Medarbejdere kan mærke kommunernes energibesparelser på egen krop

Kulden er for alvor rykket ind på arbejdspladserne, efter at temperaturen i offentlige bygninger er blevet sænket fra 22 til 19 grader celsius. Temperaturændringen er et af de mange initiativer, der skal bidrage til at reducere energiforbruget. 6 pct. af kommunerne indtil videre har indført eller besluttet at indføre obligatoriske hjemmearbejdsdage for kommunens ansatte med henblik på at reducere de kommunale bygningers energiforbrug. 8 pct. af kommunerne svarede i en KL-undersøgelse, at de overvejer det. I Ballerup Kommune har medarbejderne mulighed for at arbejde hjemmefra, men der bliver ikke lukket helt ned for arbejdspladsen. HK hører også fra nogle medlemmer, at de opfordres til hjemmearbejde for at spare på energien. Det bekymrer ikke Pia Lund Jeppesen, der er næstformand i HK Kommunal, så længe medarbejderne bliver taget med på råd. - Hjemmearbejde skal være frivilligt. Dem, der ikke kan eller ikke vil arbejde hjemmefra, skal ikke tvinges til det. Derfor skal der være mulighed for at blive anvist til et andet kontor, hvis ønsket er der, siger Pia Lund Jeppesen. Det er en forskydning af udgifterne fra kommunen til hjemmet, og hvis det griber om sig, må vi se på det, oplyser hun.

Jyllands-Posten
19-12-22

HK Nordjylland: Jobcentres medarbejdere fortjener ros – ikke fyreseddel

Tusindvis af dygtige medarbejdere fra mange faggrupper, herunder HK’ere, har i årevis hjulpet borgere i job og sikret arbejdskraft til virksomheder. Nu vil den nye regering nedlægge Jobcentrene. HK Kommunal Nordjylland vil sikre Jobcenter-medarbejderne velfortjente gode vilkår i turbulent omstilling. - Det er vigtigt for mig som formand for HK Kommunal Nordjylland, at vi i fællesskab sikrer, at medarbejderne behandles ordentligt, når Jobcentrene skal nedlægges. Medarbejdere, hvis opgaver skal flyttes til andre myndigheder eller aktører, må have mulighed for at følge med opgaven over til den nye organisation, som overtager opgaven, forklarer Katharina Hauge Antonsen, formand for HK Kommunal Nordjylland. - Det er vigtigt for mig at sige, at medarbejderne på Jobcentrene kan være stolte over den indsats, som de har ydet, og at det er helt urimeligt, hvis Jobcentrenes nedlæggelse tilskrives, at medarbejderne ikke har løst deres opgave ordentligt. Jeg kan forsikre, at Jobcentrenes medarbejdere har ydet en dygtig og meget kompetent indsats til gavn for borgere, erhvervsliv og samfundsøkonomi, siger hun.

Jammerbugt Avis m.fl.
17-12-22

Milliardbesparelser i kommunerne skal finansiere regeringens lønløft af offentlige ansatte

Den nye regering lover at give lønforhøjelser til udvalgte grupper af offentligt ansatte. Men det kommer til at betyde forringelser af den nære velfærd, mener KL og flere offentlige fagforbund. De tre milliarder, som regeringen vil finde til lønløft, skal nemlig findes på administration i kommunerne og regionerne. Ifølge HK Kommunals formand, Lene Roed, leverer de administrative medarbejdere mange, mange borgerrettede funktioner, som også omtales som administration. - Hvis du spørger mig, er der ikke noget, der kan skæres væk. Vi er i forvejen skåret ind til benet, og der er absolut ingen, der sidder og har unødige opgaver. Og regeringen har ifølge Lene Roed ikke nogle bud på, hvilke opgaver i form af fx dokumentationskrav, der ikke mere skal løses. – Besparelser på administrationen vil utvivlsomt føre til ringere service til borgerne, siger Lene Roed. At regeringen vil spare på administrationen for at give lønforhøjelse til andre faggrupper duer ifølge Lene Roed ikke. – Det er rigtig svært for vores medlemmer, der også døjer med faldende realløn, at se et scenarie, hvor de skal have færre kolleger for, at andre faggrupper kan få mere i løn. Og det er klart, at forudsætningen for den kommende trepartsdrøftelse har ændret sig væsentligt nu, siger Lene Roed.

