Danmarks ny regering vil spare tre milliarder kroner på administration i kommuner og regioner. Pengene skal i stedet investeres i bedre løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd. 
Som formand for HK Kommunal Nordjylland bakker jeg op om bedre offentlig velfærd. Men jeg advarer mod, at spareøvelse på administrationen kan forringe velfærden: Administrative medarbejdere er nemlig en vigtig del af velfærden.

Jeg er naturligvis glad for, at vores ny regering vil styrke løn og arbejdsvilkår i den offentlige sektor. Det er tiltrængt. 
- Katharina Hauge Antonsen, formand for HK Kommunal Nordjylland

Det virker logisk og nemt, når vores nye regering i deres regeringsgrundlag så flot skriver, at den vil tilføre 1-3 milliarder kroner til den ”offentlige velfærd” i årene fra 2024-2030. Men regeringens regnestykke går ikke op – og resultatet kan meget nemt blive en meget dyr spareøvelse med fyringer, dårligt arbejdsmiljø samt medarbejderflugt fra den offentlige sektor som resultat. 

Regeringen glemmer nemlig helt, at administrationen i kommuner og regioner faktisk omfatter medarbejdere, der løser service tæt på borgerne, og som aflaster og hjælper andre fagfolk i kommuner og regioner, så disse faggrupper som læger, sygeplejersker og socialrådgivere kan koncentrere sig om deres kerneopgave.

Katharina Hauge Antonsen, formand for HK Kommunal Nordjylland
Katharina Hauge Antonsen, formand for HK Kommunal Nordjylland.

Blinde besparelser forringer arbejdsmiljø

Jeg er naturligvis glad for, at vores ny regering vil styrke løn og arbejdsvilkår i den offentlige sektor. Det er tiltrængt. Men det er altså meget bekymrende, hvis regeringen tror, at pengene kan hentes ved blindt at kaste en besparelse på tre milliarder ned på dygtige administrative medarbejdere i kommuner og regioner. Det kommer der i hvert fald ikke bedre arbejdsmiljø og næppe heller mere produktivitet ud af. I stedet vil vi se andre faggrupper blive belastet af at skulle håndtere administrative opgaver – opgaver, som de hverken er uddannet til eller har interesse i at løse. Konsekvensen? Ja det kan nemt blive, at vi får dårligere service, mindre sammenhæng og medarbejdere, der i frustration over ikke at kunne få tid til at løse deres kerneopgave tager flugten fra den offentlige sektor. 

Mere samarbejde kan styrke velfærden

Heldigvis lægger vores ny regering op til et styrket samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Jeg håber og tror, at dette samarbejde vil gøre os alle klogere og give anledning til i fællesskab at udforme den bedste plan for, hvordan vi sikrer bedre løn og arbejdsvilkår og dermed god offentlig velfærd til borgerne.