Dansk Metal i forsvar for jobcentrene: - Vi kan aflaste jer

Både HK Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening har tydeligt markeret deres holdning til de besparelser på beskæftigelsesindsatsen, som flere partier lagde op til under valgkampen. Nu melder Dansk Metal sig også i koret af bekymrede stemmer. - Det, der bekymrer os, er, at politikerne jagter gevinster på den korte bane uden at tænke over, hvad omkostningerne vil være på den lange bane. Det kan ende i samme mareridt som hos SKAT, siger John Larsen, hovedkasserer i Dansk Metal. - Man slog bunden ud af indsatsen, og siden har man brugt oceaner af ressourcer på at genoprette den. Og det endte med, at staten måtte geninvestere milliarder. Det kan også ske på beskæftigelsesområdet. Besparelser vil være på dagsordenen. Derfor mener vi, det er nødvendigt at råbe vagt i gevær, siger han. Hvis der kommer besparelser, vil Metal gerne overtage hele kontaktforløbet for de forsikrede ledige.

A4 Medier
21-11-22

Djøf og HK skyder advokatundersøgelse af Helsingør-borgmester ned

En sag om anklager mod Helsingørs borgmester, Benedikte Kiær (K), fortsætter mandag med hård kritik fra HK og Djøf, der til Helsingør Kommune har sendt en længere redegørelse med kritik af en advokatundersøgelse, som er lavet af borgmesterens opførsel over for tre ledede medarbejdere. HK og Djøf mener, at undersøgelsens konklusion ’byder på helt åbenlyse fejlslutninger i bevisvurderingen’. - Det er tværtimod vores konklusion, at selv med de åbenlyse fejl og mangler ved undersøgelsen burde de oplysninger, der trods alt er fremkommet, have ført til den konklusion, at borgmesteren har udvist grænseoverskridende adfærd over for medarbejder 1, 2 og 3, lyder det. De tre medarbejdere er en del af kommunens whistleblowerenhed. De modtog i september en henvendelse om borgmesteren. Den var anonym og indeholdt en række anklager mod Kiær. HK og Djøf mener, at Bech-Bruun er i ’et eksisterende klientforhold’ med kommunen, og forventer nu, at Økonomi- og Erhvervsudvalget i kommunen tager stilling til rapporten på ny. Der bør også udtales kritik af den behandling, medarbejderne har fået, siger Søren Rex, faglig chef i HK Kommunal Hovedstaden.

Ritzau, Politiken, Sjællandske m.fl.
21-11-22

Sygehussamarbejdet: Det er nu, sundhedsløfterne skal indfries

Debatindlæg af Lene Roed, formand HK Kommunal, Susanne Wammen, formand Overlægeforeningen m.fl. Det er nu, valgkampens sundhedsløfter skal indfries. Det er åbenlyst for enhver, manglen på personale er en stor udfordring. Det betyder, at ventelisterne vokser, og at behandlingsgarantien er presset. Det betyder, at flere og flere patienter bliver henvist til privathospitaler. Det er de mindst syge med de mindst komplicerede behandlinger, der kan flyttes til privathospitaler, mens patienter, som fejler flere ting på en gang, må vente. Med det stigende antal henvisninger til privathospitaler – og medarbejderflugt samme vej – bør den kommende regeringen derfor gentænke behandlingsgarantien. Den fastlåste ret til behandling inden for 30 dage, er ikke fagligt velbegrundet, og den skaber ulighed i sundhed. I stedet bør der indføres en differentieret ret til behandling ud fra en lægefaglig vurdering. Der er brug for en langsigtet plan og investeringer i sundhedsvæsenet som ikke kun dækker udviklingen i befolkningssammensætningen. Så kære politikere: Det er nu, hvor hverdagen på Christiansborg skal til at indfinde sig, at slaget skal stå.

Altinget
21-11-22

Jobcenteransat: Det digitale jobcenters dilemma

Debatindlæg af Karina Sørensen, beskæftigelsesfaglig medarbejder Viborg og talsperson HK Kommunal. Hvem skal bestemme graden af digitalisering i beskæftigelsesindsatsen? Der kan også være en politisk interesse i det digitale, hvis det kan spare det offentlige for nogle udgifter. Men får man løst nøjagtigt samme opgave digitalt som fysisk? Ikke altid. Nogle gange får man et bedre udbytte af det digitale. Men det kan også være, at turen ind til jobcenteret er den eneste exposure, som denne angstramte person har, og i mange former for behandling af angst og fobier indgår også en kontrolleret udsættelse for nogle af de ting, man har angst for. Og den manglende fysiske tilstedeværelse i samme rum kan også føre til, at det er sværere for borgeren at få den fornødne tillid til den ansatte. Og hvad hvis man nu faktisk slet ikke har lyst til det digitale møde? Kan man som ledig tillade sig at være anti-digital? Skal man kunne booke en digital vejledningssamtale søndag formiddag, fordi det er der, at ens foretrukne bisidder har mulighed for at deltage? Jeg håber, vi tager os tid til at tale om dilemmaerne, inden vi begynder at tale om penge.