DR P1 Orientering
16-12-22

HK Kommunal: Milliardbesparelser skæmmer reformarbejdet

- En besparelse på tre milliarder kroner på den kommunale og regionale administration og yderligere tre milliarder kroner på beskæftigelsesindsatsen vil uundgåeligt gå ud over den borgernære velfærd. Udsigten til massive nedskæringer er heller ikke befordrende for de medarbejdere, der skal bære de ellers på mange måder velkomne reformer igennem. Sådan lyder det fra HK Kommunals formand, Lene Roed, om regeringsgrundlaget. Massive besparelser på administrationen giver ifølge Lene Roed ingen mening, hvis man i øvrigt ønsker at holde hånden under serviceniveauet til borgerne. - Administration er i den grad også velfærd. HK'erne står for hovedparten af den borgernære administration, siger HK Kommunals formand. En modernisering af den offentlige sektor kræver ifølge Lene Roed, at man i stedet kigger på arbejdsfordelingen i kommuner og regioner. - Jeg tror, vi skal intensivere arbejdet med den opgaveglidning, der betyder, at vi for eksempel sætter dygtige HK'ere til at varetage de mange administrative opgaver, som i dag håndteres af eksempelvis læger, pædagoger og skoleledere. Vi skal have de rette kompetencer til at udføre de rette opgaver. Det vil kunne frigøre rigtig meget meningsfuldt arbejde, siger Lene Roed.

Ritzau, Altinget, Berlingske, NB Medier m.m.fl.
15-12-22

Ny regering vil nedlægge jobcentre - og spare tre milliarder kroner. - Vi må sige farvel til medarbejdere

Den nye regering har besluttet at nedlægge jobcentrene og samtidig sætte kommunerne fri af statsligt bureaukrati. Tiltaget skal reducere udgifterne til beskæftigelsesindsatsen med tre milliarder kroner i 2030. I Københavns Kommune bliver regeringens udspil godt modtaget af beskæftigelsesborgmester Jens-Kristian Lütken (V), men han lægger ikke skjul på, at nedlæggelsen af jobcentrene ikke kan undgå at medføre fyringer. I HK Kommunal, som organiserer omtrent halvdelen af de ansatte på jobcentrene, er næstformand Pia Lund Jeppesen bekymret ved udsigten til, at jobcentrene skal nedlægges. - Opgaven forsvinder jo ikke, og jeg er bekymret for, at de store besparelser på tre milliarder kroner kan komme til at skygge for de nødvendige reformer. Løn og administration i jobcentrene løber op i seks til syv milliarder kroner, så det er altså en halvering af området, der lægges op til, siger hun. Omtrent 6.000 HK’ere er ansat i jobcentrene, og en stor del af deres job kan altså være i fare. - Efter min bedste vurdering kan man ikke undgå fyringer på vores område, for tre milliarder kroner er rigtig mange penge, og kommunerne i jo forvejen pressede økonomisk, siger Pia Lund Jeppesen.

Berlingske m.fl.
15-12-22

Kære Mette! Du skylder mig og mine en undskyldning

Debatindlæg af Karina Sørensen, TR for HK-gruppen på Jobcenter Viborg. Det er bestemt ikke fair at stå på et pressemøde foran hele Danmarks befolkning og sige, at jobcentrene jagter de kræftsyge, som Mette Frederiksen gjorde det ved præsentationen af regeringsgrundlaget. Landets statsminister skylder en hel faggruppe en undskyldning for at dæmonisere os og kaste os under bussen for i årevis samvittighedsfuldt at have fulgt lovgivningen. Jeg skal nok gå på arbejde og passe mit arbejde, men statsministeren bør se sig selv i spejlet og tænke nøje over, hvilket signal hun har sendt både til mine kolleger og til de borgere, der i næste uge eller næste måned har deres første møde i et jobcenter. De har nu fået at vide fra højeste sted, at det er sted, der jagter folk, og at det derfor skal lukke. Når man nærstuderer regeringsgrundlaget, er den kommende regerings politik på området jo langt mere nuanceret. Det er kun i statsministerens mund, at det blev rigtig grimt.

