Geneveskolen
Marlene Svane hos FN-organisationen ILO i Genève

Bliv styrket fagligt og personligt, mens du bliver klogere på, hvad der sker politisk og fagforeningsmæssigt rundt omkring i verden. Marlene Svane, FTR i Fredericia Kommune, tog turen i 2022 og anbefaler den stærkt til andre tillidsrepræsentanter i HK Kommunal.

- Det var ret fantastisk at få mulighed for at møde nyere og yngre repræsentanter fra fagforeninger i Island, Finland, Norge og Sverige og at overvære ILO's store konference i Genève. Vi deltagere fra Danmark fik perspektiv på de emner, vi beskæftiger os med til daglig, og det er virkelig givende at få det udsyn, fortæller Marlene Svane om sit forløb på Genèveskolen i april og juni 2022.

Internationale tendenser blev belyst

Hun husker blandt andet, at de offentligt ansatte i Sverige har fundet styrke i at have mange forskellige fagligheder samlet i ét forbund, og at man i Island har en meget høj organisationsprocent, fordi man nærmest pr. automatik bliver medlem af en fagforening, når man bliver ansat.

Hovedforløbet afvikles i juni, mens FN-organet ILO holder den årlige ”International Labour Conference” (ILC) i Genève. ILO’s historie går helt tilbage til 1919 og overgik til FN i 1946. Formålet med ILO var at danne en organisation, der forsvarede arbejderes rettigheder på arbejdsmarkedet.

- På konferencen vedtager og overvåger man anvendelsen af internationale arbejdsstandarder og fastsætter ILO's globale prioriteter i et trepartssystem, hvor regeringer, arbejdsgiverside og arbejdstagerside mødes, beretter Marlene Svane.

- I Genève opsøgte vi også PSI, som fortalte om, hvordan tendensen med privatiseringer og udliciteringer bremser økonomien i udviklingen af den offentlig velfærd i rigtig mange medlemslande. Det var virkelig interessant og lærerigt. 

PSI står for ”Public Service International” – en organisation for mere end 700 fagforbund, der repræsenterer 30 millioner offentligt ansatte i 154 lande.

Målgruppen er yngre og nyere TR

Marlene Svane blev TR i 2018 og FTR for halvandet år siden, så hun var relativt ny i hvervet, da hun blev opfordret til at søge ind på forløbet. Genèveskolens målgruppe er da også nye eller yngre tillidsvalgte, som har gennemført TR-grunduddannelsen.

Forløbene varierer lidt i struktur og indhold fra år til år. For de danske deltagere ser det sådan ud i 2023:

  • Informationsmøde hos Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) i København.
  • Forkursus i Runö, Sverige 20.-23. april 2023.
  • Hjemme-/projektarbejde i den mellemliggende periode.
  • Hovedkursus i Genève, 1.-18. juni 2023.

Læs mere om forløbet på Genèveskolens hjemmeside.

Gratis for de udvalgte deltagere

HK eller HK Kommunal afholder alle udgifter i forbindelse med forløbet for 1-2 tillidsrepræsentanter, som bliver udvalgt af HK Kommunals formandsskab. Tilmeldingsfristen er 15. december 2022, men er din interesse blevet vakt, er det en god idé snarest muligt at kontakte projektkoordinator Ole Gregersen, så I kan få talt om mulighederne: Tlf. 4020 4353, mail: ole.gregersen@hk.dk.

Marlene Svane giver også gerne sine erfaringer videre til interesserede: Tlf. 22181020, mail: marlene.svane@fredericia.dk.

Genèveskolen

Etableret i 1937 af arbejdernes oplysningsforbund og fagbevægelsen i de nordiske lande med henblik på at give redskaber og viden til nordiske fagforeninger og folkelige bevægelser, så de bedre kan håndtere globaliseringens udfordringer som for eksempel fair arbejdsvilkår.