Hans Christian Fløe

 

Hans Christian Fløe

 

Jeg er gift med Solveig. Vi har tre drenge, to svigerdøtre og tre børnebørn. Jeg har de sidste otte år været formand for HK Stat MidtVest.

 

Igennem en lang årrække har jeg som formand i MidtVest og som fællestillidsrepræsentant, FTR, i politiet arbejdet målrettet på at skabe HK-job.

 

Denne indsats, der er foregået i samarbejde med en række andre, har bragt mange HK-job til HK MidtVests geografi. Medlemmerne har fået spændende valgmuligheder og opgaver. Og det er på en god måde lykkedes i samarbejde med medarbejderne i HK MidtVest herunder HK JobBørs at skaffe rette kompetencer. Vi ser fortsat nye statslige job komme til Midt- og Vestjylland.

 

I min formandsperiode har vi i HK Stat MidtVest fået opbygget en dygtig faglig afdeling med rigtigt dygtige medarbejdere, lige som Stats afdelingssektorbestyrelse i dag består af yngre, aktive og utroligt engagerede medlemmer fra forskellige statslige arbejdspladser.

 

Motivation

Jeg genopstiller ved den kommende generalforsamling, da jeg gerne vil forsætte arbejdet omkring HK Stat MidtVest.

 

Vi har i afdelingssektoren igennem de sidste seks år haft den største procentvise medlemsfremgang i hele HK. Men vi skal ikke hvile på laurbærrene. 

 

Vi skal have endnu flere med i vores fællesskab. Vi skal sikre HK’erne spændende og gode job. Vi skal sikre gode løn- og ansættelsesvilkår, og om lidt nærmer vi os overenskomstforhandlinger i 2024, hvor direkte indflydelse fra Midt- og Vestjylland er vigtig.

 

Michael Erhardsen

 

Michael Erhardsen

 

Jeg er 34 år, bor i hjertet af Viborg med min kæreste Sandra og katten Mannie i gammel andelslejlighed med synlig patina.

 

Min professionelle baggrund er som administrationsbachelor, og jeg tillægger det stor værdi at kunne udtale mig på saglig og veldokumenteret baggrund.

 

Privat kan jeg typebedømme en håndbrygget øl på 10 meters afstand og svinger køkkengryderne på niveau med bedsteforældrene.

 

Det daglige arbejde er hos Midt- og Vestjyllands Politi, hvor jeg er fælledstillidsrepræsentant på anden valgperiode for 300 medlemmer. Jeg er næstformand i HK Politiet og Anklagemyndigheden og næstformand for HK Stat MidtVest.

 

Motivation

HK er medlemsdemokrati. Det er super vigtigt for mig:

 

Alle har en stemme, der er med til at sætte retning og sikre indflydelse i samfundet.

 

Jeg tror fuldt og fast på, at alle besidder en uundværlig og brugbar viden, som kan være med til at gavne os alle. Det er et emne, jeg som formand vil være med til at understøtte og udfolde.

 

Vi skal alle, kort og godt, være med til at sætte dagsordenen i de statslige organisationer, vi arbejder i.

 

Skriv, ring, stil dig på ølkassen - sammen værner vi om vores fagforening!

 

Meld dig til generalforsamlingen

 

Artiklen er opdateret 02. januar 2023

Du har indflydelse som medlem

Din mening tæller, for vi er din og alle de andre medlemmers fagforening. Derfor kan du stemme til generalforsamlinger – ligesom du til hverdag kan få indflydelse via vores repræsentanter på både skoler og arbejdspladser. HK er nemlig et fællesskab, hvor alle har en stemme.