Viborg Stifts Folkeblad
15-12-22

Jobcentre skal lukke: Karina er bekymret for fremtidens jobsøgende - og for sig selv

Som en del af en reform på beskæftigelsesområdet vil regeringen blandt andet nedlægge jobcentrene og sætte kommuner fri af statslige proceskrav. Da Karina Sørensen, TR i Jobcenter Viborg, hørte det, blev hun både spændt - og meget bekymret. - Som tillidsrepræsentant er jeg tryg i, at have en ledelse i min egen kommune, som er god og solid, men så snart Christiansborg er involveret, så bliver man en lille smule bekymret. De har til stadighed til gode at demonstrere, at de faktisk ved, hvad vi laver. Så det er en lille smule angstprovokerende at overgive den her reform til nogen, som ikke ved, hvad vi laver ude i jobcentrene, forklarer Karina Sørensen. Hun glæder sig til at være fri fra dokumentationskrav - noget de ansatte på jobcentrene har efterspurgt i år, siger hun. Men hun er samtidig bekymret for, hvordan det skal gå de jobsøgende, når jobcentrene skal spare. - Ender de mon med at kaste det hele fra sig, som de plejer, og sige: 'så må I selv finde ud af, hvor I kan spare de penge, for vi kan ikke finde ud af det', pointerer hun.

TV2Midtvest
15-12-22

HK Kommunal ønsker mere konstruktiv velfærdsdebat: Drop snakken om kolde og varme hænder

Debatindlæg af Lene Roed, formand HK Kommunal. Det efterhånden solide gab mellem borgeres og medarbejderes forventninger til den offentlige service på den ene side og virkelighedens velfærdsniveau på den anden presser samfundets sammenhængskraft. Genopretningen af vores velfærdssamfund er en af de helt store udfordringer, der står og venter på den ny regering. Jeg har fem forslag, som jeg håber, en ny regering vil tage med i bestræbelserne på igen at få kæden til at sidde på i velfærden: For det første skal man sørge for, at det er medarbejdere med de rette kompetencer, der løser opgaverne. For det andet bør man udnytte medarbejdernes kompetencer bedre ved at bruge de mest relevante faggrupper til opgaverne. Det tredje ønske til politikerne er at luge ud i de unødvendige krav, man fra Christiansborgs side stiller til kommuner og regioner om dokumentation, registrering m.v. Og så skal vi for det fjerde have skruet en beskæftigelsesindsats sammen i kommunerne, hvor de ledige, som ofte har andre udfordringer end ledighed, stadig får en hjælpende hånd. Sidst men ikke mindst opfordrer jeg politikerne til at droppe den falske fortælling om varme og kolde hænder.

Kommunen m.fl.
15-12-22

Dyr fejlslutning: 10 ensidige millioner på OUH

Debatindlæg af Karina Skovgaard Jørgensen, formand HK Kommunal Midt. Sygehusledelsen udtaler: ’Vi kommer til at kigge på det administrative område, som skal spare 10 millioner i den her omgang. Det kommer jo ikke direkte til at gå ud over patienter’. Er det sygehusledelsens opfattelse, at man blot kan tage nogle centrale administrative tandhjul ud af maskineriet og så levere patienterne den samme service og patientsikkerhed? Det er en forsimplet udlægning af en hverdag på OUH, hvor der er et komplekst samspil mellem mange forskellige faggrupper. Uddannede til administrative opgaver er HK'erne, og de giver mange andre faggrupper større mulighed for at arbejde med deres faglighed. Det er de rette kompetencer til rette opgaver-princip, som OUH med de planlagte besparelser vil sætte ud af spil. Patienterne bliver de store tabere, når OUH tager så mange administrative tandhjul ud af maskineriet og tror, at de øvrige faggrupper kan performe på samme eller højere niveau. Jeg håber, OUH hermed føler sig kaldet til at gentænke sine besparelsesplaner ved at betragte helheden og respektere de roller, som vi hver især spiller på OUH-holdet for patienternes skyld.

Fyens Stiftstidende
15-12-22

Coronanedlukningerne plantede et frø. Flertallet ser nu gerne arbejdsugen forkortet

I 32 år har danskerne forstået fuldtidsansættelse som 37 arbejdstimer fordelt over fem dage. Flere arbejdspladser forsøger nu at nytænke måden at arbejde på. På grund af stigende udbrændthed og arbejdsrelateret stress blandt danskerne er ønsket om at innovere forståelsen af, hvad et fuldtidsarbejde er, taget til. Når arbejdsbalancen og fuldtidsugen skal gentænkes, så opstilles der ofte tre modeller: at man fordeler de vante 37 timer over fire dage i stedet for fem. At man både skærer i arbejdstimer og løn. Eller at man går ned i timer, men opretholder lønniveauet. I Odsherred Kommune har medarbejderne i en treårig periode forsøgt sig med en model med at arbejde omkring 37 timer fordelt fra mandag til torsdag. Målet var at forbedre arbejdsglæden og balancen mellem arbejdsliv og fritid. Det var ifølge byrådet en succes. Også Jobcenter Esbjerg forsøger sig i disse år med en model lignende Odsherred Kommune. Her gav Vive en positiv midtvejsevaluering. HK meldte sig forsigtigt på banen, da næstformand i HK Kommunal til Børsen udtalte, at hun ’tror, vi kommer til at kigge på det (arbejdstiden, red.) ved de næste overenskomstforhandlinger.’

