Tegning Lars Andersen

Udfordringerne med at få flere med i HK er velkendte blandt tillidsrepræsentanterne i HK Kommunal. De beretter om en vigende bevidsthed om ”den danske model” og problemer med at få nye kolleger på HK-overenskomsten til at melde sig ind. De oplever også, at nogle melder sig ud eller overvejer at gøre det med den primære begrundelse, at familierne for tiden er tvunget til at prioritere hårdt i deres budgetter.

En undersøgelse, som 868 tillidsrepræsentanter har besvaret, underbygger fornemmelsen af alvorlige problemer for organiseringen på arbejdspladser i kommuner og regioner. Den relativt høje svarprocent på 71 og tilbøjeligheden til at supplere svarene med kommentarer forstærker indtrykket af, at HK Kommunals tillidsrepræsentanter finder problemstillingen alvorlig, aktuel og relevant.
Spørgeskemaet blev udsendt sidst i august og omfattede 16 spørgsmål, der kunne besvares på under to minutter, men svarpersonerne har suppleret deres besvarelse med næsten 2.900 kommentarer. 

Den danske model er i fare

Undersøgelsen viser, at ni ud af ti tillidsrepræsentanter repræsenterer kolleger på HK Kommunals overenskomster, som ikke er medlem af HK. Flere svarpersoner kommer ind på det, man kunne kalde ”den herskende tidsånd”, som modarbejder det faglige fællesskab.

- Mange af dem, som ikke er medlem, ved godt, at det er os, der har sørget for alle goderne. De synes, at de har fat i den lange ende, idet de får det hele uden at være medlem af HK og i stedet betaler et lavere beløb i en gul fagforening, lyder en af de mange kommentarer.

 

Vores tillidsvalgte er om nogen omdrejningspunkter for det, vi kalder den danske model
- Lene Roed i Netavisen Pio

 

En anden efterlyser en forståelse for den danske model blandt tidens kommunale ledere:

- Tænk, en kommunal arbejdsplads, som ikke gider at forholde sig til den danske model og gør alt for at undgå de regler, vi alle skal arbejde under! Det er megafrustrerende!

Med udgangspunkt i dette citat har HK Kommunals formand Lene Roed for nylig sat ord på problemstillingen i et indlæg i Netavisen Pio. Hun understreger, at man på langt hovedparten af arbejdspladserne i kommuner og regioner respekterer de tillidsvalgtes værdifulde rolle, men hun konstaterer også, at ”visse kommunale og regionale ledere i stigende grad ignorerer tillidsrepræsentantens berettigede forventninger til at blive inddraget i de forhold, der handler om medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår.”

"Vores tillidsvalgte er om nogen omdrejningspunkter for det, vi kalder den danske model. Lige siden 1926, hvor rettighederne til TR’erne for alvor blev stadfæstet og siden udvidet, har de udgjort grundstammen i et velfungerende overenskomstsystem," skriver Lene Roed i Netavisen Pio.

I rundspørgen til tillidsrepræsentanter er der flere, der appellerer til, at øget kendskab til fagbevægelsens historiske rolle bør indgå i en fremtidig organiseringskampagne.

Mere merchandise – eller mindre?

Der er i det hele taget mange forskellige forslag fra tillidsrepræsentanterne, når det handler om en fremtidig organiseringsindsats. Det kompliceres af, at forslagene i flere tilfælde går i hver sin retning.
Når det handler om foldere, flyers og anden informationsmateriale, synes nogle, at der skal udarbejdes mere, fx om forskellene mellem rigtige fagforeninger og de gule ”fagforretninger”, mens andre synes, at de har tilstrækkeligt med materiale, og altid kan finde mere på hjemmesiden eller TR-portalen, hvis der er behov for det i en organiserende indsats.

En oplagt opgave er åbenbar: Materiale, der kan bruge til organisering, skal samles og være let at finde på fx TR-portalen.

Også når det handler om HK-merchandise er det modsatrettede meldinger. 

”Flere HK-bolcher”, ”powerbank, indkøbsnet, vandflaske, nøglering osv.” eller ligefrem ”goodieposer”, foreslår flere, mens andre advarer indtrængende:

- En generel opfordring til HK centralt og lokalt er, at der skrues alvorligt ned for diverse materialer mv. Der er så meget spild forbundet hermed, lyder en kommentar fra en af flere, der mener, at det er ugleset blandt mange, at kontingentkroner bruges på den slags.

Forslag: Træning og materialer skal klæde TR bedre på

Adskillige efterlyser mere træning i relationsarbejde og gode argumenter, når det handler om at få ikke-medlemmer ind i fællesskabet. Ved spørgsmålet ”Oplever du, at du har de rigtige redskaber til at tale om medlemskab af HK med nye kolleger, der ikke i forvejen er medlem af HK?” er der 322 kommentarer.

- Jeg føler ikke, jeg er rigtig klædt på til opgaven. Det havde været fantastisk at have en værktøjsbog, hvor man kunne slå argumenter op. Så man "lærer" det, skriver en.

- Jeg savner træning i den svære samtale. Det handler ofte om økonomi, lyder en anden kommentar.

Treårigt projekt i HK Kommunal

Alle svarene i TR-rundspørgen indgår som baggrund for et treårigt projekt under navnet ” Sammen om stærke faglige fællesskaber både lokalt og centralt”, hvis leder er Peter Thrige, tidligere chef for Fagligt Team i HK Kommunal gennem 15 år. Det samme gør erfaringer, han har indsamlet på rundtur hos afdelingsmedarbejdere og de lokale formænd.

- Der er mange ideer og et stort engagement rundt omkring. Rigtig mange kan de godt se alvoren og ideen i, at vi er mange i fællesskabet, der dermed får større styrke, siger Peter Thrige.
HK Kommunals forbundssektorbestyrelse vil løbende tage stilling til indsatser i det treårige projekt.

Se rapporten
Rapporten med alle tabeller og kommentarer i HK Kommunals rundspørge til tillidsrepræsentanter kan hentes på TR-portalen (kræver login via MitHK).