Mange borgere har glæde af den sociale tandpleje. Foto: Mostphotos

Etableringen af socialtandplejen i juni 2020 har været en stor succes, viser en evaluering fra KL.

Via Socialtandplejeordningen tilbydes gratis. akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning.

Den primære målgruppe er gadehjemløse og brugere af herberger, varmestuer, væresteder mv, men borgere der af andre sociale årsager ikke kan benytte det de almindelige tandplejetilbud kan også tilbydes socialtandpleje.

Samlet set er der leveret 17.316 ydelser fordelt på 2.321 borgere, hvor det især har handlet om akut behandling, fx ekstraktioner, fyldninger, røntgen og bedøvelse.

Ikke problemer med rekruttering

Evalueringen viser at 3 ud af 4 kommuner løser opgaven selv, typisk i tæt tilknytning til enten special-, omsorgs- eller børnetandplejen. Kun hver tiende kommune har et selvstændigt tilbud med egne faciliteter.

Den sidste fjerdedel af kommunerne har enten udliciteret opgaven til privat praksis eller til regionen eller får den løst i et tværkommunalt samarbejde.

Og så skulle man tro, at den ekstra opgave gav problemer med rekruttering – men nej, ikke specielt. Kun godt 10 procent af kommunerne har vanskeligt ved at få medarbejdere til opgaven.

Hvordan får man brugerne til at komme?

I evalueringen er der desuden tre cases – fra Horsens, Randers og Helsingør – der giver eksempler på, hvordan det er lykkes dem at få borgerne til at benytte tilbuddet.

Helsingør har fx et særligt tilbud, kaldet 17A for udsatte borgere, som socialtandplejen har hægtet sig på.

Horsens har arbejdet med ledsage-ordninger samt kontakt til rusmiddel-konsulenterne.

I Randers har man to særlige visitatorer fra hhv et herberg og et værested, som tidligere har været tilknyttet et tand-tilbud til udsatte borgere.