Kristeligt Dagblad
11-12-22

Trods billig fjernvarme fryser kommunens ansatte

Da fyringssæsonen begyndte, skruede Aarhus Kommune temperaturen ned på 19 grader i de fleste af sine bygninger. Nu sidder de ansatte i vinterfrakker og fryser. Men fjernvarmetaksterne er helt normale. Der er altså ingen grund til at skrue ned for varmen for at spare penge. Og forsyningssikkerheden er ikke truet. Og det har sin pris at skrue så meget ned for varmen. HK-tillidsrepræsentant Ole Sønderup undrer sig over, at han og hans kollegaer skal sidde og fryse. - Aarhus Kommune har en særdeles attraktiv fastprisaftale på el. Og fjernvarmen er ikke steget. Vi gør det, staten gør og viser solidaritet på landsplan. Men jeg forstår det ikke helt. Det er ikke godt for helbredet. Uden at jeg har statistik på det, er det min fornemmelse, at vi har flere syge end normalt, siger Ole Sønderup, der ikke ser frem til de kommende måneder. Han synes bestemt ikke, at 19 grader er en behagelig temperatur at arbejde i. - Man bliver virkelig kold. Så kold, at det tager lang tid at få varmen, når man er kommet hjem. Mange kollegaer sidder i uldtrøjer og med uldsokker på fødderne. Nogle har tæpper med, som de vikler om sig, siger Ole Sønderup.

Århus Stiftstidende, NB Medier m.fl.
09-12-22

Jobcentrenes fremtid. Skal vi tales op eller ned?

Kronik af Karina Sørensen, talsperson for beskæftigelsesområdet i HK, og Mette Brix, formand for Beskæftigelsesfaggruppen i DS. Jobcentrene spiller en stor rolle i forhold til at opnå og fastholde en høj beskæftigelsesgrad, der via skattebetalingen er med til at sikre velfærden. Derudover er jobcentrene også en vigtig aktør i forhold til hjælpen til sygemeldte og mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Desværre oplever vi, at mange politikere enten ikke forstår eller ikke ved ret meget om arbejdet i jobcentrene. Vores oplevelse fra virkeligheden er, at mange af de borgere, vi møder, gerne vil have en tilknytning til arbejdsmarkedet, selvom de slås med et eller andet i deres liv, og vi vil gerne hjælpe dem, hvis man ikke begrænser vores handlemuligheder for meget. Hvis jobcentrene i fremtiden skal kunne få kvalificerede ansatte, så er det vigtigt ikke at tale vores kolleger ned. Hvor sygeplejersker og andre nok skal kunne finde venner på Christiansborg, så har det knebet noget mere for beskæftigelsesmedarbejderne. Der bliver i fremtiden kamp om de dygtigste medarbejdere, og det er vores store bekymring, at beskæftigelsesindsatsen kommer til at tabe kampen.

Avisen Danmark, Århus Stiftstidende, Fyens Amts Avis m.fl.
08-12-22

Her gøres fire dages arbejdsuge permanent

I tre år har medarbejdere i Odsherred Kommune kun arbejdet fire dage om ugen. Nu er ordningen gjort permanent og udvides til flere kommunalt ansatte. De mere fleksible arbejdstider udspringer af et forsøg, der har kørt blandt de ansatte på rådhuset. De seneste tre år har de kun arbejdet fire dage om ugen. - I begyndelsen var det svært for mig, fordi jeg har været her i mange år, jeg var vant til at arbejde fem dage om ugen, og jeg var meget vant til at lave mine administrative ting om fredagen, siger Lizzi Sønderskov, der er jobkonsulent i Odsherred Kommune, og tilføjer: - Men da først jeg fik byttet om på mine rutiner og lavet det på en anden måde, så syntes jeg faktisk, at det var rigtigt rart. Forsøget er blevet fulgt af to forskere fra Roskilde Universitet, og de konkluderer, at forsøget har været med til at skabe større arbejdsglæde og gjort det nemmere at rekruttere og fastholde medarbejdere. Derfor har byrådet besluttet, at ordningen nu skal gøres permanent, men med endnu mere fleksibilitet end før. - Den nye ordning favner alle endnu mere, for nu får man også lov til at lægge nogle timer om fredagen, hvis man har lyst, fastslår fællestillidsrepræsentant for HK'erne, Eva Haupt-Jørgensen.