21-11-22
A4 Medier

- Jeg er vokset op med værdier som solidaritet og fællesskab, og det er min sociale arv

Det er ikke svært at forestille sig, at Karina Sørensen er vellidt i rollen som kollega og TR på Jobcenter Viborg. Så vellidt at hun torsdag i denne uge var blandt de fem udvalgte finalister til prisen som ’Årets TR’, der blev uddelt af A4 Medier. Hun løb ikke med sejren, men hun er lykkelig for nomineringen og kollegaernes tilkendegivelser. - Det er hjerteblod for mig at være tillidsrepræsentant, siger hun. Karina Sørensen er født i 1974og fra en klassisk kernefamilie. Hendes forældre talte fagforeningspolitik hen over middagsbordet, for hendes far var HK-tillidsrepræsentant i en mindre kommune på Fyn, og hendes mor var tillidsrepræsentant i det, der dengang hed Husligt Arbejderforbund. - Dét, med at være i fagforening og påtage sig opgaver til gavn for fællesskabet, har jeg med andre ord fået ind med modermælken. Man kan tale om social arv dér, siger Karina Sørensen. Siden før folketingsvalget har Karina Sørensen stået op for sin arbejdsplads. - Jeg er på Danmarks mest udskældte arbejdsplads, og efterhånden nåede jeg til et punkt, hvor jeg tænkte, at nu kan det fandme være nok med alle de ubegrundede beskyldninger mod os. Der måtte være nogen, der rejste sig op og sagde imod - og den nogen blev så mig, siger hun.

Viborg Stifts Folkeblad
20-11-22

Overvældende interesse for uddannelse i psykisk arbejdsmiljø: Chefer i kommuner og regioner må på venteliste

De første erfaringer med en ny uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for ledere i kommuner og regioner er positive. - Der har været en overvældende interesse fra kommunale og regionale ledere i at deltage i de to testhold i efteråret 2022. siger konsulent i KL, Nina Roth, der tilføjer, at nogle ansøgere må sættes på en venteliste. Uddannelsen er frivillig, og den skal klæde lederne på til bedre at kunne varetage ansvaret med at styrke trivslen i arbejdsfællesskabet. KL, Danske Regioner og FF har lavet en intern evaluering af testholdenes forløb, og de er overvejende positive. Uddannelsens fokus på ledernes eget arbejdsmiljø kan få stor betydning, vurderer Lene Roed, der er formand for HK Kommunal. - Jeg håber, at det arbejdsmiljø, der mange steder er overordentlig presset, kan blive forbedret – ikke mindst hvis det lykkes at få forbedret lederens eget psykiske arbejdsmiljø. Det vil smitte af på medarbejderne, siger Lene Roed og uddyber: - Lederne er også rollemodeller. Og så er håbet, at indsatsen også ude lokalt kan bidrage til, at både medarbejdere og ledere får forbedret trivslen. Bedre trivsel betyder også, at man bedre kan løse kerneopgaven, og at man bedre kan rekruttere og fastholde medarbejdere og ledere.

A4 Medier
18-11-22

Karina Sørensen er ny talsperson for landets jobkonsulenter

- 'Min rolle bliver at være stemmen for virkeligheden. Det fortæller 48-årige Karina Sørensen fra Jobcenter Viborg, der er udpeget som den første talsperson på beskæftigelsesområdet i HK Kommunal. Karina Sørensen, der blev udpeget på HK's beskæftigelseskonference, er også TR på sin arbejdsplads, og hun har ofte forsvaret jobcentrene i medierne, som særligt under valgkampen var under politisk beskydning. - Jeg har i lang tid forsøgt at være jobcentrenes stemme i den offentlige debat, og med min nye titel medfølger en vis legitimitet. Nu er det HK's talsperson, der mener noget. Det er et dejligt rygstød. Men det betyder ikke, at jeg nu kommer til at mene noget helt andet, fortæller Karina Sørensen. - Jeg er rigtig glad for tilliden. Det er jo meget rart at vide, at der er andre, der kan se en værdi i de ting, jeg har udtalt mig om. Karina Sørensen, der i 13 år har arbejdet som beskæftigelsesfaglig medarbejder i Jobcenter Viborg, skal HK's stemme fra virkeligheden i jobcentrene ind i den nye rolle. - Jeg skal være bindeleddet mellem os, der føler konsekvenserne af den komplekse lovgivning, og dem der ansatte eller politisk valgte i HK.

