- Det er vigtigt for mig som formand for HK Kommunal Nordjylland, at vi i fællesskab sikrer, at medarbejderne behandles ordentligt, når Jobcentrene skal nedlægges. Medarbejdere, hvis opgaver skal flyttes til andre myndigheder eller aktører, må have mulighed for at følge med opgaven over til den nye organisation, som overtager opgaven. Vi skal som samfund ikke lade mange dygtige medarbejderes kompetencer gå til spilde: Vi får stadig brug for medarbejdernes evne til at hjælpe ledige i job – særligt de ledige, som er langt fra arbejdsmarkedet. Regeringen lægger netop op til at udvide arbejdsstyrken i Danmark i de kommende år for at afhjælpe mangel på kvalificeret arbejdskraft. Og det kræver, at endnu flere borgere med for eksempel beskæftigelsesmedarbejdernes hjælp finder job eller uddannelsesmuligheder, der giver borgerne god plads på arbejdsmarkedet. Derfor har vi – mere end nogensinde - brug for de medarbejdere, som til arbejdsgivernes store tilfredshed igennem mange år har sikret virksomheder god arbejdskraft. Opgaven består i endnu større skala. Og den skal løses – uanset om Jobcentrene nedlægges, forklarer Katharina Hauge Antonsen, formand for HK Kommunal Nordjylland.

Medarbejderne på Jobcentrene kan være stolte over den indsats, som de har ydet. Det er helt urimeligt, hvis Jobcentrenes nedlæggelse tilskrives, at medarbejderne ikke har løst deres opgave ordentligt.
- Katharina Hauge Antonsen, formand for HK Kommunal Nordjylland

 

- Hvis enkelte medarbejdere i Jobcentrene af forskellige årsager ikke finder en plads i den fremtidige beskæftigelsesindsats, ja så må vi sætte ind med gode muligheder for uddannelse og evt. omskoling samt hjælp til at finde nye beskæftigelsesmuligheder, fortsætter Katharina Hauge Antonsen.


Katharina Hauge Antonsen, formand for HK Kommunal Nordjylland

 

Jobcentre som politisk kampplads

- Politikerne på Christiansborg har i årtier reguleret beskæftigelsesindsatsen med massevis af love, bekendtgørelser og bureaukratiske dokumentationskrav. For nogle borgere og virksomheder har dette skabt et billede af Jobcentrene som bureaukratiske, fortæller de kommunale HK’eres nordjyske formand, som uddyber:  

- Men det er vigtigt for mig at sige, at medarbejderne på Jobcentrene kan være stolte over den indsats, som de har ydet, og at det er helt urimeligt, hvis Jobcentrenes nedlæggelse tilskrives, at medarbejderne ikke har løst deres opgave ordentligt. Jeg kan som formand for de nordjyske HK’ere på Jobcentrene forsikre, at Jobcentrenes medarbejdere har ydet en dygtig og meget kompetent indsats til gavn for borgere, erhvervsliv og samfundsøkonomi. Derfor er jeg også sikker på, at medarbejderne vil kunne varetage opgaver inden for beskæftigelsesområdet med stor kompetence i andre organisationer og hos andre arbejdsgivere, konkluderer Katharina Hauge Antonsen, formand for HK Kommunal Nordjylland.

 

Medlemmer får hjælp fra fagforening

HK Kommunal Nordjyllands formand fortæller endvidere, at HK Kommunal Nordjylland tilbyder medlemmer af fagforeningen ansat i Jobcentrene hjælp i forbindelse med deres karriereveje, kompetenceudvikling til nye opgaver og eventuelle jobsøgning. I januar 2023 inviterer HK Kommunal Nordjylland til stormøde for deres medlemmer ansat på Jobcentrene. Her vil fagforeningen i dialog med medlemmerne drøfte situationen og fremadrettede initiativer.  

 

Mere information kan fås ved at kontakte Katharina Hauge Antonsen, formand for HK Kommunal Nordjylland, tlf. 3364 1404/2482 0020, mail: katharina.antonsen@hk.dk.