Genrefoto: Mostphotos

Antallet af tillidsrepræsentanter i HK Kommunal steg i løbet af 2022. I årene forinden er det gået en smule tilbage – måske under påvirkning af den usikre tid med corona-nedlukninger. Nu peger kurve igen opad:

218 af de nuværende var ikke TR for et år siden. Det svarer til, at 18 pct. er nye. Set i et toårigt perspektiv er 346 nye kommet til. Mere end hver fjerde er altså nyvalgt inden for de seneste to år. 
Gennemsnitsalderen har de seneste år ligget fast på 51 år. Den ældste TR er 71 år, den yngste er 23 år. I alt 15 tillidsrepræsentanter er i tyverne. Således ser det ud, når man fordeler de nuværende tillidsrepræsentanter i aldersgrupper:

Nye tillidsrepræsentanter siden TR-nyhedsbrevet i november

 • Anne Marie L. Rosendahl, TR for ca. 120 kolleger i Københavns Ejendomme og Indkøb, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune.
 • Annette Østergaard, TR for 25 kolleger i Social Omsorg, Hedensted Kommune.
 • Bettina Bjørneboe, TR for 18 kolleger i hhv. Hjemløseenheden og EKI (Enhed for kriminalpræventive indsatser) i Socialforvaltningen Borgercenter Voksne, Københavns Kommune. 
 • Camilla Louise Petersen, TR for ca. 100 kolleger i arbejdsmarkedsområde 1, Jobcenter Hjørring.
 • Håkan Sezgin, TR for ca. 35 kolleger i Økonomiafdelingen, Centralforvaltningen, Hans Nansens Gård (HNG), Københavns Kommune.
 • Per Juul Nielsen, TR for 11 kolleger i IT, kommunikation, administration og dekoration, Herning Bibliotekerne.
 • Pernille Wordolff, TR for 16 lægesekretærer på Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling på Slagelse Sygehus, Region Sjælland.
 • Sarah Weidick, TR for 40 decentralt administrative ansatte på Sundhed, Ældre og Handicap-området (SÆH område 2) i Hjørring Kommune.
 • Sofie Kristensen, TR for ca. 66 kolleger i Næstved Bibliotek og Borgerservice.
 • Stine Winther, TR for 42 lægesekretærer på Psykiatrisk Afdeling Odense, fordelt på to matrikler. 
 • Tina Christensen, TR for 28 administrative medarbejdere ved skolerne i Holbæk Kommune. 
 • Tina Pedersen, TR for 14 lægesekretær på reumatologisk, lunge- og mave-tarm-kirurgisk, ambulatorier og sengeafsnit, Slagelse Sygehus, Region Sjælland.
 • Birthe Bækgaard, TR for ca. 30 lægesekretærer i sekretariatsfællesskabet for ortopædkirurgi, operation og intensiv på Regionshospitalet Gødstrup, Region Midtjylland.