NB Medier
17-11-22

HK-boss: ’Det er længe siden vi har rørt ved arbejdstiden - jeg tror vi kommer til at kigge på det’

Næstformand for 46.000 HK'ere i regioner og kommuner Pia Lund Jeppesen tror, at arbejdstid bliver et tema ved de næste offentlige overenskomster. De offentligt ansatte er som de private interesserede i en kortere arbejdsuge, men i det offentlige kan man ikke konvertere øget produktivitet på den enkelte arbejdsplads til frihed som i virksomhederne, da man via overenskomsten er bundet af 37-timers arbejdsuge. - Når man i det offentlige konverterer fem dages arbejde til fire dage, risikerer man at få meget travlt. Også for travlt, og så er man nødt til også at kigge på arbejdsmiljøet, siger Pia Lund Jeppesen, men understreger: - Det er længe siden, vi har rørt ved arbejdstiden i Danmark. Jeg tror, vi kommer til at kigge på det ved de næste overenskomstforhandlinger. Vi står med store rekrutteringsudfordringer, måske kunne vi gøre det mere attraktivt, hvis vi omlægger arbejdstiden. Tror du, det bliver et tema ved næste overenskomstforhandlinger? - Det kan jeg godt se for mig. Det afhænger af, hvad medlemmerne siger. Men vi mærker, at kravet vokser nedefra i kommunerne, men hvor hurtigt det går, er svært at have en fornemmelse af. Lige nu følger vi med interesse de erfaringer, der høstes rundt omkring, oplyser Pia Lund Jeppesen.

Børsen
17-11-22

Hjælp til afdelinger i alarmberedskab og opdeling af socialområdet

En uvildig undersøgelse af socialområdet i Norddjurs Kommune udarbejdet af Komponent, anbefaler bl.a., at området opdeles i to fagchefområder. Baggrunden for Komponents undersøgelse er problemer generelt med arbejdsmiljøet på området. I maj blev velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen fyret og den uvildige undersøgelse sat i gang. Tre afdelinger vurderes til at være skrøbelige og i alarmberedskab og derfor bør have ekstern bistand til en kulturproces for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. I anbefalingerne om at styrke ledelsen nævnes også den administrative understøttelse af området. For hurtigt at styrke administrationen på socialområdets voksendel, vil de centralt placerede administrative medarbejdere få arbejdssted på de decentrale enheder. I et høringssvar fra tillidsrepræsentanten for HK'erne efterlyses større inddragelse, da HK´erne kun har besvaret et spørgeskema, og det er uklart for dem, hvordan administrationen skal tilrettelægges. En mail fra en gruppe medarbejdere i visitationsafdelingen viser en beklagelse over slet ikke at have været inddraget i høringsprocessen.

DKNyt m.fl.
16-11-22

HK Kommunal: Politikere bruger skamløst jobcentrene som hæveautomat

Debatindlæg af Pia Lund Jeppesen, næstformand HK Kommunal. Flere partier vil spare milliarder på beskæftigelsesindsatsen. Men de forskellige udspil er aldeles ukonkrete om, hvilke indsatser de ledige, de syge og kontanthjælpsmodtagerne fremover skal undvære. De smager ganske enkelt af løse formodninger og fordomme og mangler fagligt belæg. Det er simpelthen for slapt. For det første er det værd at erindre sig, at den aktive beskæftigelsesindsats udgør en væsentlig del af vores velfærd. Og den sikrer den danske flexicuritymodel. Når det er sagt, så kalder beskæftigelsessystemet på nytænkning. Vi skal have luget gevaldigt ud i nogle af de centralt fastsatte proceskrav og erstattet dem med større tillid til både borgere og medarbejdere. Men fortællingen om at man nærmest omkostningsfrit kan realisere en besparelse på tre milliarder kroner på jobindsatsen er helt ude af proportioner. Milliardbesparelser på beskæftigelsesindsatsen kan nemlig – for det tredje - ikke undgå at trække tæppet væk under hjælpen til de svageste ledige. Min appel til politikerne: Lad os sammen udvikle morgendagens beskæftigelsespolitik på baggrund af fakta og den beskæftigelsesfaglige virkelighed.

A4 Medier
14-11-22

Årets TR 2022: ’Alle skulle have en Karina’

- I min familie er man tillidsrepræsentanter. Beskæftigelsesfaglig medarbejder og HK-TR i Jobcenter Viborg Karina Sørensen er en af de fem nominerede til prisen som 'Årets TR', der kåres af A4 Medier 17. november i DR's Koncerthus. Siden hun for 13 år siden takkede ja til TR-tjansen i Jobcenter Viborg, har kollegerne haft stor glæde af Karina Sørensen, fortæller kollega Salle Refslund Havtorn. - Alle skulle have en Karina. Hun er den bedste TR, man kan få. Hun er ihærdig, modig, ansvarlig, siger Salle Refslund Havtorn. Et hjertebarn for Karina Sørensen er at stille sig selv i frontlinjen for at nuancere kritikken af landets jobcentre, fortæller hun: - Det er til tider hårdt med al den kritik af jobcentrene, men jeg går ikke ned uden kamp. Og når jeg går i kamp, så er det i min TR-rustning. Man skal ikke fornærme min flok. Det handler om, at vi bliver anerkendt for det, vi gør som fag. Vi er loyale embedsfolk, men dem, der laver lovene, tager ikke ansvar for den, og det gør mig gal. Skulle det ske, at det bliver Karina Sørensen, der kan gå hjem som sejrskvinde, vil det ikke kun være en sejr for hende selv, fortæller hun: - Jeg ville føle, jeg ville vinde for alle jobcentrene, som får tæsk, tæsk, tæsk. En sejr være for alle dem, jeg er omgivet af.

