Foldere til HK Privats hvervekampagne

Alle er enige om, at udfordringerne er mange, når overenskomstforhandlingerne på det private område skydes i gang i begyndelsen af det nye år. Lønmodtagerne har mistet købekraft gennem det seneste år, og virksomhederne skal betale mere for råvarer og energiforbruget. Derfor kan det blive ekstraordinært svære forhandlinger denne her gang.

Og netop derfor er det afgørende, at lønmodtagerne står stærkt under forhandlingerne. Derfor sætter HK Privat en ny kampagne i gang i begyndelsen af december. Kampagnen ”Har du sikret dig i en usikker tid” henvender sig til de HK’ere, der endnu ikke er medlemmer af fagforeningen.

- Vi skal have flere til at melde sig i HK, for at vi har så stor en stemme som muligt i forhandlingerne, som bliver svære. Medlemskab giver også ret til at stemme om det endelige resultat, siger Esben Noël Hjort, der er organiseringskonsulent i HK Privat og tovholder på kampagnen.

Hovedargumentet i kampagnen er klart: man skal kun være medlem af HK Privat i én måned for at have ret til konfliktstøtte og til at stemme ja eller nej til sin overenskomst. Hvis overenskomstforhandlingerne kuldsejler, og det ender med, at HK’erne skal strejke eller bliver lockoutet, vil der blive betalt fuld løn.

- Kampagnen er ikke et forsøg på at piske en stemning op om, at forhandlingerne ender i storkonflikt, men vi er selvfølgelig nødt til at forberede os på, at det kan ske. Og hvis der bliver konflikt, skal vi sikre, at den bliver så bred og så effektiv som mulig, forklarer Esben Noël Hjort.

Følg med på HK Privats OK23-side

TR’erne har en vigtig rolle

HK Privat har udarbejdet materialer på flere sprog, som netop nu er på vej ud til de virksomheder, der er omfattet af de 24 landsoverenskomster, som skal forhandles til foråret.

Folderen ”Har du sikret dig i en usikker tid” gennemgår de gode grunde til at være medlem af HK, og de tre foldere om HK’s Kollektiv Lønforsikring giver eksempler på, hvor meget man som medlem får i lønforsikring, hvis man er så uheldig at miste sit arbejde. Folderne kan bestilles hos de faglige kontaktpersoner i afdelingene.

- Folderne kan TR’erne dele ud, når de er rundt i virksomheden for at tale med både medlemmer og ikke-medlemmer. Målet er, at vi når ud til alle potentielle medlemmer på de overenskomstdækkede virksomheder, og at vi får sat fokus på, hvor vigtigt det er, at medarbejderne på den enkelte virksomhed står sammen, i stedet for at stå på hver sin side af en eventuel konflikt, siger Esben Noël Hjort.

Sideløbende med aktiviteterne på arbejdspladserne har HK Privat fået produceret tre videoer, som skal køre på de sociale medier.

Her vil du kunne møde Sheila, Erik og Kate, som alle er tillidsrepræsentanter i HK Privat.

HK Privats decemberkampagne for flere medlemmer

 

Fakta om konfliktstøtte

Konfliktstøtten svarer til sædvanlig løn med kvalifikations- og funktionstillæg og fast påregnelige tillæg, (fritvalgskonto, nattillæg, weekendtillæg, aftentillæg mm.). Der medregnes ikke merarbejde, overarbejde, ferietillæg, arbejdsgivers pensionsbidrag mm.

For at have ret til konfliktstøtte skal man have været medlem i mindst én måned, før en storkonflikt træder i kraft. Anbefalingen er, at man melder sig ind inden den 31. december 2022, hvis man skal være sikker på at få konfliktunderstøttelse.