Genrefoto: Mostphotos

Forbrugerprisernes voldsomme stigning i løbet af 2022 er modsvaret af en særlig indsats for at holde kontingentet til HK i ro. Denne bestræbelse har blandt andet betydet, at medlemmerne ikke i løbet af 2022 har oplevet den sædvanlige justering i takt med udviklingen i løn og priser. Her fra skiftet til 2023 vil nogle medlemmer dog opleve en lille stigning.

Det handler om nogle af de dele kontingentet, som bestemmes af andre end HK’s besluttende organer, og som er frivillige ordninger:

  • Bidraget til efterlønsordningen stiger med 10 kr. om måneden
  • Kontingentet for den kritiske sygdomsforsikring stiger med 1,50 kr. om måneden.

For medlemmer, der har både ordningen og forsikringen – eller en af delene – betyder det en stigning i bidrag og kontingent, der udgør 1-6 promille af det samlede kontingent.

En oversigt over tre typiske kontingenteksempler pr. 1. januar 2023 kan hentes som pdf via TR-portalen (kræver login via MitHK). Bemærk, at oversigten gælder for fuldtidsforsikrede medlemmer af HK Kommunal.