A4 Medier
11-11-22

Forsøg med firedages-uge skaber arbejdsglæde

Et forsøg med mulighed for en firedages arbejdsuge har skabt masser af arbejdsglæde blandt de omkring 520 medarbejdere på Jobcenter Esbjerg. Ifølge en undersøgelse, som VIVE står bag, er 97 procent af medarbejderne overordnede tilfredse eller meget tilfredse med deres arbejde. Men det er også vigtigt, at de medarbejdere, der har valgt at fortsætte med en femdages arbejdsuge, også har gode vilkår, vurderer VIVE. Ifølge VIVE’s rapport oplever flere af de medarbejdere, der har en femdages-uge, at de i mindre grad bliver kompetenceudviklet, og at de ind imellem mangler en sparringspartner. Dorthe Willumsen, der er formand for HK Kommunal Sydjylland, var med til at sikre, at forsøget bliver evalueret løbende. Hun er glad for resultatet, men håber, at kommunen fremadrettet også er opmærksom på de ansatte, der ønsker at arbejde fem dage om ugen. – Jeg synes, det er et vink med en vognstang til jobcentret om, at det er noget af det, de skal have fokus på. For kompetenceudvikling er jo vigtig, uanset om man er på arbejde i fire eller fem dage. Så med lidt ekstra fokus, så er jeg sikker på, vi finder løsninger på det, siger Dorte Willumsen.

P4 Syd Nyheder
09-11-22

Administrative opgaver er en vigtig del af velfærden

Debatindlæg af Lene Roed, formand HK Kommunal, Anja C. Jensen, formand HK Danmark, og Rita Bundsgaard, formand HK Stat. 'Skær ned på administrationen. 'Så får vi råd til mere velfærd,' lyder mantraet fra mange politikere. Argumentationen holder ikke. For velfærd er en professionel forvaltning. Tænk for eksempel på skatteforvaltningens inddrivelse af gæld. Tænk på hele den kommunale forvaltning, hvis medarbejdere hver eneste dag drifter velfærdssamfundet. I HK ønsker vi en effektiv og omkostningsbevidst offentlig sektor. En vigtig forudsætning for at nå målet er, at vi bruger medarbejdere med de rette fagligheder til de rette opgaver. Alt for mange medarbejdere med alle mulige andre fagligheder må bruge en del af deres arbejdstid på administrative procedurer. Det gælder for eksempel lægerne, der har klaget deres nød over lægesekretærerne, der blev sparet bort. Til trods herfor vil mange politikere spare på administrationen. Aktuelt er det jobcentrene, som både regeringen og flere borgerlige partier vil lade bløde. Vi vil gøre den offentlige forvaltning mere omkostningseffektiv ved at lade medarbejderne gøre det, de er uddannet og bedst til. Rette fagligheder til rette opgaver ku' man også kalde det.

Information
08-11-22

Uhensigtsmæssig kommunikation fra Helsingørborgmester

Den misbilligende kritik, som tre ledende medarbejdere i whistleblowerenheden i Helsingør opfattede var rettet mod dem fra borgmester Benedikte Kiærs (K) side, var ikke rettet mod dem og deres arbejde. Sådan lyder en af de konklusioner, som advokatfirmaet Bech-Bruun drager i den nu offentliggjorte rapport efter undersøgelsen af anklager mod borgmesteren fra fagforeningerne Djøf og HK på de tre medarbejderes vegne. Selvom medarbejderne subjektivt oplevede, at de var udsat for kritik af deres håndtering af whistleblowerindberetningen, så var borgmesterens kritik mere rettet mod de eksterne rådgivere og andre forhold, konkluderer rapporten. Men advokatfirmaet vurderer, at det pres, medarbejderne har oplevet, for størstedelens vedkommende kan tilskrives ’misforståelser og uhensigtsmæssig eller manglende kommunikation fra borgmesterens side og ikke retsstridig adfærd.’

