Løntjek

Kan min løn følge med prisudviklingen? Kan jeg fylde mindre i indkøbsvognen fremover? Ja, løn er et emne, der optager HK Privats medlemmer. Og sandsynligvis forklaringen på, at så mange medlemmer i år har deltaget i indsamlingen til HK’s lønstatistik, som sluttede med udgangen af november.

Hele 55 % af medlemmerne har sendt deres løntal ind til statistikken, og det er ny rekord.

- Først og fremmest vil jeg sige tak til alle dem, der har bidraget til lønstatistikken. Med den fine svarprocent får medlemmerne et endnu bedre grundlag, når de skal til lønforhandling, siger Simon Tøgern, formand for HK Privat.

At der har været så stor en interesse for indsamlingen kommer ikke bag på Simon Tøgern.

- Løn fylder mere i dag for de fleste. Vi har været gennem en tid med en voldsom inflation, og de fleste har oplevet, at de kan få mindre for pengene. Modsat tidligere år, hvor medlemmerne har fået lønstigninger hvert år, og reallønnen er steget for de fleste, siger formanden.

Simon Tøgern mener derfor, at der skal mere fokus på løn- og lønforhandlinger på arbejdspladserne.

- Tillidsrepræsentanterne skal tale løn med kollegerne. Afdelingerne tilbyder løbende kurser i lønforhandlinger. Men der er ingen tvivl om, at vi kommer til at bruge flere ressourcer på at støtte og klæde medlemmerne på til at forhandle løn. Og her er lønstatistikken selvfølgelig et vigtigt værktøj, forklarer han.

Lige nu er HK’s analyseafdeling i gang med at bearbejde de mange løntal, og HK’s lønstatistik vil være klar i begyndelsen af det nye år.

 

Om HK’s Lønstatistik

Løntallene er indsamlet blandt HK Privatmedlemmer i ordinær beskæftigelse og i fleksjob. Knap 50.000 har haft mulighed for at deltage i indsamlingen, og 55 % har indberettet deres løntal. Det er den højeste svarprocent, som HK’s analyseafdeling har tal på.

Når den nye lønstatistik er klar, vil alle de medlemmer, der har bidraget til lønstatistikken, få besked via mail. Og alle andre medlemmer får besked enten via HK Privats nyhedsbrev eller HK Privatbladet.