Som medlem af HK Handel er du sikret økonomisk, hvis der udbryder konflikt under overenskomstforhandlingerne: Foto: Colourbox 

Når der er overenskomstforhandlinger, vil der altid være en risiko for, at forhandlingerne går i hårknude og ender i konflikt. Som medlem af HK Handel er du heldigvis sikret økonomisk, da du i tilfælde af enten strejke eller lockout kan få konfliktstøtte. HK-medlemmer får nemlig fuld konfliktstøtte, hvis der udbryder konflikt, og du vil i så fald få udbetalt din sædvanlige løn, dog fratrukket arbejdsgivers pensionsbidrag og arbejdsmarkedsbidrag.

Har du kolleger, der endnu ikke er medlem af HK Handel, er det derfor en god idé at prikke dem på skulderen snart. De kan stadig nå at være sikret under en eventuel konflikt.

meld dig ind hurtigst muligt

For at være sikret konfliktstøtte, skal man have været betalende medlem i mindst en måned, når konflikten træder i kraft. En konflikt kan tidligst bryde ud 1. marts 2023. Vi anbefaler derfor, at man melder sig ind hurtigst muligt.

Sådan melder man sig ind

man kan melde sig ind på hk.dk/bliv medlem eller ved at sende en sms til 93704900 med navn, mobilnummer samt postnummer på arbejdsplads

Det er ikke muligt at sætte en præcis dato på, hvornår der kan ske konflikt. Der er flere faktorer, der kan påvirke, hvornår en eventuel konflikt træder i kraft, og det kan ske fra 1. marts til begyndelsen af maj.

Udover at være sikret konfliktstøtte, er du som medlem med til at styrke fællesskabet og lægge pres på arbejdsgiverne, hvis overenskomstforhandlingerne ender i konflikt. Som medlem får man selvfølgelige også stemmeret, når de nye overenskomster skal til urafstemning.

konflikt under overenskomstforhandlinger

Imens overenskomsten er gældende, er der det, man kalder ’fredspligt’. Det betyder, at du og dine kolleger ikke må strejke.
Fredspligten ophæves dog, hvis overenskomsten udløber inden, der er vedtaget en ny. Hvis overenskomstparterne, som i det her tilfælde er HK Handel og arbejdsgiverforeningerne ikke kan blive enige, eller et mæglingsforslag bliver stemt ned, kan der udbryde konflikt i form af strejke eller lockout.

Helt konkret vil en lovlig konflikt enten indebære, at medarbejdere omfattet af en konflikt ikke kan udføre deres arbejde, fordi HK Handel pålægger dem at strejke. Eller at virksomhederne nægter at modtage arbejdskraften.

Medarbejdere eller virksomheder kan ikke selvstændigt etablere en konflikt.

 

Få det fulde overblik på HK Handels konfliktguide her.