Altinget, Frederiksborg Amts Avis, DKNyt m.fl.
08-11-22

Karina Sørensen var med i frikommuneforsøg: ‘Det virkede lidt som en narresut’

Viborg var blandt syv kommuner, som for ti år siden blev valgt til at kunne tilrettelægge sin egen indsats på beskæftigelsesområdet uden skelen til statslige krav og regler. Det gav en tro på, at de nye arbejdsgange var kommet for at blive, husker beskæftigelsesfaglig medarbejder og HK-TR i Jobcenter Viborg Karina Sørensen. På jobcentret har man derfor været skuffet over, at de mange gode erfaringer ikke er blevet brugt til noget, siden frikommuneforsøget stoppede. - Det føltes faktisk som om, at selvstændigheden blev taget fra os igen, husker Karina Sørensen. - I løbet af de foregående år kunne vi holde samtaler med borgerne, når det passede ind i deres forløb, og ikke alt efter hvornår det stod i en paragraf, tilføjer hun. Oplevelsen har været, at man på Christiansborg ikke stolede på jobcentrene, mener Karina Sørensen, der ikke er fuld af optimisme, når fire kommuner fra årsskiftet er klar til det næste frikommuneforsøg. - Det virker lidt som om, at det er sådan en narresut, man giver til udvalgte kommuner for at få os til at være stille. Men hvor mange i virkeligheden ikke har intentioner om at lave noget om, siger Karina Sørensen.

NB Medier
08-11-22

Næstved Kommune sender medarbejdere hjem for at spare på energien

Når de administrative medarbejdere i Næstved Kommune fremover bliver sendt hjem at arbejde hver fredag, så sparer kommunen på energien. I stedet ligger udgiften til strøm og varme hos medarbejderne, og selvom nogle medarbejdere er utilfredse, så kan tiltaget gå an i en krisetid, siger formand for HK Kommunal Sjælland, Michael Rosenberg. – Vi har været igennem en sundhedskrise, og nu har vi en energikrise, så vi skal alle sammen give et lille bidrag til den her krise, så vi kommer godt igennem. Men HK holder et skarpt øje med, om det er en tendens, der breder sig til flere kommuner, og som måske vil omfatte flere dage, for så er holdningen ret klar, siger Michael Rosenberg: - Vi har den holdning, at man maksimalt skal have én hjemmearbejdsdag om ugen. Det skyldes blandt andet den service, vi skal yde til borgerne.

DR P4 Nyheder
04-11-22

Strøm og varme er blevet for dyrt. Derfor sender flere kommuner medarbejderne hjem for at arbejde

Næstved og Fanø kommuner indfører hjemmearbejdsdag om fredagen for at spare på el og varme. Blandt medarbejderne er der blandede holdninger, fortæller Gitte Jørgensen, der repræsenterer medarbejderne i Næstved Kommune. Hun fortæller, der er medarbejdere, der synes, det er uheldigt, og at de gerne vil have en kompensation for udgifter til strøm og varme. I HK Kommunal lyder det, at nogle medlemmer har været bekymret for, at man flytter udgifterne fra rådhuset til medarbejderne. Men så længe at medarbejderne lokalt er med til at indgå aftalerne og vilkårene for hjemmearbejdet, ser næstformand Pia Lund Jeppesen ikke store problemer i løsningen. Netop som det ifølge hende er sket i blandt andet Næstved og Fanø. - Vi står i en situation, hvor vi har en energikrise, og hvor vi alle må hjælpes ad for at komme bedst muligt igennem den, siger hun. Hun forklarer, at mange foretrækker at arbejde hjemme cirka to dage om ugen, og at det giver mindre transporttid og færre transportudgifter. Desuden kan de oplade deres bærbare og mobiler på deres arbejdsplads inden hjemmearbejdsdagen. Dog ser hun gerne, at der kom flere krav til arbejdsgiverne, hvis flere kommuner vælger at gå samme vej eller udvide ordningen.

DR.dk m.fl.
04-11-22

’Vi bliver nødt til at have et system, der både hjælper og giver et spark over benet’

Hverken arbejdsgivere, KL eller HK ønsker at spare store summer på beskæftigelsesindsatsen. På KL's beskæftigelseskonference jobCamp drøfter vicedirektør i DA Erik E. Simonsen, Talsperson i HK Kommunal og beskæftigelsesmedarbejder i Viborg Kommune Karina Sørensen og formanden for KL's arbejdsmarkedsudvalg Peter Rahbæk Juel (S) jobcentrenes fremtid. Erik E. Simonsen, DA: - Vi mener, at jobcentrene udfylder en helt central funktion, og at medarbejderne gør, hvad de kan, siger han. For DA er det vigtigt at holde fast i den aktive beskæftigelsesindsats. Karina Sørensen, HK: - Jeg kan ikke se, hvad man skulle vinde ved at begynde forfra. Man kan begynde med lovgivningen, der er hysterisk detailpræget. Karina Sørensen er enig med DA i, at den aktive tilgang til beskæftigelsesindsatsen også fremover må være en hjørnesten i jobcentrenes arbejde. Peter Rahbæk Juel (S), KL: - Den aktive beskæftigelsesindsats er et vigtigt ben i den flexicuritymodel, vi har i Danmark, og tager du ét ben ud, sætter du noget meget overordnet på spil, siger han.

Danske Kommuner m.fl.
02-11-22

Skal kommunernes administrative medarbejdere bruges som ’varme hænder’?

