som tillidsrepræsentant halvanden måned efter, jeg var udlært. Men kollegerne havde kendt mig længere – også fra min tid i praktik på afdelingen.

- Under uddannelsen har jeg været næstformand i lægesekretærernes landselevudvalg i HK. Det har været med til at skabe min interesse for det faglige arbejde. Posten som tillidsrepræsentant er vigtig, fordi nogle skal gå foran i vores sundhedsvæsen. Vi skal kæmpe for vores fag. Jeg er optaget af sloganet ”de rette kompetencer til de rette opgaver”. Der er opgaver, som lægesekretærer kan overtage fra læger og sygeplejersker, men der er også andre opgaver, som vi kan afgive – alt sammen for at forbedre flowet i afdelingen.

- Jeg er mor til Aya på fire år og gift med Michael. Han har et 8-16-job inden for logistik, og det passer godt, når jeg skal på arbejde på skiftende tidspunkter – dag, aften, nat og weekender. Nu får han ekstra opgaver, når jeg skal i gang med den faglige uddannelse. Jeg styrketræner helst to gange om ugen og går mange ture med familien. Jeg læser en del, i øjeblikket fodboldmålmanden Lars Høghs selvbiografi, ”Der er antal på alt”. Det er imponerende, hvor afklaret, han var, inden han døde alt for tidligt i forhold til sin alder.

Andre tillidsrepræsentanter - registreret som nyvalgte i oktober og november 2022

 • Astrid Hytting Stabell, TR for 6 kolleger på Center for Specialpædagogiske Børnetilbud, Aarhus Kommune.
 • Christina Bejlegaard, TR for ca. 100 kolleger på Arbejdsmarkedsområdet samt IT & Digitalisering i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 • Christina Klausen, TR for 27 kolleger på HK-overenskomster, Præhospitalet, Region Midtjylland.
 • Dorthe L. Christensen, TR for 52 kolleger i Sekretariatet for Hjertesygdomme og Akutafdelingen ved Regionshospitalet Gødstrup, Region Midtjylland.
 • Gitte Steendahl, TR for kollegerne på ITC, Velfærdsforvaltningen i Køge Kommune.
 • Heidi Renard Villadsen, TR for 15 kolleger på Sankt Annæ Gymnasium og Europaskolen, Københavns Kommune.
 • Linda Larsen, TR for 35 kolleger i Borgerservice, Randers Kommune.
 • Lolita Mose, TR for 14 kolleger i det administrative team i Handicap og psykiatri, Frederikshavn Kommune.
 • Malene Carstensen, TR for 9 lægesekretærer og andet HK-personale på Nordsjællands Hospital , Region Hovedstaden.
 • Marianne Bundgaard, TR for ca. 30 skolesekretærer i Hjørring Kommune.
 • Mette Maria Kroer, TR for 19 lægesekretærer på afdelingen Lever-, Mave-, Tarmsygdomme på Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland.
 • Michelle Malou Nissen, er sammen med en TR-kollega tillidsrepræsentant for i alt 282 kolleger i Køge Jobcenter.
 • Rikke Klitgaard Madsen, TR for 4 kolleger på Mariagerfjord Bibliotekerne./p>
 • Ruth Lindahl Ovesen, TR for 13 kolleger i ungeindsatsen i Jobcenter Frederikshavn.
 • Sarah Riis, TR for ca. 45 tandklinikassistenter og kontoransatte i Horsens Kommunale Tandpleje.
 • Sonja Pedersen, TR for ca. 30 skolesekretærer og administrative medarbejdere i Mariagerfjord Kommune.