TV2.dk m.fl.
04-12-22

Pressede tillidsvalgte fortjener solid støtte

Klumme af Lene Roed, formand HK Kommunal. En undersøgelse fra HK Kommunal viser, at nogle kommunale og regionale ledere i stigende grad ignorerer tillidsrepræsentantens berettigede forventninger til at blive inddraget i relevante forhold. Det handler for eksempel om, at flere af vores tillidsvalgte ikke i tilstrækkelig grad bliver orienteret og inddraget ved forestående ansættelser og afskedigelser. Tendensen bekymrer mig selvsagt. For tilsidesætter man de tillidsvalgtes aftalte rettigheder, mister man dynamik, arbejdsglæde og udviklingsmuligheder. Vores tillidsvalgte er om nogen omdrejningspunkter for det, vi kalder den danske model. Modellen bidrager bl.a. til den fleksibilitet, der skal til for at opbygge nogle attraktive arbejdspladser - til gavn for borgere og patienter. Bliver tillidsrepræsentanternes rettigheder ignoreret risikerer vi omvendt stilstand og i flere perspektivløse konflikter. Stor respekt til de ledere, der hver eneste dag tager den danske model og vores tillidsrepræsentanter alvorligt. Til de ledere, der beklageligvis endnu ikke har forstået værdien af et velfungerende tillidsmandssystem, er der bare at sige: Der er plads til forbedringer!

Netavisen Pio
02-12-22

Digital velfærd bør være for alle borgere

Kronik af Lene Roed, formand HK Kommunal. Alt for mange borgere føler sig hægtet af det digitale samfund, som det for eksempel er tilfældet med Mit-ID. Situationen kræver, at vi sætter massivt fokus på at skabe mere lige adgang til den offentlige service. Jeg er betænkelig ved at give pårørende og frivillige organisationer en større rolle, når det handler om hjælp til digitalt udsatte borgere. Hjælpen bør som udgangspunkt være en offentlig opgave. Afgørende er det i den forbindelse, at alle borgere selvfølgelig skal have mulighed for at få et fysisk møde med et rigtigt menneske af kød og blod. Og så er det oplagt, at vi stiller en række analoge løsninger til rådighed for de borgerne: Påmindelser i Messenger og på sms; kontakt via video og chat og breve som lydfiler fx. Flere muskler til Ombudsmanden og et større politisk fokus på, at digitaliseringen ikke bliver drevet af ønsket om effektiviseringer og besparelser alene er også en del af løsningen. Helt afgørende er, at både borgere og medarbejdere i langt højere grad bliver involveret i digitaliseringsprocesserne. Digitaliseringen skal foregå på borgerens præmisser. For det betaler sig ikke at gå på kompromis med princippet om den lige adgang til offentlige ydelser.

Ingeniøren, Digitech
30-11-22

Åbent brev til Mette Frederiksen: Administration er en faglighed, der skal anerkendes

Debatindlæg af Dorthe Willumsen, formand HK Kommunal Sydjylland og Lene Buhl, formand HK Kommunal MidtVest. Kære statsminister Mette Frederiksen. På Folkemødet på Bornholm deltog vi i debatten om dine visioner for Danmark. I den forbindelse vil vi gerne berige dig med nogle nuancer vedrørende drøftelsen om administration i den offentlige sektor. En drøftelse, som vi mener, efterlod en følelse af, at administration er ligegyldig. Vi ser administration som en vigtig del af et sammenhængende offentligt system og et velfungerende velfærdssamfund. Der skal være styr på ydelser. Der skal være retssikkerhed i sagsbehandlingen, og den ene hånd skal vide, hvad den anden gør. En af grundene, til at vi har et samfund med tillid, er, at der er orden i sagerne og styr på tingene. Det sørger administrationen for. Vi har set for mange eksempler på, at ineffektiv eller manglende administration koster dyrt for samfundet. Tænk bare på, hvordan det gik i Skat. Derudover sikrer de administrative medarbejdere, at deres kolleger, der har til opgave at give velfærd på andre områder, får mere tid til kerneopgaverne. Administration er bestemt en faglighed, der skal anerkendes. Det betaler sig!

