Det er dejligt at arbejde fire dage om ugen i stedet for fem – og så bliver man tilmed dygtigere til sit arbejde og bedre til at samarbejde. Det viser en ny midtvejsevaluering foretaget af Vive (Det national Forsknings- og Analysecenter). Forsøget med at kunne vælge fire-dages uge startede i Esbjerg Kommune i januar 2021 og 90 procent af medarbejderne valgte at benytte sig af muligheden.

De fuldtidsansatte på fire-dagesugen har, i modsætning til dem på fem-dagesugen, to ugentlige kompetencetimer ud af de 37 timer, der arbejdes. Og det kan mærkes i følges midtvejsevalueringen.

 

Fire dage med kompetencetimer gør én dygtigere

 

Langt de fleste mener, at kompetencetimerne gør dem dygtigere til deres opgaver. Samtidig er 4-dagesgruppen også mest tilfredse, når det kommer til sparring og samarbejde. Der mener de medarbejdere, der arbejder fem dage om ugen nemlig, at de af og til mangler en kollega eller sparringspartner.

Undersøgelsen viser også, at 56 pct. af dem, der er blevet på femdagesugen, svarede bekræftende på, at det i meget høj grad er et frivilligt valg, om man arbejder fire eller fem dage, mens tallet for dem, der valgte de fire dage, er noget højere, nemlig 82 pct., der mener, at der er tale om et frit valg. Vive peger på, at forskellen kan skyldes, at nogle medarbejdere har oplevet, at ledelsen foretrak en arbejdsuge på fire dage.

Midtvejsevalueringen er lavet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse sendt til 429 medarbejdere ad to omgange i januar 2021 og juli 2022, hvor henholdsvis 309 og 297 svarede. Det er en svarprocent på henholdsvis 72 og 69.
Den endelige evaluering af forsøget udkommer i 2024, når forsøget er afsluttet.