Chefen skal rose sine medarbejdere, så de ved, hvor og hvordan de gør det bedst. Foto: Mostphotos

Som controller, jobcenteransat, borgerservicemedarbejder eller chefsekretær har det måske ikke været den bedste oplevelse at følge valgkampen i oktober, hvor både den tidligere regering og de borgerlige partier har slået hårdt til det administrative felt. Forslag om milliardbesparelser på ’administration og bureaukrati’ til fordel for ’borgernær velfærd’ og flere varme hænder fyldte i medierne.
HK Kommunals formand Lene Roed var da også hurtigt ude med kritik af både spareforslaget og måden at tale om det administrative arbejde på:

- En grønthøster risikerer at ødelægge den borgernære administration, der er fundamentet for store dele af den borgernære velfærd. Hvis man kører en sparekniv ind over, så er risikoen, at medarbejderne forsvinder, men opgaverne består. Og så skal opgaverne løses af andre personalegrupper som sosu’er, lærere og pædagoger. Vi har som samfund brug for, at opgaverne bliver løst af de rette hænder, sagde Lene Roed, som også påpegede, at langt de fleste HK’ere i kommunerne har direkte borgerkontakt og derfor direkte advarede mod at spare på disse medarbejdere.

- De hjælper hver eneste dag borgere og virksomheder med at få hverdagen til at hænge sammen. HK’erne hjælper borgerne i borgerservice, på skoler, tandklinikker, jobcentre, biblioteker og mange andre borgernære velfærdsinstitutioner. Jeg vil derfor kraftigt advare mod, at man tror, man kan spare på HK’erne, uden at det går ud over borgerne.

Eksperter bakker også op om administrationen

HK’erne blev også bakket op af eksperter, som fandt den politiske retorik om varme og kolde hænder meningsløs, bl.a. professor i offentlig administration Jacob Torfing fra Roskilde Universitet:

- Man skal huske på, at de ’kolde hænder’ træffer utroligt vigtige afgørelser for borgere og virksomheder, og man risikerer at skære i den kategori af ansatte, der skal sikre retssikkerheden, lovligheden og kvaliteten i den offentlige sektor, sagde han blandt andet og kaldte retorikken for ’enormt uheldig’ fordi den giver et ’fuldstændig forkert og forvrænget’ billede af de faktiske forhold i kommuner og regioner.

Sådan samler du dine medarbejder op

Men at blive omtalt og diskuteret sådan i medierne – opbakningen til trods – kan godt påvirke medarbejderne negativt, mener erhvervspsykolog og ledelsesekspert Søren Braskov fra HumanAct. Og der kan være brug for, at ledelsen samler dem op efter en sådan omgang ’administrationsbashing’, understreger han.

- Alle, der arbejder i det offentlige, er jo drevet af meningsfuldhed. Så at få ens arbejde næsten reduceret til værdiløst og noget, man bare kan afskaffe eller spare væk, vil ramme ens selvforståelse og forståelsen af værdien i det arbejde, man udfører, påpeger Søren Braskov, som derfor sagtens kan forstå, hvis nogle tager det nært.

- Også fordi de fleste, jeg i hvert fald kender, har travlt og masser at lave, så forestillingen om, at det bare kan skæres væk alt sammen, virker mærkelig, siger han.

Medarbejderne skal forstå egen værdi

Derfor anbefaler Søren Braskov, hvis du som leder oplever, at dine medarbejdere har behov for at blive samlet op på bagkant af debatten, at kalde på deres egen forståelse af den værdi, de skaber.

- Den skal de i kontakt med. Den enkelte medarbejder skal kunne se meningen i og værdien af sit arbejde. Og er man her langt fra borgerne, kan det være, at lederen via en god dialog skal hjælpe med at skabe synlighed og forståelse for den værdikæde, medarbejderen er en del af. En værdikæde, som måske starter med regnskab, dataindsamling eller lignende, men slutter ude hos borgeren i form af en konkret ydelse eller indsats. Og en kæde, der hænger sammen og ikke er adskilte funktioner. Ofte er de opgaver, administrationen sidder med, jo politisk bestemte, fx at holde styr på pengene eller genere data og dokumentation for indsatserne, siger Søren Braskov og tilføjer:

- Som administrativ medarbejder kan man jo også bidrage med at holde fokus på, hvilke fx skemaer og andet, de ’varme hænder’ ikke behøver at bøvle med, eller hvor de administrative funktioner kan optimeres. Den øvelse – at kigge indefra og ud og se tingene i en større sammenhæng, kan lederen også hjælpe med.

Sproget kan skabe forandring

Måske kan det også hjælpe at bruge andre begreber om værdien af arbejdet, foreslår Søren Braskov og nævner som eksempel ISS-koncernen, som for en del år siden gik fra at være et rengøringsselskab til en virksomhed, der tilbyder ydelser, som fremmer et godt arbejdsmiljø – rene kontorer, som er behagelige at sidde i, vinduer, hvor lyset kommer godt igennem osv.

- Det giver en anden forståelse og værdi – måske ligefrem mening – at tale om arbejdet i et sådant sprog, siger han og bakker også op om, at HK Kommunal som fagforening går i brechen for de administrative medarbejdere.

- Det er vigtigt, at hverken ledere eller medarbejdere dukker sig. Vi ved, at det skaber et gruppetilhørsforhold, at man står sammen i krisetider. Derfor er det så vigtigt, at lederne er med til at bekræfte medarbejderne i, at de sidder i vigtige positioner. Den dialog er god at have.