Hvis regeringen får sin vilje, skal mange af de kommunalt ansatte, der i dag arbejder med administration, i fremtiden lave noget helt andet. Det sagde statsminister Mette Frederiksen, da hun præsenterede regeringens udspil ’Danmark kan mere 3. Der skal skæres 2,5 milliarder kroner i kommunernes administration, som i stedet skal bruges på ’borgernær velfærd. Men hvem kan undværes på rådhusene? Og er det en god idé at omskole administrationsmedarbejdere? I HK Kommunal peger næstformand, Pia Lund Jeppesen, på, at man ikke fjerner opgaven, hvis man fjerner HK’erne. - At gøre det mere attraktivt at arbejde som for eksempel sosu er en langt bedre vej at gå. Det skal for eksempel gøres attraktivt for de 45.000 unge under 25 år, der i dag hverken er i gang med et arbejde eller en uddannelse, siger Pia Lund Jeppesen. Hun understreger, at det, man kalder de administrative HK’ere, for 80 procents vedkommende beskæftiger sig med helt borgernær velfærd på eksempelvis tandklinikker, biblioteker, skoler eller jobcentre. – De er i høj grad en del af velfærdens fundament. De binder tingene sammen i den komplicerede, kommunale drift – og sørger for eksempel for, at skattekronerne bliver anvendt mest hensigtsmæssigt, siger Pia Lund Jeppesen.

Radio4
01-11-22

Anklager mod Helsingør-borgmester afvises af to undersøgelser

En advokatundersøgelse af Helsingørs borgmester, Benedikte Kiær (K), giver ikke anledning til kritik af borgmesteren. Den viser, at ’der ikke er grundlag for at antage, at udsagnene i whistleblower-indberetningen er korrekte’. Det fremgår af rapporten fra Horten, der i undersøgelsen forholder sig til udsagn om, at borgmesteren skaber et dårligt arbejdsmiljø i kommunen. Mens advokatundersøgelsen blev foretaget, blev en supplerende undersøgelse sat i værk efter anklager mod borgmester Benedikte Kiær (K) fra HK og Djøf om at have udøvet ’grænseskridende adfærd’ og via tredjepart have ’udtalt trusler’ over for tre ledende medarbejdere, der netop udgjorde den kommunale whistleblowerordning. Medarbejderne sygemeldte sig i den anledning. Den undersøgelse blev foretaget af Bech-Bruun, der ikke har fundet grundlag for at rejse kritik af borgmesterens handlemåde. Kommunen understreger, at de medarbejdere, på hvis vegne fagforeningerne rettede henvendelse, stod med en yderst vanskelig opgave, som de har håndteret korrekt ved at søge ekstern rådgivning.

Politiken, Sjællandske m.fl.
31-10-22

Sygefraværet stiger og stiger: Borgmester og tillidsmand har bud på årsager

Måned for måned i 2022 er sygefraværet på Nordjyllands største arbejdsplads med 15.000 fuldtidsansatte steget i forhold til de sidste fire år. Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S): - Der har jo været en hel del influenzaepidemier og andre ting, som givetvis også har ramt vores ansatte. Han peger også på, at 2020 og 2021 med pandemien var specielle år. Fællestillidsmand for de HK-ansatte i Aalborg Kommune, Susanne Thorsø, peger også på, at folk har taget pandemiens retningslinjer til sig. Hun har dog også et bud på en anden årsag: Stressfravær. - Der er ingen tvivl om, at der nok også er noget stressfravær. Folk er pressede på ressourcerne, siger Susanne Thorsø. På administrationsområdet er der eksempelvis løbende blevet skåret ned og senest i budgetforliget for 2023. - Det ser vi nok effekten af nu. Når der forsvinder hænder, så er der kun de tilbageværende til at løse de samme opgaver. Det bliver folk altså syge af i længden, siger Susanne Thorsø. - Man kan holde til det i en periode, men på et tidspunkt kan selv den sejeste ikke give mere, siger Susanne Thorsø.

Nordjyske Stiftstidende m.fl.
30-10-22

Ser politikerne ikke Robinson?

Debatindlæg af Karina Skovgaard Jørgensen, formand HK Kommunal Midt. Hvis de gjorde, ville de vide, at for at overleve i Robinson er det vigtigt at bruge de rette kompetencer til den rette opgave. Den tilgang kan vi frit overføre til sundhedsvæsenet. Her er der over en årrække blevet sparet på de sundhedsadministrative hænder, og de administrative opgaver er mere eller mindre ubemærket gledet over på andre faggrupper. Man har systematisk sparet på de kompetencer, der kitter hele sundhedsvæsnet sammen. De kompetencer, der sikrer, at de rette faggrupper har fokus på patienterne, mens andre rette faggrupper har fokus på alt om patienterne. For eksempel ligger lægesekretærerne inde med én af nøglerne til at frigive de andre sundhedsfaglige faggrupper. Der bliver ikke flere sygeplejersker, sosu'er eller andre faggrupper ud af, at HK'erne forsvinder. Tværtimod, så vil HK-opgaverne i langt højere grad skulle løses af andre faggrupper, som ikke er uddannet til det. Det er da fuldstændigt tåbeligt! Det ville være i stedet være klogt at bruge HK'erne som de rette nøgler til nye ressourcer. Er der ikke kun tilbage i bedste Robinson-stil at sige ’sæt i gang’?