Viborg Stifts Folkeblad
28-11-22

Udvalg i Helsingør Kommune kritiserer Benedikte Kiærs opførsel

Alle partier i Helsingør Kommunes økonomi- og erhvervsudvalg kritiserer borgmester Benedikte Kiærs (K) ageren over for ansatte på rådhuset. Tre ledende medarbejdere i kommunen er sygemeldt. Begrundelsen er, at de følte sig udsat for pres fra Benedikte Kiær, da de håndterede en henvendelse, som handlede om borgmesteren, fra en whistleblower. I udtalelsen skriver politikerne, at Benedikte Kiær burde have afstået fra at give sine holdninger til kende over for medarbejderne. - Det er borgmesterens ansvar som den øverste leder at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for medarbejderne, skriver udvalget. Det kritiserer også, at der har været en uhensigtsmæssig kommunikation fra borgmesterens side. Kritikken kommer efter, at de to fagforeninger Djøf og HK tidligere på ugen kritiserede en advokatundersøgelse af borgmesterens opførsel over for de sygemeldte medarbejdere. I forbindelse med at fagforeningerne rejste kritik, opfordrede de også udvalget til at kigge på rapporten igen. De mente også, at der skulle udtales kritik af den behandling, som medarbejderne havde fået.

Ritzau, Politiken, Avisen Danmark m.m.fl.
25-11-22

3F's nye beskæftigelsesudspil vækker både begejstring og bekymring: Risiko for et a- og b-hold af ledige

Jobcentrene skal fremover primært tage sig af de ledige, der har andre problemer end ledighed. Og så skal a-kasserne have et langt større ansvar for kontaktforløbet for deres ledige medlemmer. Sådan lyder to ud af fire anbefalinger om beskæftigelsesindsatsen fra 3F. HK Kommunal og DS mener, der er gode takter i udspillet, men har også bekymringer. Pia Lund Jeppesen, næstformand i HK Kommunal, har blandt andet bekymringer omkring finansieringen. 3F mener nemlig, det skal være staten, der betaler for både indsatsen og ydelserne for de jobparate. - Det har ingen gang på jord. Staten vil naturligvis have hånd i hanke med, hvad der sker med midlerne og opstille en masse krav. Og så får vi ikke mindre bureaukrati ind i indsatsen, men er derimod tilbage ved start, siger hun. Pia Lund Jeppesen er også bekymret for, hvad det vil betyde for de borgere, der har problemer ud over ledighed, hvis man flytter de jobparate ledige ud af indsatsen. - Man vil fjerne de stærkeste ledige. Men vi ved, at de jobparate kan bane vejen på virksomhederne for de ledige, der ikke er det. Og derfor kan jeg frygte, at vejen til job for de svageste ledige, vil blive endnu længere.

A4 Medier
24-11-22

Udvalg holder ekstraordinært møde efter kritik af advokatundersøgelse

Økonomi- og erhvervsudvalget i Helsingør Kommune skal onsdag eftermiddag debattere sagen om advokatundersøgelsen af borgmester Benedikte Kiær (K) ved et ekstraordinært udvalgsmøde. Det ekstraordinære møde kommer bare to dage, efter at fagforeningerne Djøf og HK rettede kritik af den rapport, som Bech-Bruun har udarbejdet som led i en advokatundersøgelse af Benedikte Kiær. Efter en nøje gennemgang af rapporten konstaterede Djøf og HK, at det er en særdeles mangelfuld rapport, der blåstempler borgmesterens adfærd i forhold til de tre medarbejdere. Hos HK Kommunal Hovedstaden mener man dog ikke, at det er nødvendigt med en eventuel tredje advokatundersøgelse, som det ellers er blevet foreslået. - Vi synes, vi har lagt alt det frem, der skal ligges frem. Vi mener derfor, at sagen er fuldt oplyst, og på den baggrund ikke, at man skal lave en tredje undersøgelse. Der er behov for, at politikerne laver en vurdering og siger noget, fastslår Søren Rex, der er faglig chef for HK Kommunal Hovedstaden.

Ritzau, Sjællandske, Frederiksborg Amts Avis
23-11-22

Artiklen er opdateret 19. december 2022