Simon
Simon Tøgern, formand HK Privat.

- Forslaget bør trækkes tilbage. Jo før jo bedre.

Så klar er udmeldingen fra formand i HK Privat, Simon Tøgern, om det lovforslag regeringen har varslet, om at afskaffe en helligdag – formentlig store bededag. I stedet vil regeringen fra næste år gøre dagen til en almindelig arbejdsdag.

Regeringens planer om afskaffelse af store bededag blev præsenteret, da den nye SVM-regering fremlagde sit regeringsgrundlaget 14. december 2022. Altså ganske få uger før forhandlingerne om nye overenskomster på det private arbejdsmarked i går blev indledt.

- Det er en bombe i forhandlingerne, at regeringen hiver denne her kanin op af hatten, så kort tid inden forhandlingerne, som i forvejen så meget svære ud. Den kanin må regeringen få af vejen igen, så vi kan få skabt ro omkring forhandlingerne. Det er der hårdt brug for, siger Simon Tøgern.

Finansiering bør findes andre steder

Regeringen ønsker at afskaffe store bededag for at øge arbejdsudbuddet og derved kunne fremrykke planlagte øgede forsvarsudgifter. De penge mener Simon Tøgern, at regeringen burde finde andre steder.

- Jeg kan ikke se, hvorfor lønmodtagere skal give permanent afkald på en rettighed for at finansiere en fremrykket styrkelse af forsvaret, som er en engangsudgift. Og slet ikke samtidig med, at der bliver givet skattelettelser til folk, som i forvejen tjener en del. Det er mildest talt en noget uheldig kombination, siger han.

Fagbevægelsen har over en bred kam taget skarpt afstand fra regeringens plan om at afskaffe en helligdag fra 2024. Også da overenskomstforhandlingerne på industriens område gik i gang onsdag, lød det fra både topforhandlerne hos CO Industri og Dansk Industri, at de ikke vil tage spørgsmålet om store bededag ind på forhandlingsbordet, men at regeringen må komme med en løsning.