Fyens Stiftstidende; Fyens Amts Avis
29-10-22

Administration er også borgernær

Debatindlæg af Katharina Hauge Antonsen, formand HK Kommunal Nordjylland. ’Luk jobcentre, de er kun til gene for alle,’ og ’spar på administrationen’ er bare nogle af de udmeldinger, vi har hørt på, gennem længere tid. De såkaldte kolde hænder i kommuner og regioner er blevet skydeskiver for folketingspolitikere. Det giver ingen mening at dele job i det offentlige op i kolde og varme hænder. Det giver et forringet billede, at nogle ansatte er med til at gøre noget godt for borgerne, mens andre ansatte blot holder gang i et tungt bureaukratisk system. Politikerne glemmer, at administrationen mange steder arbejder med den lovgivning, som er udstykket fra selvsamme politiker. Samtidig er vi med til at sikre demokrati, retssikkerheden og kvaliteten. Vi løser ikke udfordringen med flere varme hænder ved at skære ned på administrative ansatte. Det vil klæde politikerne i samarbejde med de faglige organisationer at finde gode, langsigtede løsninger, så også administrative ansatte føler sig værdsat i den offentlige sektor. I HK Kommunal Nordjylland er vi klar til denne dialog. Hvem løser en administrativ opgave mere effektivt og bedre end en HK'er?

Nordjyske Stiftstidende
28-10-22

Jobcenteransat: Jeg er ikke bare ’kolde hænder’ - og derfor kom jeg ikke i TV

Debatindlæg af Karina Sørensen, beskæftigelsesfaglig medarbejder i Viborg Kommune og talsperson for beskæftigelsesområdet i HK Kommunal. TV Midt-Vest, interviewede mig forleden om de der kolde hænder i den kommunale forvaltning. Og jobcenteret er faktisk er en af de helt store spillere i forhold til forbruget af lønkroner inden for det administrative område. Et par timer senere fortalte journalisten, at interviewet med mig ville ikke blive bragt i indslaget. Det var ikke lige det, historien handlede om. Jeg er god til at vejlede, rådgive, motivere, inspirere og fastholde de unge mennesker, der står uden job eller uddannelse. Der er bare nogen, der på et tidspunkt har besluttet, at den funktion altså er administration. Politikerne glemmer bekvemt, at administrative besparelser også er besparelser på kernevelfærd som fx besparelser på indsatsen over for udsatte unge, besparelser på udsatte familier, besparelser på opgaverne i borgerservice osv. Min historie passede ikke ind i et regionalt nyhedsprogram midt i en valgkamp. Vi bør blive kritiske medieforbrugere, der husker at tænke på, om den simple historie, vi bliver fortalt nu, også passer med den komplekse virkelighed, vi ved, der findes herude.

A4 Medier
27-10-22

HK’ere kan frigøre nødvendige hænder til velfærden

Klumme af Lene Roed, formand HK Kommunal. Udsigten til voldsom mangel på kvalificeret velfærdspersonale er et emne, der ganske ufortjent ikke får den store opmærksomhed under den igangværende valgkamp. Det scenarie, vi kigger ind i, er ellers ganske skræmmende: I 2030 vil der i forhold til i dag være 50.000 flere børn under syv år – og 150.000 flere borgere over 80 år. Og der vil mangle 44.000 ekstra medarbejdere i den offentlige sektor, hvis velfærden skal være på samme niveau, som den er i dag. Jeg er ikke i tvivl om, at en del af rekrutteringsudfordringen kan løses ved, at kommuner og regioner får sat fokus på en ny form for arbejdsdeling, der betyder, at velfærdsopgaverne bliver udført af de rigtige medarbejdere. Det sikrer vi blandt andet ved at overlade de administrative opgaver til HK’erne, så de øvrige velfærdsmedarbejdere får mere tid til deres kerneopgave. Hvis vi skal sikre en velfærd med færre hænder, skal opgaver som løn, bogholderi, it og journaler naturligvis varetages af dem, der er uddannede i og har erfaring med effektiv administration. Professionelle administratorer sikrer desuden et demokratisk funderet velfærdssamfund, der er kendetegnet ved gennemsigtighed, effektivitet og retfærdighed.

