Plejeorlov kan afbryde forældreorlov

Lea Grønbech og datteren Norah på Ørbæk Marked sidste sommer. Norah er blevet en stor pige, mens sagen har kørt.

Under en langstrakt sag om retten til at skifte fra forældre- til plejeorlov har Lea Grønbech flere gange været ved at give op.

- Det har undervejs været ubehageligt at få rippet op i følelserne omkring min fars sygdom og død, men HK har støttet mig fra dag ét. Det fik mig til at holde fast, fortæller hun om den sag, der tog sin begyndelse for mere end to et halvt år siden, i foråret 2020.

Den er nu endelig afsluttet med en klar indrømmelse fra Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), der repræsenterer regionerne som arbejdsgivere for 146.000 ansatte i de fem danske regioner. Indrømmelsen kom, inden sagen blev afsluttet med en kendelse i en faglig voldgiftssag.

Et spørgsmål om 10 dage

Lea Grønbech var den primære omsorgsperson for sin kræftsyge far, da han blev terminalerklæret 28. april 2020.

- Det var mig, der stod for mange praktiske ting og også for en del transport, fordi jeg havde kørekort. Vi havde flere samtaler på hospitalet, hvor en socialrådgiver råder mig til at søge plejeorlov.

På det tidspunkt mangler hun at afvikle kort tid af en orlov efter sin datters fødsel, men det mener hverken socialrådgiveren eller senere en konsulent hos HK er noget problem, når plejeorloven bevilges af hendes kommune. Det ender med, at hun meddeler sin arbejdsgiver, Odense Universitetshospital (OUH), at hun ønsker at gå på plejeorlov, da der er 10 dage tilbage af forældreorloven.

Her opstår tvisten, for HR-afdelingen på OUH melder tilbage, at plejeorloven først kan bevilges fra det tidspunkt, hvor forældreorloven ophører, altså 10 dage senere.

HK var forundret

Et såkaldt uenighedsreferat blev udfærdiget, da sagen på et tidspunkt skulle videre til parternes advokater med henblik på at blive ført som en faglig voldgiftssag mellem RLTN og Forhandlingsfællesskabet, der er parterne bag ”Aftale om fravær af familiemæssige årsager”. Med henvisning til de 10 dage, hvor Lea Grønbech ifølge HK burde få løn under plejeorlov, bliver dette synspunkt indledningsvist præsenteret i referatet: ”HK udtrykker forundring over, at sagens begrænsede omfang, perioden 4. til 13. maj 2020, overhovedet giver anledning til uoverensstemmelse”.

Men der var altså ingen vej uden om at inddrage advokater og forberede en faglig voldgift. Forhandlingsfællesskabet betragter sagen som afsluttet efter at have modtaget denne meddelelse fra RLTN:
”Det er det forhold, at den ansatte er blevet bevilget plejevederlag efter servicelovens § 119, som efter aftalen om fravær giver ret til tjenestefrihed med løn, der efter vores opfattelse giver den ansatte ret til at afbryde forældreorloven”.

Lea Grønbech er stillet i udsigt, at den manglende løn for de 10 plejeorlovsdage i maj 2020 vil blive udbetalt med lønnen for december 2022. Det ser hun selvfølgelig frem til, men primært, fordi det så markerer en afslutning. Mere end det relativt beskedne beløb handler det for hende – og for HK – om principper.

- Jeg håber, at det nu er afklaret for andre, der i fremtiden skulle komme i samme situation, siger Lea Grønbech.

en aftale med udvidede rettigheder

"Aftale om fravær af familiemæssige årsager” er en aftale mellem parterne på det offentlige arbejdsmarked, der giver rettigheder, som ligger ud over, hvad der er sikret ved lov. Den bliver ofte omtalt som ”barselsaftalen”, selv om den også omfatter rettigheder ved fx adoption, pasning af syge familiemedlemmer og behandling af barnløshed.
Hvis der opstår en tvist på arbejdspladsen om forståelse af reglerne, og hvad de giver ret til, kan tillidsrepræsentanter søge råd eller vejledning i den lokale HK-afdeling, tlf. 7011 4545.
Fordi der er tale om en aftale, kan uenigheder i sidste ende blive afgjort ved en faglig voldgiftssag og ikke i retten som ved lovgivning.

 

Aftale om fravær af familiemæssige årsager (barselsaftalen)

For regionerne

For kommunerne