• Hvordan kan vi sortere og genbruge affaldet på arbejdspladsen? 
  • Hvordan kan vi få medindflydelse på virksomhedens grønne omstilling? 
  • Hvilke kompetencer får vi brug for som medarbejdere på fremtidens klimavenlige arbejdspladser?

Disse og mange andre spørgsmål fylder meget hos HK’erne i Nordjylland. Og det er glædeligt. For arbejdspladserne spiller en afgørende rolle i at udvikle et meget mere bæredygtigt samfund. 

Bæredygtighed breder sig til arbejdslivet


HK'erne er klar til at gøre de nordjyske arbejdspladser mere bæredygtige, forsikrer Kirsten Estrup Madsen. 

I HK Nordjylland oplever vi, at medlemmerne er klar til at blive mere grønne medarbejdere. Vi er blevet bedre til at tænke og handle grønt i vores husholdninger: Genbrug, affaldssortering og energibevidsthed er naturligt for de fleste – i privatlivet. Og det er godt. Men ikke nok. En betydelig del af samfundets klimabelastning kommer nemlig fra arbejdspladserne, hvor vi jo tilbringer mange af døgnets timer. Vores medlemsundersøgelser viser heldigvis, at tre ud af fire HK’ere gerne vil bidrage til at gøre deres arbejdsplads grønnere.

HK'ere i grøn nøglerolle

Mange HK’ere har i kraft af deres jobfunktioner en meget bred kontaktflade – både indadtil på arbejdspladsen og udadtil til kunder og samarbejdspartnere. HK’ere betjener kunder og formidler information, de bestiller varer og serviceydelser. HK’erne holder styr på økonomien og HK’erne løser mangfoldige forskellige funktioner – ofte som bindeled mellem forskellige faggrupper og afdelinger. 
Hermed kender HK’erne organisationen og dens omgivelser godt – ofte bedre end mange andre faggrupper. HK’erne indtager dermed en naturlig og vigtig rolle i den grønne omstilling, som netop ofte kræver helhedstænkning og overblik. 

Forandringsagenter

Men ingen – heller ikke HK’erne - har tilstrækkelig med kompetencer til fremtidens mere bæredygtige samfund og arbejdsmarked. Grøn omstilling kræver nemlig uddannelse. Også her er HK’erne klar. Vi har i HK Nordjylland uddannet nogle af vores medlemmer til såkaldt ”Grønne forandringsagenter”. Disse agenter er klar til at motivere og engagere kollegerne på deres arbejdspladser i at omsætte grønne ord til bæredygtige handlinger på arbejdspladsen. 
 
For nylig inviterede vi til møde for medlemmerne om, hvordan medarbejderne kan gå forrest i at gøre arbejdspladsen mere bæredygtig. Arrangementet blev overtegnet – og deltagerne forlod mødet med stor motivation for sammen med kollegerne at bidrage til at gøre alle deres arbejdspladser grønnere – jo før jo bedre.   
 
Som afdelingsformand for de nordjyske HK’ere kan jeg hermed fortælle de nordjyske arbejdsgivere: HK’erne er klar til grønne handlinger – også på jobbet. Lad os sammen sætte endnu mere fart på de nordjyske virksomheders bæredygtige omstilling.