Netavisen Pio
27-10-22

HK: Godt med fokus på udfordringerne i den offentlige sektor

Socialdemokratiet vil afsætte tre milliarder kroner frem mod 2030 til lønløft for nogle grupper og syv principper for, hvordan pengene skal bruges. Men der er fortsat mange uafklarede spørgsmål, fremhæver formændene for HK Kommunal og HK Stat. - Som kolleger i velfærden er alle faggrupper helt afhængige af hinanden. Derfor er det helt afgørende, at løsningen ikke må forskubbe problemerne i den offentlige sektor. Vi skal have en sikkerhed for, at en lønstigning til nogle faggrupper ikke får en negativ effekt på andre faggruppers løn. Man kan ikke kun løse rekrutteringsudfordringerne inden for et, to eller tre fag, for så risikerer man at forstærke rekrutteringsudfordringen inden for andre fag. Men skal huske, at der er problemer med at rekruttere over en bred kam. Og så er det vigtigt, at vi i langt højere grad får fokus på, at det er de rette faggrupper, der løser opgaverne. Her er jeg meget glad for, at regeringen selv nævner både HK'ere og lægesekretærer, som vigtige medarbejdere, der kan overtage langt flere administrative opgaver og dermed frigøre tid for eksempelvis læger og sygeplejersker, siger HK Kommunals formand Lene Roed.

Ritzau
26-10-22

Træk ikke tæppet væk under velfærds-Danmark

Debatindlæg af Lene Buhl, formand HK Kommunal Midtvest. Valgkampen er i fuld gang, og flere partier taler om, at der skal spares milliarder på administrationen i kommunerne. Fortællingen er, at administration og velfærd er to forskellige ting, og at man omkostningsfrit kan flytte penge fra ”administration og bureaukrati” til, forstås det, mere værdifulde områder. Intet kan være mere forkert. Som formand for HK Kommunal MidtVest oplever jeg hver dag, hvordan medlemmerne bidrager til den borgernære velfærd og velfærds-Danmark. Det er også administrative medarbejdere, der sikrer, at deres kolleger, der har til opgave at give velfærd på andre områder, får mere tid til kerneopgaverne. Opgaverne forsvinder jo ikke, fordi man skærer ned. Vi har hørt svimlende tal fra politikerne om, hvor meget administrationen i kommuner og regioner er vokset de seneste år. Men jeg kan melde her fra virkeligheden, at der de seneste ti år er blevet ca. 4.000 færre HK'ere i kommuner og regioner. Så, hvor er det, politikerne forestiller sig, at den virkelige administration - den der understøtter og dermed også sikrer velfærd til borgerne - skal skæres?

Dagbladet Holstebro, Dagbladet Ringkøbing-Skjern m.fl.
26-10-22

Moderaterne vil turbouddanne et ’tastekorps’ af sekretærer, men HK tror ikke på det

Hurtiguddannede lægesekretærer skal aflaste sundhedspersonale og hjælpe med at frigive mere patienttid til sygeplejersker og læger, mener Moderaterne, der ønsker at oprette med en turbouddannelse på blot 8 til 12 uger. I forslaget skriver Moderaterne også, at de hurtigst muligt vil ansætte flere lægesekretærer eller andet personale, der har særlig kendskab til sygehusenes it-systemer. Formand for Danske sundhedsadministratorers Landsforening i HK Nathali Degn har som udgangspunkt sympati for forslaget, men hun har svært ved at se den blive til virkelighed. - Jeg er slet ikke afvisende over for det, men jeg har svært ved at se, hvordan de her personer skal kunne nå at få en faglighed, der kan gå ind og afhjælpe noget, siger hun. - Man skal have en bred viden i sygdomsforløb og sygdomslære, hvis man skal kunne påtage sig en rolle som taster, og det tager lang tid at opnå den viden. Der er jo kæmpe forskel på, om du har ingen eller stor sundhedsfaglig viden, før du går i gang med uddannelsen, siger formanden. – Og så er problemet, at der ikke er nogen ledige lægesekretærer. Hvis vi havde kunnet opkvalificere nogle lægesekretærer, som ikke var i arbejde, så havde vi allerede gjort det, siger Nathali Degn.

Politikens Sundhedsmonitor
25-10-22

Socialdemokratiet klar med akutpakke til sundhedsvæsenet

I en såkaldt ’akutpakke’ vil Socialdemokratiet afsætte 1 milliard kroner, som det første halvår af 2023 skal arbejde for blandt andet at reducere ventelisterne på operationer i sundhedsvæsenet. - Den milliard skal fordeles mellem de enkelte regioner, til præcis de grupper vi mangler, så vi får gjort det mere attraktivt at fastholde medarbejderne, men selvfølgelig også for at få medarbejderne til at tage nogle vagter, så at vi får venteliste ned, siger sundhedsminister Magnus Heunicke. Akutpakken indeholder i alt syv forslag. Det første forslag handler om fastholdelse i form af lønbonusser til medarbejdere. Det kunne for eksempel udforme sig i en fastholdelsesbonus eller et ekstra tillæg for weekendvagter og overarbejde. Det andet forslag går ud på, at det skal være muligt for andre faggrupper – eksempelvis HK’ere og lægesekretærer – at overtage nogle af sundhedspersonalets opgaver. For eksempel dokumentations- og registreringsopgaver.

DR.dk, Ritzau, Politiken m.fl.
25-10-22

Artiklen er opdateret 21. november 2022